se / sv

Integritetspolicy

SNA Europe Group, (”vi”) är förpliktigade att skydda och respektera din integritet. I denna integritetspolicy beskrivs de personuppgiftskategorier vi samlar in, hur insamlingen går till, vad de används till och med vilka vi delar dem, i enlighet med lagarna om integritet, särskilt den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Personuppgifter som vi kan komma att samla in från dig

Vi kan komma att samla in och behandla en rad personuppgifter, däribland:

Uppgifter som du ger till oss

Detta är information om dig som du tillhandahåller genom att registrera dig för att använda vår webbplats, fylla i formulär på vår webbplats, delta i livechatt på vår webbplats, köpa produkter, prenumerera på tjänster, ladda ner programvara från vår webbplats eller ta kontakt med oss via telefon, e-post, personligen eller på mässor eller event eller på annat sätt. Information som du ger oss är till exempel namn, titel, företagsadress, företagstelefonnummer, inköpsinformation, e-postadress, nationalitet, bosättningsland, finans- och kreditkortsinformation, personlig beskrivning, fotografi, kundnummer, affärsrelaterad information, preferenser som tillhandahålls genom aktivitet på internet, enkätsvar och namnet på din arbetsgivare. Under vissa omständigheter kan vi be att få din privata adress och e-postadress samt ditt telefonnummer och passnummer.

Uppgifter som vi samlar in om dig

När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in information om dina besök med hjälp av olika tekniker. Detta innefattar information om internetleverantör, webbläsartyp, operativsystem, vilka sidor du besöker på vår webbplats samt online-källor och datum och tid för besöken i syfte att optimera din användarupplevelse och den tid du tillbringar på vår webbplats. Vi får även information om från vilken webbplats du kom till vår webbplats och, för användare av livechatt, din IP-adress och geografiska plats. Vår webbplats, våra appar och våra onlinetjänster använder cookies för att skilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse och gör det också möjligt för oss att förbättra vår webbplats och våra tjänster. Detaljerade information om de tekniker vi använder finns på https://www.bahco.com/se_sv/cookie-policy/

Användning av dina personuppgifter

Vi kan komma att använda de personuppgifter vi har om dig på följande sätt:

Webbplatsupplevelse: för den tekniska administrationen av webbplatsen, för intern verksamhet, för kundadministration, för produktundersökningar, för felsökning, för dataanalys, testning och forskning och utveckling, för att säkerställa att innehållet från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din dator samt som en del av vårt arbete för att se till att vår webbplats alltid är säker.

Företagsanvändning: för att uppfylla en transaktionsförfrågan eller att fullgöra våra skyldigheter som följer av eventuella avtal du ingår med oss, för att genomföra en kreditkontroll, för att skicka meddelande om reparation eller omkalibrering, för att upprätta och hantera kundkonton samt att analysera och utveckla nya produkter, tjänster och onlineerbjudanden.

Ge support: för att ge kundsupport och svara på förfrågningar, frågor och kommentarer (inklusive via livechatt), för att meddela dig om förändringar av våra varor och tjänster och mäta hur effektivt vi bemöter dina problem.

Marknadsföring: för att ge dig information om andra varor och tjänster som vi erbjuder eller erbjuds av andra som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om och skicka informativa eller marknadsföringsmeddelanden till dig som du kan välja att inte ta emot enligt beskrivningen nedan.

Enkäter: för att begära och ta emot information från dig om din erfarenhet av våra produkter och tjänster.

Skydda våra rättigheter och vår egendom: för att skydda våra rättigheter eller egendom eller andra, när vi har rimliga skäl att tro att sådana rättigheter eller sådan egendom har påverkats eller skulle kunna påverkas, för att återkräva skulder, för att förhindra, upptäcka, identifiera, utreda och skydda mot potentiella eller faktiska fordringar, skulder och olagliga beteenden eller aktiviteter.

Överföring av data till tredje part

SNA Europe är en del av Snap-on Inc-koncernen. Snap-on Inc är en global organisation med dotterbolag, filialer, affärsprocesser och tekniska system som korsar gränser. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra företag inom Snap-on-gruppen under förutsättning att de efterlever gällande lagstiftning och denna integritetspolicy.

Vi kan också komma att lämna dina personuppgifter till utvalda icke-anslutna tredje parter, inklusive de som utför transaktionsprocesser eller servicefunktioner, kreditupplysningsföretag, inkassobolag och/eller andra företag som tillhandahåller tjänster för vår räkning, professionella tjänsteleverantörer, brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter.

Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan dock komma att dela din information med betrodda tredje parter i syfte att:

 • Utföra statistisk analys
 • Sända dig e-post eller post
 • Ge dig kundsupport
 • Anordna leveranser
 • Förbättra och optimera vår webbplats och våra tjänster
 • Göra det möjligt för dem att erbjuda produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig (förutsatt att du har samtyckt till detta)
 • Följa lagen i de fall där vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter i syfte att följa en juridisk eller reglerande skyldighet eller för att skydda våra rättigheter, egendom samt vår eller andras säkerhet
 • Följa en domstolsorder, stämning eller brottsbekämpande myndighets begäran

Omständigheter kan uppstå där vi av strategiska eller andra affärsrelaterade skäl beslutar att sälja, köpa, slå samman eller på annat sätt omorganisera vår verksamhet. En sådan transaktion kan innebära att personuppgifter lämnas i samband med potentiella eller faktiska inköp eller att vi får ta emot sådana uppgifter från säljare. Det är vår praxis att eftersträva lämpligt skydd av personuppgifter i samband dessa typer av transaktioner. 

Så länge lagrar vi personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som ditt konto är aktivt eller så länge det är nödvändigt för att vi ska kunna förse dig med de varor och tjänster du har begärt Om du vill begära att vi inte längre använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på GDPR.Info@snaeurope.com. Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna efterleva våra lagliga rättigheter eller skyldigheter, lösa tvister eller att efterleva någon annan lag eller förordning eller följa en domstolsorder, stämning eller brottsbekämpande myndighets begäran.

Överföring av uppgifter utanför EES

De uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en plats utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Uppgifterna kan också komma att behandlas av medarbetare som är anställda av oss men arbetar utanför EES, någon annan som ingår i vår koncern eller någon av våra leverantörer. Sådana medarbetare kan vara inblandade i bland annat hantering av din beställning, bearbetning av dina betalningsuppgifter och tillhandahållande av supporttjänster, inklusive livechatt och molnlagringstjänster. Genom att lämna in dina personuppgifter godkänner du denna typ av överföring, lagring eller behandling. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna integritetspolicy.

Säkerheten för dina uppgifter

Vi kommer att sträva efter att skydda säkerheten för dina personuppgifter genom att upprätthålla administrativa, tekniska och fysiska skydd mot förlust, missbruk eller obehörig tillgång, avslöjande, förändring eller förstörande av dem. Tyvärr är överföring av information via internet inte helt säkert. Trots att vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som sänds till vår webbplats. All överföring sker på egen risk. När vi tar emot personuppgifter från dig använder vi strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att förhindra att obehöriga får åtkomst till dem. 

Dina rättigheter 

Beroende på omständigheterna kan du ha rätt till att:

 • Begära tillgång till alla personuppgifter vi har om dig
 • Motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring
 • Be om att få felaktiga uppgifter vi har om dig rättade eller uppdaterade
 • Be om att dina personuppgifter raderas eller begränsa bearbetningen i vissa begränsade situationer
 • Begära att dina uppgifter ska överföras till en annan organisation som kontrollerar dina personuppgifter
 • Motsätta dig att beslut som väsentligt påverkar dig fattas enbart av en dator eller annan automatiserad process

Om du vill göra en formell begäran om att få ta del av vilka personuppgifter vi har om dig kan du kontakta oss via följande länk: https://compliance.snapon.com/GDPR/RequestForm?co=Bahco&dl=en

Så väljer du bort att bli kontaktad i marknadsföringssyften

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringssyften. I normalfallet informerar vi dig (innan vi samlar in personuppgifter från dig) om vi avser att använda dina personuppgifter för sådana syften eller om vi avser att lämna ut din information till tredje part för dessa ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att kryssa för vissa rutor på de formulär vi använder för att samla in dina personuppgifter. Du kan även utöva denna rätt när som helst genom att kontakta oss på info@bahco.com eller genom att klicka på unsubscribe-länken i alla informations- eller marknadsföringsmeddelanden vi skickar till dig.

Så här använder vi cookies

En cookie är en textfil som placeras i din webbläsare eller på datorns hårddisk av en webbplatsserver. Cookies används ofta för att få webbplatser att fungera eller arbeta mer effektivt och att ge information till ägaren av webbplatsen. Vi använder cookies för att skilja dig från andra användare av vår webbplats, appar och onlinetjänster. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse och att förbättra vår webbplats och våra tjänster.

Vår webbplats använder cookies som hjälper oss att förbättra vår webbplats och erbjuda dig en bättre och mer personlig service. Några av de cookies vi använder är avgörande för att webbplatsen ska fungera och har redan ställts in. Om du registrerar dig hos oss eller om du fortsätter att använda vår webbplats godkänner du vår användning av cookies.

Du kan blockera cookies genom att aktivera inställningen på din webbläsare som gör att du att vägra inställningen av alla eller vissa cookies. Om du använder dina webbläsarinställningar för att blockera alla cookies (inklusive nödvändiga cookies) kan du dock inte komma åt alla eller delar av vår webbplats. Om du inte har ställt in din webbläsare så att den avvisar cookies kommer vårt system att utfärda cookies så snart du besöker vår webbplats.

För att se en lista över de cookies som används på vår webbplats, se https://www.bahco.com/se_sv/cookie-policy/

Länkar

Vår webbplats innehåller en del länkar till tredje parter, och en del tredje parter länkar till vår webbplats. Om du klickar på en länk som leder till någon av dessa webbplatser bör du observera att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer och att vi inte kan hållas ansvariga för dessa. Läs igenom dessa policyer innan du lämnar ut några personuppgifter till dessa webbplatser.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst och utan föregående meddelande. Vi publicerar alla eventuella ändringar på denna sida, så titta in här regelbundet för att ta del av den allra senaste versionen av vår integritetspolicy. Den här versionen publicerades den 25 maj 2018.

Kontakt

Om du anser att någon tillämplig dataskyddslagstiftning eller denna policy inte har efterlevts ska du kontakta oss på legal@snaeurope.com. Vi tar alla eventuella överträdelser på allvar. Vi tar gärna emot frågor, kommentarer och önskemål om denna integritetspolicy via info@bahco.com

Information om de cookies som används på vår webbplats finns på https://www.bahco.com/se_sv/cookie-policy/