sk / sk

Právne informácie

Lokalitu www.bahco.com sprístupnila spoločnosť SNA Europe, Société par actions simplifiée à associé unique, registrovaná v registri obchodných subjektov a spoločností v Pontoise.

Akciový kapitál: 1 037 000,00 eur.
Číslo registrácie: 509 621 736.
Sídlo: allée Rosa Luxembourg, 95610 Eragny-sur-Oise (Francúzsko).
Telefónne číslo: +33 (0)1 39 09 98 80
Vedúci publikácie: Marian Wells

Lokalitu www.bahco.com hosťuje: SNA Europe

Adresa: allée Rosa Luxembourg, 95610 Eragny-sur-Oise (Francúzsko).
Telefónne číslo: +33 (0)1 39 09 98 80