pl / pl

Polityka prywatności

Grupa SNA Europe („my”) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności. W niniejszej Polityce prywatności określono kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych, sposób ich gromadzenia, zastosowanie oraz podmioty, którym będziemy te dane udostępniać zgodnie z przepisami o ochronie danych, zwłaszcza z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”).

Dane osobowe, które możemy gromadzić

Możemy gromadzić i przetwarzać określony zakres danych osobowych, w tym:

Dane, które nam przekazujesz

Są to informacje o Tobie, które nam przekazujesz podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, wypełniając formularze umieszczone na naszej stronie internetowej, uczestnicząc w chacie na naszej stronie internetowej, kupując nasze produkty, zamawiając usługi, pobierając oprogramowanie z naszej strony internetowej lub kontaktując się z nami przez telefon, przez e-mail, osobiście, na targach i innych wydarzeniach branżowych lub w inny sposób. Informacje, które nam przekazujesz obejmują między innymi: Twoje imię i nazwisko, firmowy adres, firmowy numer telefonu, informacje o zakupie, firmowy adres e-mail, narodowość, kraj zamieszkania, informacje finansowe i dane karty kredytowej, opis własny, fotografię, numer klienta, informacje dotyczące prowadzonej działalności, preferencje określone na podstawie czynności wykonywanych w Internecie, odpowiedzi na ankiety oraz nazwę pracodawcy. W niektórych okolicznościach możemy Cię poprosić o podanie adresu, adresu e-mail, numeru telefonu i numeru paszportu.

Twoje dane, które gromadzimy

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, automatycznie gromadzimy informacje o Twoich wizytach dzięki zastosowaniu rozmaitych technologii. Są to między innymi informacje o dostawcy usług internetowych, rodzaju przeglądarki, systemie operacyjnym, otwieranych przez Ciebie stronach z naszej witryny internetowej i innych źródłach online oraz o godzinie i dacie dostępu w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi i optymalnego wykorzystania czasu, który spędzasz z nami online. Otrzymujemy również informacje o tym, z jakiej innej strony internetowej wszedłeś na naszą stronę internetową, a w przypadku użytkowników chata również adres IP i lokalizację geograficzną. Nasza strona internetowa, aplikacje i usługi online używają plików cookie, aby odróżnić Cię od innych klientów. Dzięki temu możesz korzystać z najlepszej obsługi, a my możemy udoskonalać naszą stronę internetową i usługi. Szczegółowe informacje o używanych przez nas technologiach znajdują się na stronie https://www.bahco.com/pl_pl/cookie-policy/

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

Możemy używać Twoich danych osobowych w następujący sposób:

Obsługa na stronie internetowej: w celu technicznego administrowania naszą stroną internetową; do wewnętrznych operacji, do zarządzania klientami; do ankiet o produktach; do rozwiązywania problemów; do analizy danych, analityki danych, testowania oraz działań badawczo-rozwojowych; aby zapewnić, że zawartość naszej strony internetowej będzie się sprawnie wyświetlać zarówno dla Ciebie, jak i dla Twojego komputera; oraz w ramach naszych działań mających na celu bezpieczeństwo i ochronę naszej strony internetowej.

Zastosowania biznesowe: aby wykonać żądanie transakcji lub nasze zobowiązania wynikające z umów, które z nami zawarłeś/-aś; aby sprawdzić zdolność kredytową; aby przesłać informacje dotyczące naprawy lub kalibracji; aby założyć konta klienckie i nimi zarządzać; aby analizować i rozwijać nowe produkty, usługi i oferty online.

Pomoc techniczna: aby udzielić pomocy technicznej i zareagować na żądania, pytania i komentarze (również przez chat); aby Cię powiadomić o zmianach w naszych towarach i usługach oraz zmierzyć, jak skutecznie spełniamy Twoje oczekiwania.

Marketing: aby przekazywać Ci informacje o innych towarach i usługach, które oferujemy lub które są oferowane przez kogoś innego i przypominają te, które już zakupiłeś/-aś lub o które pytałeś/-aś, oraz do przesyłania informacyjnych i promocyjnych wiadomości e-mail, z których możesz zrezygnować, wykonując poniższe czynności.

Ankiety: aby otrzymywać od Ciebie informacje dotyczące Twojego zadowolenia z naszych produktów i usług.

Ochrona naszych praw i własności: aby chronić prawa i własność należące do nas lub do innych osób, kiedy mamy uzasadnione podejrzenia, że prawa te lub własność są narażone na niebezpieczeństwo; aby odzyskiwać długi; aby wykrywać i identyfikować ewentualne roszczenia, zobowiązania oraz czyny i zachowania niedozwolone, a także im zapobiegać, wyjaśniać ich przyczyny i chronić przed nimi.

Przekazywanie danych osobom trzecim

SN Europe należy do grupy kapitałowej Snap-on Inc. Snap-on Inc jest globalną organizacją obejmującą spółki powiązane i podporządkowane, procesy biznesowe i systemy techniczne, które wykraczają poza granice jednego państwa. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym firmom z grupy Snap-on pod warunkiem, że firma ta spełnia wymogi przepisów i niniejszej polityki prywatności.

Możemy także udostępnić Twoje dane osobowe wybranym osobom trzecim spoza grupy, w tym osobom odpowiedzialnym za przetwarzanie transakcji i serwisowanie, agencjom kredytowym, agencjom windykacyjnym i (lub) innym firmom świadczącym usługi w naszym imieniu, obsługującym nas specjalistom oraz służbom państwowym.

Nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobom trzecim, wydzierżawiać ich ani oddawać w najem. Możemy jednak udostępnić Twoje dane zaufanym osobom trzecim w celu:

 • przeprowadzenia analizy statystycznej;
 • wysłania wiadomości pocztą tradycyjną lub elektroniczną;
 • zapewnienia pomocy technicznej dla klienta;
 • zorganizowania dostawy;
 • udoskonalenia i optymalizacji naszej strony internetowej i usług;
 • umożliwienia tym osobom przedstawienia oferty produktów i usług, które mogą być dla Ciebie interesujące (po uzyskaniu Twojej zgody);
 • zapewnienia zgodności z przepisami prawa wtedy, gdy spoczywa na nas obowiązek ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu wypełniania obowiązku prawnego albo ochrony naszych praw, własności i bezpieczeństwa lub praw, własności i bezpieczeństwa innych osób;
 • wypełnienia decyzji lub wezwania sądu albo żądania służb państwowych.

W niektórych okolicznościach możemy — z przyczyn strategicznych lub innych związanych z prowadzoną działalnością — sprzedać, kupić, połączyć lub w inny sposób zreorganizować naszą firmę. Taka transakcja może obejmować przekazanie danych osobowych przyszłym lub rzeczywistym nabywcom lub otrzymanie takich danych od sprzedającego. W tego typu transakcjach przestrzegamy zasad, które zapewnią danym osobowym odpowiednią ochronę. 

Czas przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo Twoje konto pozostanie aktywne lub jak długo będą nam potrzebne, aby dostarczyć zamówione przez Ciebie produkty i usługi. Aby złożyć wniosek o zaprzestanie korzystania przez nas z Twoich danych, napisz na adres datamanager@snaeurope.com. Zachowamy Twoje informacje tak długo, jak będzie to konieczne w celu wypełnienia naszych praw i obowiązków wynikających z przepisów, rozwiązania sporów, zachowania zgodności z wszelkimi przepisami lub decyzjami lub wezwania sądu albo żądania służb państwowych.

Przekazanie danych poza EOG

Zgromadzone przez nas dane osobowe mogą zostać przekazane do miejsca znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i tam być przechowywane. Mogą także być przetwarzane przez pracowników zatrudnionych poza EOG, wykonujących pracę dla nas, dla innego podmiotu z grupy lub dla któregoś z naszych dostawców. Pracownicy ci mogą być m.in. zaangażowani w realizację Twojego zamówienia, przetwarzanie Twojej płatności lub zapewnienie pomocy technicznej, w tym chata i pamięci w chmurze. Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich transfer, przechowywanie i przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie uzasadnione działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Bezpieczeństwo Twoich danych

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, zapewniając administracyjne, techniczne i fizyczne środki ochrony przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Niestety przesyłanie danych osobowych przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż robimy, co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych na naszą stronę internetową; przesyłasz dane na własne ryzyko. Po otrzymaniu informacji stosujemy ściśle określone procedury i zabezpieczenia mające na celu zabezpieczenie ich przed nieupoważnionym dostępem. 

Twoje prawa 

W zależności od okoliczności może Ci przysługiwać prawo:

 • uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych, które są w naszym posiadaniu;
 • sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim;
 • żądania korekty lub aktualizacji Twoich danych, które są nieprawidłowe;
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w niektórych określonych sytuacjach;
 • żądania przekazania Twoich danych do innej organizacji zarządzającej Twoimi danymi osobowymi;
 • sprzeciwienia się temu, aby ważne decyzje, które Ciebie dotyczą, były podejmowane wyłącznie przez komputer lub inny zautomatyzowany proces.

Aby złożyć oficjalne zapytanie o Twoje dane, które są w naszym posiadaniu, skontaktuj się z nami pod tym adresem: https://compliance.snapon.com/GDPR/RequestForm?co=Bahco&dl=en

Jak zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach

Masz prawo wymagać, abyśmy zaprzestali przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Zwykle informujemy osoby, których dane dotyczą (przed zgromadzeniem tych danych), czy zamierzamy używać tych danych do takich celów lub przekazać jej osobom trzecim, które będą je wykorzystywać do takich celów. Możesz skorzystać z prawa do tego, aby zapobiec takiemu przetwarzaniu danych, zaznaczając odpowiednie pola na formularzach, na których gromadzimy Twoje dane. Możesz również skorzystać z tego prawa w dowolnym czasie, kontaktując się z nami pod adresem info@bahco.com lub klikając łącze służące do usunięcia subskrypcji, które znajduje się w każdej informacyjnej i promocyjnej wiadomości e-mail, którą do Ciebie wyślemy.

Jak używamy plików cookie

Plik cookie to plik tekstowy, który jest umieszczany w przeglądarce lub w na dysku twardym komputera przez serwer stron internetowych. Pliki cookie są zwykle stosowane po to, aby umożliwić działanie lub zwiększyć efektywność stron internetowych oraz przesyłać informacje właścicielom strony. Używamy plików cookie, aby odróżnić Cię od innych użytkowników naszej strony internetowej, aplikacji i usług online. Dzięki temu możesz korzystać z najlepszej obsługi oraz udoskonalać naszą stronę internetową i usługi.

Nasza strona internetowa używa plików cookie, które pomagają nam w udoskonalaniu tej strony oraz w świadczeniu bardziej spersonalizowanych usług. Niektóre pliki cookie są niezbędne do działania naszej strony internetowej i zostały już przesłane. Rejestracja i dalsze korzystanie ze strony internetowej oznacza Twoją zgodę na używanie plików cookie.

Pliki cookie można zablokować, aktywując ustawienie przeglądarki, które pozwoli odrzucić wszystkie lub niektóre pliki cookie. Jednak zablokowanie wszystkich plików cookie w przeglądarce (również tych niezbędnych) może oznaczać utratę możliwości korzystania z naszej strony internetowej lub jej części. Jeżeli Twoja przeglądarka internetowa nie ma ustawionej blokady plików cookie, nasz system będzie używać plików cookie od chwili wejścia na naszą stronę internetową.

Aby zobaczyć listę plików cookie używanych na naszej stronie internetowej, patrz https://www.bahco.com/pl_pl/cookie-policy/

Łącza

Nasza strona może czasem zawierać łącza do innych stron internetowych należących osób trzecich. Otwarte w ten sposób strony internetowe mają własne polityki prywatności, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za te polityki. Przed przekazaniem swoich danych osobowych na tych stronach internetowych zapoznaj się z treścią tych polityk.

Zmiany w naszej polityce prywatności

Zmiany w niniejszej polityce prywatności możemy wprowadzać w dowolnej chwili i bez uprzedzenia. Informacje o tych zmianach będą publikowane na tej stronie, więc odwiedzaj ją regularnie, aby uzyskać najbardziej aktualną wersję polityki prywatności. Ta wersja została opublikowana dn. 25 maja 2018.

Kontakt

Jeżeli uznasz, że któraś z obowiązujących ustaw o ochronie danych osobowych lub niniejsza polityka nie są przestrzegane, napisz na adres legal@snaeurope.com. Wszelkie naruszenia w tym zakresie będą traktowane poważnie. Zachęcamy do zadawania pytań oraz przesyłania uwag i żądań dotyczących niniejszej polityki prywatności, które można kierować na adres info@bahco.com.

Informacje dotyczące plików cookie używanych na naszej stronie internetowej: https://www.bahco.com/pl_pl/cookie-policy/