be / nl

Verantwoordelijkheid en duurzaamheid

Bahco ECO-uitdaging

SNA Verantwoordelijkheid en duurzaamheid

Wij zijn toegewijd aan niet-onderhandelbare product- en werkplekveiligheid.

We streven ernaar de kwaliteit van het milieu en het openbare welvaren in onze gemeenschappen te beschermen en milieuvriendelijke beleidsrichtlijnen te implementeren die zijn ontwikkeld om gevolgen voor het milieu van de gemeenschap te voorkomen, beperken en, indien van toepassing, te herstellen.

We geloven in het belang van bescherming van natuurlijke hulpbronnen en dat milieuvriendelijke doelstellingen consistent kunnen en moeten zijn met economische gezondheid.

Onze benadering ten opzichte van milieu-, gezondheids- en veiligheidsprestaties vertaalt zich in alle aspecten van onze bedrijfsactiviteiten, productontwikkeling en toeleveringsketen tot het bevorderen van duurzaamheid.

Toepassingsgebied en operationeel beheer

Milieuvriendelijke faciliteiten

 • Broeikasgassen - We blijven actief betrokken bij het identificeren van energie- en hulpbronconserveringsmaatregelen om, waar mogelijk, op al onze locaties reducties in hulpbronnen te bereiken.
 • Totaal industrieel afval - We voldoen aan alle juridische vereisten en andere vereisten in verband met het wegdoen van industrieel afval. We herzien onze processen en procedures regelmatig om het totale industriële afval te minimaliseren.
 • Gerecycled afval - We brengen verbeteringsprocessen tot stand om de opbrengst van grondstoffen te maximaliseren en gerecycled afval te reduceren.

Leveranciers

 • Diversiteit - Alle ondernemingen hebben gelijke toegang tot contracten en zakelijke mogelijkheden.

Milieugezondheid en -veiligheid

 • Wereldwijde veiligheidspercentages - We voeren voor elk incident een analyse naar de hoofdoorzaak uit. We beoordelen en implementeren zo nodig corrigerende en preventieve maatregelen
 • Dodelijk en ernstig letsel - We streven ernaar nul dodelijk en ernstig letsel onder onze medewerkers en aannemers te bereiken.
 • Bekrachtigingsmaatregelen en regelgevende/vergunningsafwijkingen - We streven ernaar afwijkingen te elimineren en voorkomen. We voeren jaarlijks beoordelingen en audits uit om afwijkingen te identificeren en te voorkomen.

Producten

 • Veiligheid - We leveren producten die voldoen aan alle toepasselijke veiligheidsnormen en informeren onze klanten over het correcte gebruik van die producten.
 • Veiligheid - Ontwerp ten behoeve van duurzaamheid - We implementeren productieinnovatie en ontwerppraktijken om de impact op het milieu te reduceren.

Eén stap tegelijk

Wij zijn toegewijd aan niet-onderhandelbare product- en werkplekveiligheid.

We streven ernaar de kwaliteit van het milieu en het openbare welvaren in onze gemeenschappen te beschermen en milieuvriendelijke beleidsrichtlijnen te implementeren die zijn ontwikkeld om gevolgen voor het milieu van de gemeenschap te voorkomen, beperken en, indien van toepassing, te herstellen.

 • REDUCEREN

  De hoeveelheid verpakking die we gebruiken door logisch na te denken over wat nodig is. We reduceren tevens de hoeveelheid niet-recycleerbare materialen die we gebruiken.

 • HERGEBRUIKEN

  We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe toepassingen voor ons assortiment herbruikbare verpakkingsproducten, bijvoorbeeld binnen de verpakkingen in de toevoerketen en verwerkingstoepassingen voor materialen in de fabriek.

 • RECYCLEN

  We blijven een hoge mate van gerecyclede en vernieuwbare materialen in al onze verpakkingsontwerpen opnemen en zorgen tegelijkertijd ook dat al onze oplossingen zo recyclebaar als mogelijk zijn.

Bahco ECO-uitdaging

Hoogtepunten

10t
EDI-technologie vereenvoudigde 1 miljoen digitale transacties, waardoor er 10 ton minder bedrukt papier nodig was.
10%
Het e-learningprogramma van de Bahco-academie voorkomt 10% van persoonlijk gepresenteerde trainingen, waardoor CO2-emissies tot 8.200 kg werden verminderd.
30%
Bahco Aftersales, het Youtube-kanaal met 300k bezoeken, reduceerde het gebruik van gedrukte gebruikershandleidingen met ongeveer 30%.
10%
Het Marketing voor sales-gereedschapskistprogramma met sharepoint-technologie voorkomt 10% persoonlijk gepresenteerde bijeenkomsten, met als resultaat een afname van CO2-emissies tot 5.400 kg.