se / sv

EFTERFÖRSÄLJNING

FAQs

Var kan jag få mitt Bahco-verktyg reparerat?

Bahco har interna reparationsverkstäder och ett nätverk av externa reparationsverkstäder som utför reparationer, underhåll och kalibrering av Bahco-verktyg. Kontakta den Bahco-distributör som sålde verktyget till dig för att ordna denna service.

Om ditt verktyg inte längre omfattas av garantin och du inte vet var du köpte det, kontakta din närmaste Bahco-distributör för att ordna service. 

 


Vilken garanti har Bahco-verktyg?

Bahco-verktyg tillverkas och utformas för professionell användning. Du kan hitta den allmänna garantin här.

 


Vad är undantaget från garantin?

  • Slitage orsakat av användning (borstar, skivor, sågar, blad, lameller osv.).
  • Skador orsakade av felaktig användning (bristande smörjning, bristande underhåll, användning i felaktiga tillämpningar, användning i extrema miljöförhållanden för vilka utrustningen inte är konstruerad, etc.).
  • Utrustning med modifieringar eller obehöriga reparationer.

 


När börjar garantiperioden och hur kan jag begära garanti på ett defekt verktyg?

Garantiperioden börjar löpa från och med inköpsdatumet. Detta datum kan kontrolleras på fakturan eller något annat dokument med motsvarande rättsligt värde. Genom att överlämna detta dokument tillsammans med det defekta verktyget till vår Bahco-distributör kommer denne att ordna reparationen eller utbytet.

 


Kan jag reparera mitt verktyg själv?

Bahco är engagerad i våra kunders "rätt till reparation" för att förlänga livslängden på våra verktyg så mycket som möjligt. Vi har officiella reservdelar och reparationsmanualer tillgängliga för våra kunder så att serviceåtgärder kan utföras enkelt och säkert.

 


Var kan jag få Bahco-verktygsdelar och var kan jag köpa reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör?

Genom den distributör som sålde verktyget till dig.

 


Var kan jag få reparationshandböcker och teknisk dokumentation?

Bahco har underhålls-, kalibrerings- och reparationsmanualer för produkter som klassificeras som reparerbara. Du kan få tillgång till dem genom att begära dem från en av våra Bahco-distributörer, som tillhandahåller dem i digitalt format.