sk / sk

ERGO™


Nikdy by ste sa nemali prispôsobovať vy náradiu. Značka ERGO™ znamená, že ani nemusíte.

Zobraziť rozsah

Čo je ERGO™?

Ergonomické náradie je náradie, ktoré sa vám prispôsobí, aby ste dosiahli potrebný konečný výsledok s minimálnym rizikom poškodenia zdravia v dôsledku dlhodobo vykonávanej práce. Aby to fungovalo, musí byť takéto náradie prvým, po ktorom siahnete v kufríku s náradím, a preto prínos radu ERGO™ nespočíva len v pôsobivej rukoväti. Náradie ERGO™ zvýši aj kvalitu a produktivitu vykonávanej práce, čo znamená, že musíme všetky aspekty náradia navrhnúť podľa zásad procesu ERGO.

Čo je to proces ERGO™?

Proces ERGO je náš vyskúšaný a testovaný proces vývoja výrobkov, ktorého kľúčovým komponentom sú profesionálni požívatelia. Hovoríme s nimi a sledujeme ich pri práci, aby sme zistili, aké požiadavky by malo nové náradie spĺňať. Skúšame a testujeme a najlepšie nápady vyberú profesionálni používatelia v ich skutočnom pracovnom prostredí. Výsledný záverečný návrh znovu overia koncoví používatelia.

Sieť koncových používateľov náradia spoločnosti Bahco BEUN
Osoby, ktoré sa zúčastňujú na testovaní, sú členmi siete BEUN. Do tejto siete vyťažených profesionálov sú zahrnuté všetky zodpovedajúce skupiny remeselníkov a všetky zemepisné oblasti. Členovia siete BEUN nepoberajú od nás finančnú odmenu. Podieľajú sa na nej preto, že im záleží na ich práci a chcú sa podieľať na vytváraní novej generácie náradia Bahco.

Prečo si vybrať náradie ERGO™?

Spojenie inovácie, konštrukcie a materiálov

Pri navrhovaní náradia ERGO™ od spoločnosti Bahco sa všetko sústreďuje na vás. Toto náradie kopíruje tvar ruky a zodpovedá nárokom pri každom skrútení a otočení. Náradie ERGO™ chráni 42 rôznych svalov ruky, ktoré sa podieľajú na pevnom uchopení, zabraňuje vzniku problémov, ktoré možno vylúčiť, a čo je najdôležitejšie, uľahčuje náročnú prácu.

Naše zameranie na kvalitu

Všetci v spoločnosti Bahco sú fanúšikmi nášho náradia a diel, ktoré vytvára. Vážime si ľudí, ktorí naše výrobky používajú, a vieme, že šíria naše dobré meno. Z našej strany sa snažíme prispieť neustálou snahou o zdokonalenie.

Naše náradie ERGO™ je jediným riešením pre profesionálov, ktorí vedia, že len s najlepším náradím dosiahnu najlepšie výsledky.

  • Povrchová úprava z TPE, lepšie uchopenie pri manipulácii oboma rukami.
  • Tvar rukoväte je navrhnutý na časté používanie a overený profesionálmi.
  • Kovový základ rukoväte zlepšuje stabilitu a pohodlie pri pílení. Odolné voči nárazom.
  • Všetky informácie sú vytlačené priamo na liste, aby sa obmedzilo používanie obalov.

Zobraziť výrobky

  • Progresívna rezná hrana – presný rez v hrote a pevné zovretie v spoji.
  • Skrutka Torx – vynikajúca presnosť a nastavenie pre dokonalé zarovnanie.
  • Výstupky na rukoväti – bránia zošmyknutiu palcov na hlavu klieští bez toho, aby obmedzili prístup.
  • Rukoväte z dvoch materiálov – mäkký povrch s vysokým trením na odolnom a pevnom základe umožňuje pohodlné uchopenie.

Zobraziť výrobky

Ergonómia: Kľúč k lepšiemu, bezpečnejšiemu náradiu

Uvedenie značky ERGO™ do praxe

Ergonómia je veda, ktorá sa zaoberá optimalizáciou vzájomného pôsobenia medzi človekom a okolitým prostredím. Ergonomické náradie ponúka lepšie vzájomné pôsobenie, pretože je navrhnuté podľa vás.

Pohodlná konštrukcia znamená, že sila potrebná na uchopenie sa znižuje na minimum, vďaka čomu sa môžu svaly v ruke uvoľniť a znižuje sa riziko únavy.

Rukoväte náradia značky ERGO™ od spoločnosti Bahco sú vytvorené tak, aby poskytovali vynikajúcu hmatovú spätnú väzbu umožňujúcu presné ovládanie a istotu pri práci, ktoré potrebujete na dosiahnutie tých najlepších výsledkov.

Navrhnuté, aby chránili

Pri dlhodobých alebo náročných projektoch môže nekvalitné vybavenie ovplyvniť nielen konečný výsledok. Dlhodobejšie používanie nekvalitného náradia môže viesť k bolestiam svalov, kostí alebo kĺbov, ktoré sa označujú ako muskuloskeletálne poruchy (MSD). Naše náradie radu ERGO™ je vytvorené tak, aby znižovalo riziko pretrvávania týchto stavov bez toho, aby sa znížila jeho výkonnosť alebo odolnosť.

Naše náradie ERGO™ je jediným riešením pre profesionálov, ktorí vedia, že len s najlepším náradím dosiahnu najlepšie výsledky.

52 % zdravotných problémov pracovníkov spojených so zamestnaním sa týka problémov s MSD. Zdroj: EUROSTAT, LFS