sk / sk

Refraktometer

SKU
3870-REFR
Údaje o výrobku
  • Správna koncentrácia chladiaceho média je rovnako dôležitá ako rýchlosť pohybu pásu alebo posunu.
  • Na šošovku kvapnite kvapku chladiaceho média a koncetráciu odčítajte na stupnici.
  • Vždy postupujte podľa pokynov výrobcu chladiaceho média s uvedením správneho pomeru chladiaceho média.
Technické údaje
Grouped product items
Produkt Kúp online
3870-REFRACTOMETER 260 g 9.2 oz
Download PDF Download PDF