no / nb

Ansvarlighet og bærekraft

Bahco ECO Challenge

SNAE ansvarlighet og bærekraft

Vi forplikter oss til å fremme produktsikkerhet og sikkerhet på arbeidsplassen.

Vi etterstreber å beskytte miljøet og den offentlige velferden i våre samfunn, samt å implementere miljømessig sunne retningslinjer for å forebygge, dempe og, der det er aktuelt, bøte på innvirkningene på miljøet i samfunnet.

Vi mener at det er viktig å beskytte naturressursene og at miljømål kan og skal være forenlige med økonomisk sunnhet.

Vår tilnærming til helse-, miljø- og sikkerhetsresultater omfatter å fremme bærekraft i alle aspekter ved vår virksomhet, produktutvikling og forsyningskjede.

Omfang og virksomhetskontroll

Anleggenes miljøpåvirkning

 • Drivhusgasser – Vi er aktivt involvert i å identifisere energi- og ressursbevarende tiltak for å redusere ressursforbruket ved alle våre anlegg der det er mulig.
 • Samlet industriavfall – Vi oppfyller alle lovmessige krav og andre krav i forbindelse med kassering av industriavfall. Vi gjennomgår våre prosesser og prosedyrer periodisk for å minimere den samlede mengden industriavfall.
 • Resirkulering av avfall – Vi iverksetter forbedringsprosesser for å maksimere utnyttelsen av råmaterialer og redusere mengden resirkulert avfall.

Leverandører XXXXXXXXXX

 • Mangfold – Alle forretningsvirksomheter har lik tilgang til kontrakter og forretningsmuligheter.

Miljømessig helse og sikkerhet

 • Globale sikkerhetstiltak – Vi analyserer den underliggende årsaken til alle hendelser. Vi gjennomgår og implementerer korrigerende og forebyggende tiltak ved behov
 • Dødsfall og alvorlige personskader – Vi har en nullvisjon med tanke på dødsfall og alvorlige personskader hos medarbeidere og leverandører.
 • Håndhevende tiltak og brudd på bestemmelser / krav om tillatelser – Vi etterstreber å eliminere og forebygge regelbrudd. Vi foretar årlige evalueringer og revisjoner for å identifisere og forebygge regelbrudd.

Produkter

 • Sikkerhet – Vi leverer produkter som oppfyller alle gjeldende sikkerhetsstandarder, og vi informerer kundene våre angående riktig bruk av produktene.
 • Sikkerhet – Design for bærekraft – Vi implementerer prosedyrer for produktinnovasjon og design for å redusere miljøpåvirkningen.

Ett steg om gangen

Vi forplikter oss til å fremme produktsikkerhet og sikkerhet på arbeidsplassen.

Vi etterstreber å beskytte miljøet og den offentlige velferden i våre samfunn, samt å implementere miljømessig sunne retningslinjer for å forebygge, dempe og, der det er aktuelt, bøte på innvirkningene på miljøet i samfunnet.

 • REDUSERE

  Mengden emballasje vi bruker, ved å tenke logisk over hva som er nødvendig. Vi reduserer også mengden ikke-resirkulerbare materialer som vi bruker

 • GJENBRUKE

  Vi søker kontinuerlig nye bruksområder for vårt utvalg av gjenbrukbare emballasjeprodukter, for eksempel innen emballasje i forsyningskjeden og intern håndtering ved våre anlegg.

 • RESIRKULERE

  Vi fortsetter å innføre mer resirkulerte og fornybare materialer i all vår emballasjedesign, samtidig som vi sikrer at alle våre løsninger er mest mulig resirkulerbare.

Bahco ECO Challenge

Høydepunkter

10t
EDI-teknologi sto for 1 million digitale transaksjoner, som reduserte papirforbruket med 10 tonn.
10%
Bahco Academy e-læringsprogram innebærer at behovet for fysisk tilstedeværelse reduseres med 10 %, og reduserer dermed CO2-utslippene med 8 200 kg.
30%
YouTube-kanalen Bahco After Sales med 300 000 besøkende har redusert bruken av trykte brukerhåndbøker med om lag 30 %.
10%
Markedsføring for Sales Toolbox-programmet med Sharepoint-teknologi reduserer behovet for fysisk tilstedeværelse ved møter med 10 %, og reduserer CO2-utslippene med 5 400 kg.