OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Táto webová stránka, www.bahco.com (ďalej len "webové stránky" alebo "naše webové stránky"), je vlastnená a prevádzkovaná spoločnosťou SNA EUROPE (ďalej len "SNA EUROPE" alebo "My"), čo je francúzska spoločnosť so sídlom na adrese: BP 20104 Eragny, 95 613 Cergy Pontoise. SNA EUROPE teda pôsobí ako správca údajov na účely spracovania vašich osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom týchto webových stránok. V tomto dokumente Ochrana osobných údajov, "osobné údaje", alebo "osobné dáta" znamenajú všetky informácie o fyzickej osobe, ktorá je alebo môže byť identifikovaná, priamo alebo nepriamo, s prostredníctvom identifikačného čísla alebo prostredníctvom jednoho či viacerých faktorov pre neho špecifických. To zahŕňa vaše meno a / alebo užívateľské meno, vaše kontaktné údaje, ako aj všetky osobné údaje v zmysle platných zákonov, najmä vašu IP adresu, alebo informácie o vašich preferenciách a požiadavkách vo vzťahu k našim výrobkom. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na celý obsah, súčasný aj budúci, na našich webových stránkach. Preto si pred ďalším prehliadaním prosím pozorne prečítajte podmienky uvedené nižšie. Používaním našich webových stránok s týmito podmienkami súhlasíte.

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE

Informácie o sebe nám môžete poskytnúť niekoľkými spôsobmi:

 • Vyplnením formulárov na našom webe, aby sme vás mohli kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo inak.
 • Účasťou v prieskumoch alebo iných činnostiach, ktoré môžu byť navrhnuté na webových stránkach, najmä v súťažiach, propagačných akciách, losovaní a / alebo akýchkoľvek iných akciách, ktoré vyžadujú zber osobných údajov, ktoré vás identifikujú.
 • Používaním funkcií sociálnych médií na našich webových stránkach.

Predpokladáme, že akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú pravdivé a presné. Nesmiete nám poskytovať informácie o tretej strane, ak nemáte jeho / jej predchádzajúci súhlas.

ĎALŠIE NAMI ZBIERANÉ ÚDAJE

Okrem informácií, ktoré nám poskytnete, môžeme automaticky počas vašej návštevy na webových stránkach zhromažďovať ďalšie dáta. Tieto údaje môžu zahŕňať:

 • Adresa Internetového protokolu (IP adresa), ktorú používa váš počítač, typ prehliadača a jeho verzie a ďalšie technické informácie týkajúce sa vášho pripojenia.
 • Informácie o vašej návšteve, vrátane dátumu a času, dĺžka vašej návštevy, navštívené stránky, reakčná doba stránky, informácie o interakcii (napríklad kliknutie).

Cookies používame tiež na našich webových stránkach. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite sa do sekcie Používanie cookies obsiahnuté v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov.

POUŽÍVANIE VAŠICH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Vykonávame spracovanie dát na základe informácií poskytnutých vami alebo zhromaždených u nás. Účely uvedeného spracovania sú nasledujúce:

 • Aby sme mohli odpovedať na vaše požiadavky a / alebo poskytnúť vám informácie o našich výrobkoch a aktivitách. Môžeme vás tak kontaktovať rôznymi spôsobmi. Upozorňujeme, že vás môžeme kontaktovať elektronickou cestou, a to najmä prostredníctvom e-mailu, iba ak ste s tým súhlasili zaškrtnutím príslušného políčka na formulároch, prostredníctvom ktorých zhromažďujeme vaše kontaktné údaje, alebo odpovedať na vaše požiadavky, ktoré zadávate prostredníctvom našich kontaktných formulárov.
 • Aby sme vám mohli posielať upozornenia o možných zmenách na našich webových stránkach a / alebo súvisiacich služieb a / alebo obsahu.
 • Aby ste mohli spravovať a sledovať vašu účasť na akciách a aktivitách, ktoré usporadúvame a oznamujeme prostredníctvom našich webových stránok.
 • Aby sme mohli vzájomne komunikovať prostredníctvom sociálnych sietí tlačidlami, ktoré sú k dispozícii na našich webových stránkach.
 • Aby sme mohli vykonávať prieskumy v súvislosti s našimi produktmi a / alebo webovými stránkami a viesť štatistiky.
 • Aby sme mohli spravovať a zlepšovať naše webové stránky, čo môže zahŕňať testovanie a výskum chýb.
 • Aby sme mohli zdieľať vaše osobné údaje s našimi vybranými partnermi s vaším výslovným súhlasom.

ZDIEĽANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak ste vyplnili formuláre, ktoré sú k dispozícii na našich webových stránkach ("Kontaktujte nás", "Žiadosť o konzultáciu"), môžeme zdieľať vaše osobné údaje s našimi partnermi so sídlom v krajine, ktorú ste si zvolili počas vašej návštevy, aby mohli odpovedať na vašu žiadosť alebo vám poslať aktualizácie a informácie týkajúce sa našich produktov a aktivít.

Môžeme tiež zdieľať vaše informácie s tretími stranami, ktoré nie sú súčasťou našej skupiny, a to:

 • Poskytovatelia služieb a subdodávatelia, ktorí konajú v našom mene, riadia a spravujú naše webové stránky a / alebo spracovávajú dáta. Upozorňujeme, že trváme na tom, aby tieto tretie strany použili vaše osobné údaje len v rámci úloh, ku ktorým majú naše poverenia.
 • Naši vybraní partneri, ak ste vyslovili súhlas, že s nimi smieme zdieľať vaše osobné údaje.
 • Verejné orgány riadne poverené platnými právnymi predpismi pre prístup k osobným údajom, ako súčasť svojich aktivít.

Upozorňujeme tiež, že firemné činnosti môžu mať za následok prevod alebo predaj aktív tretím stranám, najmä stranám kupujúcim aktíva. Tieto prevody môžu zahŕňať databázy riadené SNA EUROPE.

MEDZINÁRODNÉ PREVODY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu byť prenesené do niektorých pobočiek SNA EUROPE, ktoré sú založené mimo Európskeho hospodárskeho priestoru ("EHP"), a najmä v krajinách, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany, pokiaľ ide o osobné údaje.

Zaviazali sme sa prijať všetky potrebné opatrenia s cieľom zorganizovať takéto prevody v súlade s požiadavkami európskej legislatívy, najmä pomocou sád štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou na základe článku 26 smernice 95/46 / ES.

POUŽÍVANIE COOKIES

ČO SÚ COOKIES?

Cookie je malý súbor, ktorý je stiahnutý do počítača, keď navštívite určité webové stránky. Cookies umožňujú webovým stránkam napríklad identifikovať užívateľa, pamätať si vaše preferencie (napríklad jazykov), a zaznamenávať vaše prezeranie webových stránok z tohto počítača.

Ak nesúhlasíte s používaním cookies, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

Upozorňujeme, že odmietnutie cookies vám môže zabrániť v používaní niektorých častí našich webových stránok.

KTORÉ SÚBORY COOKIES NA NAŠICH STRÁNKÁCH POUŽÍVAME?

Na našich stránkach používame štyri typy súborov cookies:

 • Technické a funkčné súbory cookies: účelom týchto súborov cookies je umožniť komunikáciu prostredníctvom elektronických prostriedkov. Nemôžu byť vypnuté, a preto sa neobjavia v nižšie uvedenej tabuľke. Na našich webových stránkach používame technické a funkčné súbory cookies, aby sme Vám zjednodušili prehliadanie a zlepšili Váš zážitok. Funkčné súbory cookies môžu napríklad zaznamenávať informácie týkajúce sa vašich predchádzajúcich volieb, ako napríklad vybraného jazyka. Tiež umožňujú zobrazenie video obsahu na našich webových stránkach.
 • Analytické súbory cookies: Tieto súbory cookies nám umožňujú zhromažďovať informácie o tom, ako návštevníci používajú naše webové stránky (počet návštevníkov, najnavštevovanejšie stránky, doba trvania relácie, opakované návštevy atď.). Analytické súbory cookies umiestneňuje americká spoločnosti Google Inc. Tieto súbory cookies sú perzistentné, čo znamená, že zostávajú v počítači aj po odhlásení, kým neuplynie doba ich platnosti. Tieto súbory cookies a spôsob, ako ich odstrániť, sú popísané v nižšie uvedenej tabuľke.
 • Disqus cookies: Tieto súbory cookies umožňujú, aby ste mohli písať komentáre k článkom a akciám na našich stránkach a prihlásiť sa k Disqus prostredníctvom Facebooku, Twitteru, Googlu alebo Disqus. Tieto súbory cookies sú umiestnené spoločnosťou Disqus, Quantcast a Google (tretími stranami). Tieto súbory cookies a spôsob, ako sa z nich odhlásiť alebo ich nastaviť len pre určité funkcie (napríklad sledovanie), sú popísané v nižšie uvedenej tabuľke.
 • Tlačidlá sociálnych médií (Facebook a Twitter): Tieto cookies sa používajú v spojení s tlačidlami sociálnych médií na našich webových stránkach. Cookies umožňujú užívateľom zdieľať obsah z tejto webovej stránky prostredníctvom sociálnych sietí. Tieto súbory cookies sú umiestnené spoločnosťami Facebook a Twitter (tretími stranami). Používajú sa aj k prepojeniu používateľov s témami, ktoré sú predmetom ich záujmu, a ukazujú im cielenej reklamy na základe navštíveného obsahu. Tieto cookies a spôsob, ako sa z nich odhlásiť (alebo ich nastaviť len pre určité funkcie), sú popísané v nižšie uvedenej tabuľke.

Upozorňujeme, že nižšie uvedenú tabuľku môžeme aktualizovať.

Súbory Cookie 

Nastavené :

Účel a odhlásenie

Zobrazenie a prijatie banneru o súboroch cookie

Bahco.com

Zaznamenáva, či Vám už bol zobrazený Cookie Banner a či ste súhlasili s používaním súborov cookies. Tento súbor cookie vám zostane v počítači po ukončení relácie. Tieto súbory cookies sa nedajú vypnúť.

Google Analytics Cookies

_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmt, _utmv, _utmx, _utmxx

Google.com

Analytické súbory cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú naše webové stránky. Tieto súbory cookies sú nastavené spoločnosťou Google, teda treťou stranou. Môžete ich odstrániť pomocou doplnku prehliadača, ktorý vypne Google Analytics:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

_utma

_utmb

_utmc

_utmz

_utmt

_utmv

_utmx

_utmxx

Disqus Cookies

__qca, disqus_unique, testCookie, Mc, UID, UIDR

Disqus.com, Quantserve.com (Quantcast), Scorecardresearch.com (Google Analytics)

Tieto súbory cookies umožňujú, aby ste mohli písať komentáre k článkom alebo akciám, a služba Disqus si pamätá prihlasovacie údaje na rôznych webových stránkach. Tieto súbory cookie môžu tiež zaznamenávať vašu aktivitu pre prehliadaní webu. Tieto súbory cookie sú nastavené spoločnosťami Disqus, Quantcast a Google, teda tretími stranami.

 1. Môžete sa odhlásiť od Quantcast cookies tu: https://www.quantcast.com/opt-out/
 2. Pre zrušenie cookies Google Analytics môžete využiť doplnok prehliadača tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 3. Sledovaciu funkciu Disqus cookies môžete vypnúť tu: https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951-data-sharing-settings https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951-data-sharing-settings

_qca

disqus_unique

testCookie

Mc

UID

UIDR

Twitter Cookies

_ga, _gat, _gat_a, _gat_b, guest_id

Twitter.com

Cookies spojené s tlačidlom Twitter, ktoré vám umožní zdieľať obsah tejto webovej stránky cez Twitter. Tieto súbory cookies sú tiež používané k prepojeniu používateľov s témami, ktoré sú predmetom ich záujmu, a na zobrazovanie cielenej reklamy na základe navštívených stránok alebo obsahu. Tieto súbory cookie sú nastavené spoločnosťou Twitter, teda treťou stranou. Môžete konzultovať politiku Twitter ohľadom cookies, a naučiť sa, ako zmeniť nastavenie (napr: sledovanie funkčnosti) tu: https://support.twitter.com/articles/20170514#

_ga

_gat

_gat_a

_gat_b

_guest_id

Facebook Cookies

Locale, _js_datr, _js_reg_fb_gate, _is_reg_fb_ref

Facebook.com

Cookies spojené s tlačidlom Facebook, ktoré vám umožní zdieľať obsah tejto webovej stránky cez Facebook. Tieto súbory cookies sú tiež používané k prepojeniu používateľov s témami, ktoré sú predmetom ich záujmu, a na zobrazovanie cielenej reklamy na základe navštívených stránok alebo obsahu. Tieto súbory cookie sú nastavené spoločnosťou Facebook, teda treťou stranou.

 

Locale

_js_datr

_js_reg_fb_gate

_is_reg_fb_ref

AKO NASTAVIŤ VÁŠ PREHLIADAČ NA ODMIETNUTIE COOKIES?

Cookies možno odmietnuť nastavením vášho prehliadača tak, aby im bránil v ukladaní na vašom zariadení. V závislosti na prehliadači, ktorý používate, budete musieť postupovať podľa pokynov nižšie:

Na mobilných zariadeniach:

iOS
 1. Na domovskej stránke vyberte "Nastavenie".
 2. Zvoľte "Safari".
 3. Kliknite na položku "Blokovať Cookies" a zvoľte si jednu z možností.
 4. Okrem toho môžete vybrať "Vymazať históriu a údaje webových stránok" pre vymazanie už uložených cookies.
Android
 1. Spustite prehliadač z domovskej stránky.
 2. Vyberte tlačidlo "Menu", potom vyberte "Nastavenie".
 3. Vyberte "Nastavenie stránky".
 4. Kliknite na položku "Cookies" a zvoľte si jednu z možností.
 5. Okrem toho môžete zvoliť "Súkromie", prejdite a kliknite na "Vymazať údaje prehliadania" pre vymazanie už uložených cookies.
Windows
 1. Otvorte Internet Explorer
 2. Kliknite na "Ďalšie".
 3. Zvoľte "Nastavenie", potom "Rozšírené nastavenie".
 4. Prejdite dole k časti "Cookies z webových stránok", a potom nastavte svoje preferencie.
 5. Okrem toho môže kliknúť na "Ďalšie", potom zvoľte "Nastavenie" a vyberte "Odstrániť históriu" pre vymazanie už uložených cookies.

VAŠE PRÁVA

Máte právo vidieť, opraviť alebo odstrániť vaše osobné údaje. Môžete tiež namietať proti spracovaniu uvedených dát z legitímnych dôvodov. Ak chcete uplatniť tieto práva, pošlite prosím svoju požiadavku e-mailom alebo poštou na SNA EUROPE:

Email : info@bahco.com Post : SNA Europe, BP 20104 Eragny, 956 13 Cergy Pontoise, France.

ZMENY V OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naše zásady ochrany osobných údajov (vrátane cookies) sa môžu vyvíjať v závislosti na zmenách právnych predpisov a / alebo vlastností našich webových stránok. Preto vás žiadame, aby ste pravidelne navštevovali naše stránky Ochrana osobných údajov. Upozorňujeme, že vám môžeme oznámiť tieto zmeny akýmikoľvek vhodnými prostriedkami.

Posledná aktualizácia: 27/11/2015