be / nl

Privacybeleid

SNA Europe-groep, ("We") zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Deze Privacykennisgeving vormt een uiteenzetting van de categorieën van uw persoonsgegevens die we verzamelen, hoe we ze verzamelen, wat het gebruik ervoor is en met wie we ze delen in overeenstemming met privacywetten, in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").

Persoonsgegevens die we mogelijk van u verzamelen

We verzamelen en verwerken mogelijk uiteenlopende persoonsgegevens, waaronder:

Gegevens die u aan ons geeft

Dit is informatie over u die u aan ons geeft door u te registreren voor gebruik van onze site, door formulieren op onze site in te vullen, deel te nemen aan live chats op onze site, producten te kopen, u op diensten te abonneren, software van onze site te downloaden of door met ons te corresponderen per telefoon, e-mail, in persoon of op handelsbeurzen of -evenementen of anderszins. De informatie die u aan ons geeft omvat, bijvoorbeeld, uw naam, titel, zakelijke adres, zakelijke telefoonnummer, aankoopgegevens, zakelijke e-mailadres, nationaliteit, woonland, financiële en creditcardgegevens, persoonlijke beschrijving, foto, klantennummer, aan zaken verwante gegevens, voorkeuren geleverd door internetactiviteit, antwoorden op enquêtevragen en de naam van uw werkgever. In bepaalde omstandigheden vragen we u mogelijk om uw persoonlijke adres, e-mailadres, telefoonnummer en paspoortnummer.

Gegevens die we over u verzamelen

Wanneer u onze site bezoekt, verzamelen we automatisch informatie over uw bezoeken door het gebruik van verschillende technologieën. Dit bestaat onder meer uit informatie over uw internetserviceprovider, browsertype, besturingssysteem, pagina's geopend op onze site en online bronnen en de datum en tijd van toegang om uw gebruikerservaring te optimaliseren en om de tijd die u online bij ons besteedt, te verbeteren. We ontvangen ook informatie die aan ons doorgeeft bij welke site u vandaan bij onze site terecht kwam en voor gebruikers van live chat uw IP-adres en geografische locatie. Onze website, apps en online diensten gebruiken cookies om u van andere gebruikers te onderscheiden. Dit helpt ons bij het leveren van een goede ervaring en stelt ons tevens in staat onze site en diensten te verbeteren. Voor gedetailleerde informatie over de technologieën die we gebruiken, raadpleegt u GDPR.Info@snaeurope.com. We zullen uw gegevens zo lang bewaren als nodig is om te voldoen aan onze juridische rechten of verplichtingen, om disputen op te lossen of om te voldoen aan enige andere wet of regelgeving of om te voldoen aan enige rechterlijke beslissing, dagvaarding of verzoek van een wetshandhavingsinstantie.

Overdracht van gegevens buiten de EER

De gegevens die we van u verzamelen, worden mogelijk overgebracht naar, en opgeslagen op, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkt, dat voor ons, een ander lid van onze groep of voor een van onze leveranciers werkt. Dergelijk personeel kan zijn betrokken bij, onder andere, de uitvoering van uw order, de verwerking van uw betalingsgegevens en de verlening van ondersteuningsdiensten, waaronder live chat en cloud-opslagdiensten. Door uw persoonsgegevens in te dien, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle stappen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te zorgen dat uw gegevens op beveiligde wijze en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Beveiliging van uw gegevens

We zullen ons best doen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen door het in stand houden van administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen tegen verlies, misbruik of ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, alternatie of vernietiging ervan. Helaas is de verzending van informatie via het internet niet volledig beveiligd. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van uw gegevens die naar onze site worden verzonden, niet garanderen; elke verzending is op uw eigen risico. Als we uw informatie eenmaal hebben ontvangen, gebruiken we strikte procedures en beveiligingsfuncties om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen. 

Uw rechten 

Afhankelijk van de omstandigheden, heeft u mogelijk het recht om:

  • Toegang te vragen tot enige persoonsgegevens die we over u bewaren;
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden;
  • Te vragen om onnauwkeurige gegevens die over u worden bewaard, te laten wijzigen of bijwerken;
  • Te vragen om uw gegevens te laten wissen of om verwerking in bepaalde beperkte situaties te beperken;
  • Te vragen om overzetting van uw gegevens naar een andere organisatie die uw persoonsgegevens beheert; en/of
  • Bezwaar te maken tegen enige beslissing die aanzienlijke invloed op u uitoefent, genomen door uitsluitend een computer of een ander geautomatiseerd proces.

Als u een formeel verzoek om informatie die we over u bewaren, wilt doen, kunt u contact met ons opnemen met behulp van de volgende link: https://compliance.snapon.com/GDPR/RequestForm?co=Bahco&dl=en

U uitschrijven voor het contact met u opnemen voor promotionele doeleinden

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken. We zullen u doorgaans op de hoogte brengen (voordat we uw gegevens verzamelen) als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden aan een derde openbaar te maken. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakken op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen, aan te vinken. U kunt het recht ook te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@bahco.com of door op de link voor het opzeggen van uw abonnement in een informatie- of promotionele e-mail die we aan u verzenden, te klikken.

Hoe we cookies gebruiken

Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver in uw browser of op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Cookies worden wijd en zijd gebruikt om te zorgen dat websites werken, of efficiënt werken, en om informatie aan de eigenaars van de site te geven. We gebruiken cookies om u van andere gebruikers van onze website, apps en online diensten, te onderscheiden. Dit helpt ons bij het leveren van een goede ervaring en het verbeteren van onze site en diensten.

Onze site gebruikt "cookies", die ons helpen onze site te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde dienst aan u te verlenen. Bepaalde cookies die we gebruiken, zijn essentieel voor de werking van de site en zijn al ingesteld. Als u zich bij ons registreert of als u onze site blijft gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

U kunt cookies blokkeren door het activeren van de instelling in uw browser waarmee u de instelling van alle of bepaalde cookies kunt weigeren. Als u uw browserinstellingen echter gebruikt om alle cookies (inclusief essentiële cookies) te blokkeren, krijgt u mogelijk geen toegang tot alle of delen van onze site. Tenzij u uw browserinstelling zodanig hebt aangepast dat cookies worden geweigerd, geeft ons systeem cookies uit zodra u onze site bezoekt.

Voor inzage in een lijst met de cookies die op onze site worden gebruikt, raadpleegt u https://www.bahco.com/be_nl/cookie-policy/

Links

Onze site bevat mogelijk, van tijd tot tijd, links naar en van de websites van derden. Als u een link naar een van deze websites volgt, merk dan op dat deze websites hun eigen privacybeleidsrichtlijnen hebben en dat we geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze beleidsrichtlijnen aanvaarden. Lees deze beleidsrichtlijnen voordat u persoonsgegevens bij deze websites indient.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We voeren mogelijk te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen in dit privacybeleid door. We zullen eventuele wijzigingen op deze pagina publiceren, dus lees regelmatig de meest recente versie van ons privacybeleid. Deze versie werd op 25 mei 2018 gepubliceerd.

Contact

Als u merkt dat enige toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving of dit beleid niet wordt gevolgd, neemt u contact met ons op via legal@snaeurope.com. Een eventuele inbreuk zal serieus worden genomen. Vragen, opmerkingen en verzoeken in verband met dit privacybeleid zijn van harte welkom en kunnen worden gericht aan info@bahco.com

Voor informatie over de cookies die op onze site worden gebruikt, bezoekt u https://www.bahco.com/be_nl/cookie-policy/