nl / nl

GARANTIE EN DIENST NA VERKOOP

FAQs

Waar kan ik mijn Bahco gereedschap laten repareren?

Bahco heeft eigen reparatiecentra en een netwerk van externe reparatiecentra voor reparaties, onderhoud en kalibratie van Bahco gereedschappen. Neem contact op met de Bahco distributeur die u het gereedschap verkocht heeft om deze service te regelen.

Als uw gereedschap buiten de garantie valt en u niet weet waar het gekocht is, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Bahco distributeur om de service te regelen 

 


Welke garantie heeft Bahco gereedschap?

Bahco gereedschap is vervaardigd en ontworpen voor professioneel gebruik. U kunt de algemene garantie hier vinden.

 


Wat is uitgesloten van de garantie?

  • Slijtage veroorzaakt door gebruik (borstels, schijven, zagen, messen, schoepen, enz.).
  • Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik (gebrek aan smering, gebrek aan onderhoud, gebruik in verkeerde toepassingen, gebruik in extreme omgevingsomstandigheden waarvoor het apparaat niet is ontworpen, enz.)
  • Apparatuur met modificaties of ongeoorloofde reparaties.

 


Wanneer gaat de garantieperiode in en hoe kan ik aanspraak maken op garantie op een defect gereedschap?

De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Deze datum kan worden nagegaan op de factuur of een ander document van gelijke juridische waarde. Door dit document samen met het defecte gereedschap aan onze Bahco distributeur te overhandigen, zal hij de reparatie of vervanging regelen.

 


Kan ik mijn gereedschap zelf repareren?

Bahco hecht veel waarde aan het "recht op reparatie" van onze klanten om de levensduur van onze gereedschappen zoveel mogelijk te verlengen. Wij hebben officiële reserveonderdelen en reparatiehandleidingen beschikbaar voor onze klanten, zodat servicewerkzaamheden eenvoudig en veilig kunnen worden uitgevoerd.

 


Waar kan ik Bahco gereedschapsonderdelen krijgen en waar kan ik reserveonderdelen, verbruiksartikelen en accessoires kopen?

Via de distributeur die u het gereedschap verkocht heeft.

 


Waar kan ik reparatiehandleidingen en technische documentatie krijgen?

Bahco heeft onderhouds-, kalibratie- en reparatiehandleidingen voor producten die als repareerbaar zijn geclassificeerd. U kunt ze opvragen bij een van onze Bahco distributeurs, die ze in digitaal formaat zullen leveren.

 

 

ALGEMENE GARANTIE VAN SNAE


1. Waar wettelijk toegestaan worden alle handgereedschappen in de catalogus aangeboden met een levenslange garantie - een garantie tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende de normale levensduur van het betreffende gereedschap. 'Levensduur' wordt gedefinieerd als de periode waarin een gereedschap naar verwachting zal meegaan onder normale gebruiksomstandigheden.


2. Van deze algemene professionele garantie zijn uitgesloten: pneumatisch gereedschap, hydraulisch gereedschap, gereedschap op batterijen, elektrisch/elektronisch gereedschap, momentsleutels, Automotive gereedschap, meetinstrumenten en gereedschap met specifieke garantievoorwaarden.


3. Producten zijn ontworpen en vervaardigd voor professioneel gebruik. Over het algemeen bedraagt de garantieperiode ÉÉN JAAR (12 maanden) vanaf de aankoopdatum van het product. Batterijen vallen onder een garantie van TWEE JAAR vanaf de datum van aankoop en zijn gegarandeerd vrij van fabricage- en materiaalfouten. Indien uit inspectie blijkt dat het probleem wordt veroorzaakt door materiaal- of fabricagefouten, wordt het product kosteloos gerepareerd (of naar onze keuze vervangen) als het binnen de garantieperiode valt. Ter herinnering: professioneel gebruik wordt gedefinieerd als het gebruik van het gereedschap voor doeleinden die verband houden met een handel, bedrijf of beroep van de gebruiker.


4. Defecte producten worden gerepareerd, vervangen of gesubstitueerd. In het algemeen dekt SNA Europe niet de kosten van immobilisatie, verplaatsing, bezoek ter plaatse of reparatie ter plaatse bij de klant of reiskosten voor reparatie, vervanging of substitutie van producten.


5. Producten die onjuist zijn gebruikt of onjuist zijn onderhouden, of die zijn versleten door onjuist gebruik of die ongeautoriseerde wijzigingen hebben ondergaan, vallen niet onder deze garantie.


6. Deze garantie dekt geen reparaties die nodig zijn als gevolg van normale slijtage. Verbruiksartikelen zoals bladen, rubberen onderdelen, afdichtingen, hamerkoppen, schuurplaten, zaagbladen, luchtfilters, klemmen, zekeringen en andere accessoires vallen niet onder deze garantie.


7. . Producten die zijn gebruikt onder omgevingsomstandigheden waarvoor ze niet zijn ontworpen of die schade hebben geleden door externe invloeden (water, zout water, chemische stoffen, fysieke effecten, extreme temperaturen) of vreemde stoffen vallen niet onder deze garantie. In geval van verlies of volledige of gedeeltelijke vernietiging van het product, valt het product niet onder deze garantie, tenzij de begunstigde van de garantie nauwkeurig technisch bewijs levert van de oorsprong van de claim, een materiaal- of constructiefout en van de onderdelen van het betrokken product.


8. Een garantieclaim moet binnen de garantieperiode worden ingediend. Dit vereist de indiening of verzending van het volledige betreffende gereedschap, met verificatie van de verkoopdocumentatie die de aankoopdatum en de producttoewijzing moet valideren, bij of aan de retailer of distributeur.


9. Vervanging of reparatie van het product wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. Bij ontvangst van het vervangen of gerepareerde product wordt de klant verzocht de conformiteit te controleren. Vervangingen en reparaties die onder de garantie vallen, verlengen of vernieuwen de garantieperiode van het gereedschap niet.


10. Onderhoud of reparaties die tijdens de garantieperiode worden uitgevoerd, moeten, op straffe van het vervallen van deze garantie, worden uitgevoerd door een erkende distributeur of officiële servicevertegenwoordiger, met uitzondering van de onderhoudswerkzaamheden die moeten worden uitgevoerd door de gebruiker, zoals gespecificeerd in de producthandleiding.