pl / pl

Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność ekologiczna w Bahco

Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój SNA Europe

Wyznajemy zasadę bezkompromisowej ochrony bezpieczeństwa produktów i miejsca pracy.

Naszym celem jest ochrona środowiska i publicznego dobrobytu we wspólnotach, gdzie prowadzimy działalność, oraz wdrażanie polityk ekologicznych w celu ochrony środowiska tych wspólnot oraz ewentualnie łagodzenia i usuwania naszego wpływu na to środowisko.

Wierzymy, że ochrona zasobów naturalnych jest ważną kwestią, a cele ekologiczne mogą i powinny być spójne z założeniami finansowymi.

Nasza troska o wyniki w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje wszystkie aspekty naszej działalności, rozwoju produktów i łańcucha dostaw promujące zrównoważony rozwój.

Zakres operacyjny i kontrola

Zakładowa polityka ochrony środowiska

 • Gazy cieplarniane — aktywnie uczestniczymy w działaniach zmierzających do rozpoznania metod poszanowania energii i zasobów, aby w miarę możliwości ograniczać zużycie zasobów we wszystkich naszych lokalizacjach.
 • Odpady przemysłowe — spełniamy wszelkie wymogi prawne i inne, które dotyczą utylizacji odpadów przemysłowych. Regularnie weryfikujemy nasze procesy i procedury, aby zmniejszać ilość odpadów przemysłowych.
 • Odzyskiwanie odpadów — wprowadzamy udoskonalenia mające na celu maksymalne wykorzystanie surowców i ograniczenie ilości odpadów.

Dostawcy

 • Dywersyfikacja — wszystkie firmy mają jednakową możliwość zawierania umów i korzystania z szans gospodarczych.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Globalne wskaźniki bezpieczeństwa — wykonujemy analizę pierwotnych przyczyn każdego niebezpiecznego zdarzenia. Weryfikujemy i wdrażamy działania naprawcze i zapobiegawcze.
 • Wypadki śmiertelne i poważne — naszym celem jest uzyskanie zera wypadków śmiertelnych i poważnych wśród wykonawców.
 • Egzekwowanie przepisów i postępowanie w przypadku niezgodności — naszym celem jest eliminowanie wszelkich przypadków niezgodności i zapobieganie im. Prowadzimy coroczne oceny i audyty mające na celu rozpoznawanie wszelkich przypadków niezgodności i zapobieganie im.

Produkty

 • Bezpieczeństwo — dostarczamy produkty, które spełniają wszystkie obowiązujące normy bezpieczeństwa i informujemy naszych klientów o sposobie bezpiecznego korzystania z tych produktów.
 • Bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój — wdrażamy innowacje produktowe i praktyki w zakresie projektowania mające na celu ograniczenie wpływu na środowisko.

Krok po kroku

Wyznajemy zasadę bezkompromisowej ochrony bezpieczeństwa produktów i miejsca pracy.

Naszym celem jest ochrona środowiska i publicznego dobrobytu we wspólnotach, gdzie prowadzimy działalność, oraz wdrażanie polityk ekologicznych w celu ochrony środowiska tych wspólnot oraz ewentualnie łagodzenia i usuwania naszego wpływu na to środowisko.

 • REDUKUJ

  Ilość używanych materiałów opakowaniowych — logicznie myśląc o rzeczywistych potrzebach. Zmniejszamy także ilość materiałów, które nie nadają się od odzyskania.

 • UŻYWAJ PONOWNIE

  Bezustannie poszukujemy nowych zastosowań dla naszych materiałów opakowaniowych wielokrotnego użytku, np. w ramach całego łańcucha dostaw i do wewnętrznego transportu materiałów.

 • ODZYSKUJ

  Bezustannie wykorzystujemy coraz większe ilości przetworzonych i odzyskanych materiałów ze wszystkich modeli naszych opakowań, jednocześnie dbając o to, aby wszystkie nasze rozwiązania maksymalnie nadawały się odzyskania.

Odpowiedzialność ekologiczna w Bahco

Fakty

10 t
Technologia EDI ułatwiła przeprowadzenie 1 miliona cyfrowych transakcji, co pozwoliło zaoszczędzić 10 ton papieru do drukowania.
10%
Program e-learningowy Bahco Academy pozwoli zmniejszyć liczbę szkoleń bezpośrednich o 10%, ograniczając emisję CO2 o 8200 kg.
30%
Kanał Bahco After Sales na Youtubie odnotował 300 tys. wizyt, zmniejszając liczbę drukowanych instrukcji o około 30%.
10%
Program Marketing for Sales wykorzystujący technologię sharepoint pozwoli zmniejszyć liczbę szkoleń bezpośrednich o 10%, ograniczając emisję CO2 o 5400 kg.