Ochrona prywatności

Grupa SNA Europe, („My”) zobowiązujemy się chronić i szanować Twoją prywatność. Niniejszy dokument Ochrona Prywatności określa kategorie danych osobowych, które gromadzimy, sposób ich gromadzenia, sposób ich wykorzystania oraz sposób, w jaki udostępniamy je zgodnie z przepisami o ochronie prywatności, w szczególności z europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych („RODO”).

 

Jakie dane osobowe możemy od Ciebie pozyskiwać

Możemy zbierać i przetwarzać szereg danych osobowych, w tym:

Dane, które nam przekazujesz

Są to informacje o Tobie, które podajesz rejestrując się na naszej stronie, wypełniając formularze na naszej stronie, biorąc udział w czatach na naszej stronie, kupując produkty, subskrybując usługi, pobierając oprogramowanie z naszej strony lub rozmawiając z nami przez telefon, korespondując przez e-mail, rozmawiając z nami osobiście lub na targach, podczas imprez lub w inny sposób.   Informacje, które nam przekazujesz, obejmują na przykład imię i nazwisko, tytuł, adres firmy, numer telefonu służbowego, informacje o zakupie, adres e-mail firmy, narodowość, kraj zamieszkania, informacje o karcie płatniczej i kredytowej, opis Ciebie, zdjęcie, numer klienta, informacje związane z firmą, preferencje wynikające z aktywności internetowej, odpowiedzi na ankiety i nazwisko Twojego pracodawcy. W pewnych okolicznościach możemy poprosić o Twój prywatny adres, adres e-mail, numer telefonu i numer paszportu.

Dane, które o Tobie zbieramy

Gdy odwiedzasz naszą stronę, przy pomocy różnych technologii automatycznie zbieramy informacje o Twoich wizytach. Obejmuje to informacje o Twoim dostawcy usług internetowych, typie przeglądarki, systemie operacyjnym, stronach na które wchodzisz w naszej witrynie i źródłach internetowych oraz o dacie i godzinie dostępu, w celu optymalizacji doświadczenia użytkownika i zwiększenia jakości Twojej internetowej wizyty u nas. Pozyskujemy również informacje z jakiej strony internetowej trafiłeś na naszą stronę, a w przypadku dla użytkowników czatów na żywo pozyskujemy Twój adres IP i lokalizację geograficzną. Nasza strona internetowa, aplikacje i usługi online wykorzystują pliki cookie, aby odróżnić Cię od innych użytkowników. To pomaga nam zapewniać Ci jak najlepszą jakość obsługi, a także pozwala nam ulepszać naszą witrynę i ofertowane usługi. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas technologii można znaleźć na stronie https://www.bahco.com/pl-pl/cookie-policy/

 

Wykorzystanie Twoich danych osobowych

W następujący sposób możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, które przechowujemy:

Strona internetowa: w celu administrowanie stroną techniczną strony internetowej; do prowadzenia operacji wewnętrznych, w celu administrowania sprawami klienta; dla celów ankiet dotyczących produktów; w celu rozwiązywania problemów; w celu analizy danych i w celach analitycznych, do testowania i realizacji celów badawczych i rozwojowych; aby zadbać, by treści z naszej strony są prezentowane w najbardziej efektywny dla Ciebie i Twojego komputera sposób; oraz w ramach naszych starań, aby nasza strona była bezpieczna.

Zastosowania biznesowe: aby spełniać żądania transakcyjne lub móc wywiązywać się z naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych z nami; prowadzić kontrolę kredytową; by wysyłać powiadomienia o naprawie lub o ponownej kalibracji; by tworzyć i zarządzać kontami klientów; by analizować i opracowywać nowe produkty, usługi i oferty on-line.

Zapewnienie wsparcia: aby zapewniać obsługę klienta i odpowiadać na prośby, pytania i komentarze (w tym za pośrednictwem czatów na żywo); powiadamiać Cię o zmianach dotyczących naszych towarów i usług oraz o tym, jak skutecznie odpowiadamy na Twoje obawy.

Marketing: aby dostarczać Ci informacje o innych oferowanych przez nas towarach i usługach lub oferowanych przez innych, podobnych do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, oraz do by wysyłać Ci wiadomości e-mail z informacjami lub promocjami, z otrzymywania których możesz zrezygnować, jak opisano poniżej.

Ankiety:  aby prosić Cię o informacje dotyczące Twojego doświadczenia ze stosowaniem naszych produktów i usług i abyś mógł je nam dostarczać.

Ochrona naszych praw i własności:  w celu ochrony naszych praw lub własności lub praw innych osób, gdy mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że takie prawa lub własność zostały lub mogą zostać naruszone; by odzyskać długi; by zapobiegać, wykrywać, identyfikować, badać i chronić przed potencjalnymi lub faktycznymi roszczeniami, zobowiązaniami i zakazanymi zachowaniami lub działaniami.

Przekazywanie danych osobom trzecim

SNA Europe jest częścią grupy spółek Snap-on Inc.   Snap-on Inc to ogólnoświatowa organizacja posiadająca oddziały, filie, posługująca się procesami biznesowymi i systemami technicznymi, które działają ponad granicami. Możemy udostępniać dane osobowe innym firmom w ramach grupy Snap-on, pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami i niniejszą polityką prywatności.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe wybranym niepowiązanym stronom trzecim, w tym takim, które wykonują funkcje przetwarzania lub obsługi transakcji, agencjom informacji kredytowej, firmom windykacyjnym i/lub innym firmom świadczących usługi w naszym imieniu, profesjonalnym dostawcom usług, organom ścigania i innym władzom państwowym.

Nie będziemy sprzedawać, wynajmować ani dzierżawić Twoich informacji stronom trzecim.   Możemy jednak udostępniać dane użytkownika zaufanym stronom trzecim w celu:

 • Wykonywania analiz statystycznych;
 • Wysyłania do Ciebie wiadomości e-mail lub poczty;
 • Zapewniania Ci obsługi klienta;
 • Organizowania dostaw;
 • Poprawy i optymalizacji naszej strony i naszych usług;
 • Umożliwienia im oferowania produktów lub usług, które mogą Cię zainteresować (pod warunkiem, że wyraziłeś na to zgodę); 
 • Przestrzegania prawa w przypadkach, w których mamy obowiązek ujawnić lub udostępnić Twoje dane osobowe by wypełnić wszelkie zobowiązania prawne lub regulacyjne lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa lub praw, własności i bezpieczeństwa innych osób;
 • Przestrzegania wszelkich żądań przestawionych przez sąd, wezwań pochodzących z sądu lub od organów ścigania.

Możliwe, że zaistnieją okoliczności, w których ze względów strategicznych lub z innych powodów biznesowych zdecydujemy się sprzedać, kupić, połączyć lub w inny sposób zreorganizować naszą działalność.   Taka transakcja może obejmować ujawnienie danych osobowych potencjalnym lub faktycznym kupującym lub pozyskanie takich danych od sprzedających. W takich transakcjach stosujemy praktykę poszukiwania sposobów odpowiedniej ochrony danych osobowych.  

Długość okresu przechowywania danych osobowych

Zachowamy Twoje dane osobowe przez cały okres aktywności Twojego konta lub przez taki okres czasu, jaki będzie konieczny, by zapewnić Ci wymagane towary i usługi. Jeżeli zdecydujesz się zwrócić do nas z prośbą, byśmy już nie używali Twoich danych, napisz do nas na adres datamanager@SNA Europe.com. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres konieczny do przestrzegania naszych praw lub obowiązków, rozstrzygnięcia sporów lub zastosowania się do innych przepisów lub regulacji lub by zastosować się do wszelkich nakazów sądowych, wezwań sądowych lub wniosków ze strony organów ścigania.

Przekazywanie danych poza EOG

Dane, które pozyskamy od Ciebie, mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu docelowym znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Dane mogą być również przetwarzane przez pracowników działających poza terenem EOG, pracujących dla nas, dla innego członka naszej grupy lub któregoś z naszych dostawców. Personel taki może między innymi zajmować się realizacją zamówień, przetwarzaniem danych dotyczących płatności i świadczeniem usług wsparcia, w tym czatów na żywo i usług przechowywania w chmurze. Przesyłając swoje dane osobowe, zgadzasz się na takie przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby doprowadzić do tego, by Twoje dane były traktowane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

 

Bezpieczeństwo twoich informacji

Dołożymy starań, aby chronić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych poprzez utrzymywanie administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń chroniących przed utratą, niewłaściwym użyciem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem tych danych. Przesyłanie informacji przez Internet niestety nie jest zupełnie bezpieczne. Mimo, że będziemy dokładać wszelkich starań, by chronić Twoje dane osobowe, nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych do naszej strony internetowej; każda transmisja odbywać się będzie na Twoje własne ryzyko. Po otrzymaniu informacji będziemy ściśle przestrzegać procedur i funkcji zapewnienia bezpieczeństwa, by zapobiec nieautoryzowanym dostępom.  

Twoje prawa  

W zależności od okoliczności, masz mieć prawo do:

 •               poproszenia o dostęp do wszelkich danych osobowych, które o Tobie posiadamy;
 •               sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego;
 •               prośby o zmianę lub aktualizację niedokładnych danych o Tobie;
 •               prośby o usunięcie danych lub ograniczenie przetwarzania w pewnych określonych sytuacjach;
 •               żądania przeniesienia lub danych do innej organizacji kontrolującej Twoje dane osobowe;
 •               Sprzeciwu wobec każdej decyzji, którą podejmuje wyłącznie komputer lub inny zautomatyzowany proces, a która Ciebie dotyczy w znacznym stopniu.

 

Jeżeli chcesz złożyć formalne żądanie informacji o Tobie, możesz skontaktować się z nami za pomocą następującego linku: https://compliance.snapon.com/GDPR/RequestForm?co=Bahco&dl=pl

Jak zrezygnować z kontaktu w celach promocyjnych

Masz prawo poprosić nas, by nie przetwarzać Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Zwykle poinformujemy Cię (przed zebraniem danych), jeżeli będziemy zamierzać wykorzystywać Twoje dane do takich celów lub jeżeli będziemy chcieli w takich celach ujawniać Twoje dane jakiejkolwiek stronie trzeciej. Możesz skorzystać ze swojego prawa, by zapobiec takiemu przetwarzaniu, zaznaczając odpowiednie pola na formularzach używanych przez nas do zbierania danych. Możesz też skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, pisząc do nas na adres info@bahco.com lub klikając w link rezygnacji z subskrypcji w każdym e-mailu informacyjnym lub promocyjnym, który do Ciebie wysyłamye.

Jak używamy plików cookie

Plik cookie to plik tekstowy, który serwer strony internetowej umieszcza w przeglądarce lub na dysku twardym komputera. Pliki cookie są szeroko stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia wydajności ich pracy, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny. Używamy plików cookie, by odróżnić Cię od innych użytkowników naszej strony internetowej, aplikacji i usług online. Pomaga nam to w zapewnieniu dobrej jakości naszej strony i usług, oraz ich ulepszenia.

Nasza strona korzysta z „ciasteczek” pomagających nam ulepszać naszą stronę i dostarczać lepszych i bardziej spersonalizowanych usług. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są niezbędne do działania witryny i zostały już ustawione. Jeżeli zarejestrujesz się u nas lub będziesz w dalszym ciągu korzystać z naszej strony, tym samym wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

Możesz zablokować pliki cookie, aktywując ustawienie w przeglądarce pozwalające odmówić ustawienia wszystkich lub wybranych plików cookie. Jeżeli jednak używasz ustawień przeglądarki by zablokować wszystkie pliki cookie (włączając w to podstawowe pliki cookie), możesz nie mieć dostępu do całości lub do pewnych części naszej strony internetowej. O ile nie zmienisz ustawień przeglądarki tak, aby odrzucała ona pliki cookie, nasz system będzie wysyłał pliki cookie natychmiast, gdy wejdziesz na naszą stronę internetową.

Aby zobaczyć listę plików cookie używanych w naszej witrynie, odwiedź stronę https://www.bahco.com/pl-pl/cookie-policy/

Linki

Nasza strona może okresowo zawierać linki do stron osób trzecich lub z nich pochodzące. Jeżeli wejdziesz na link prowadzący do którejś z tych stron internetowych, pamiętaj, że strony te mają własne polityki prywatności i że nie my przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za ich zasady. Prosimy, byś zapoznał się z tymi zasadami zanim prześlesz do nich jakieś dane osobowe.

Zmiany w naszej polityce prywatności

Możemy w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia wprowadzać zmiany do niniejszej polityki prywatności. Wszelkie zmiany zamieścimy na tej stronie, dlatego prosimy o regularne sprawdzanie najnowszej wersji naszej polityki prywatności. Obecna wersja została opublikowana 25 maja 2018 r.

Kontakt

Jeżeli uznasz, że jakieś obowiązujące przepisy związane z ochroną danych lub z niniejszą polityką ochrony danych nie zostały zastosowane, skontaktuj się z nami pod adresem legal@snaeurope.com . Informacje o każdym naruszeniu będą traktowane poważnie. Pytania, komentarze i prośby dotyczące niniejszej polityki prywatności będą mile widziane i powinny być kierowane na adres info@bahco.com

 

Informacje na temat plików cookie używanych na naszej stronie można znaleźć na stronie  https://www.bahco.com/pl-pl/cookie-policy/