nl / nl

SNAE ALGEMENE GARANTIE

1. Waar wettelijk toegestaan, worden alle handgereedschappen voor professioneel gebruik in de catalogus aangeboden met een levenslange garantie - een garantie tegen materiaal- en fabricagefouten voor de normale levensduur van het gereedschap in kwestie. Levensduur' wordt gedefinieerd als de periode die een gereedschap naar verwachting zal meegaan bij normaal gebruik en onder normale omstandigheden. Ter herinnering: professioneel gebruik wordt gedefinieerd als het gebruik van het gereedschap voor doeleinden die verband houden met een vak, bedrijf of beroep van de gebruiker.

 

2. Het volgende is uitgesloten van deze levenslange garantie voor professioneel gebruik: pneumatisch gereedschap, hydraulisch gereedschap, gereedschap op batterijen, elektrisch/elektronisch gereedschap, momentsleutelgereedschap, gereedschap voor auto's en meetgereedschap. Deze gereedschappen en andere gereedschappen die niet onder de levenslange garantie vallen, hebben een garantieperiode van EEN JAAR (12 maanden) vanaf de aankoopdatum van het product, tenzij andere voorwaarden zijn vastgelegd in de specifieke garantievoorwaarden van het gereedschap. Batterijen zijn gegarandeerd vrij van fabricage- en materiaalfouten voor een periode van TWEE JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Als bij inspectie blijkt dat het probleem veroorzaakt wordt door fabricage- of materiaalfouten, wordt het product kosteloos gerepareerd (of, naar onze keuze, vervangen) als het nog binnen de garantieperiode valt.

 

3. De garantieperiode voor consumenten (niet-professioneel gebruik) wordt bepaald door de lokale regelgeving over consumentengoederen.

 

4. Defecte producten zullen gerepareerd, vervangen of vervangen worden. In het algemeen dekt SNA Europe niet de kosten van immobilisatie, verplaatsing, bezoek of reparatie ter plaatse bij de klant of reiskosten voor reparatie, vervanging of vervanging van producten.

 

5. Elk product dat verkeerd gebruikt of onderhouden is, of dat versleten is door verkeerd gebruik of dat ongeoorloofde wijzigingen heeft ondergaan, wordt niet gedekt door deze garantie.

 

6. Deze garantie geldt niet voor reparaties of onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage als gevolg van gebruik of andere natuurlijke slijtage, zoals, maar niet beperkt tot, messen, rubberen onderdelen, afdichtingen, pakkingen, schuurplaten, tandwielen, lagers, wielen, olie, luchtfilters, klemmen en andere onderdelen die als verbruiksartikelen worden gedefinieerd. Deze garantie dekt evenmin defecten aan het gereedschap veroorzaakt door gebruik of andere natuurlijke slijtage.

 

7.Elk product dat is gebruikt onder omgevingsomstandigheden waarvoor het niet is ontworpen of dat schade heeft opgelopen door invloeden van buitenaf (water, zout water, chemicaliën, fysica, schokken, extreme temperaturen) of vreemde stoffen, wordt niet gedekt door deze garantie. In geval van verlies of volledige of gedeeltelijke vernietiging van het product, wordt het product niet gedekt door deze garantie, tenzij de begunstigde van de garantie nauwkeurig technisch bewijs levert van de oorsprong van de claim, een materiaal- of constructiefout, en van de onderdelen van het betreffende product.

 

8. Een garantieclaim moet binnen de garantieperiode worden ingediend. Hiervoor moet het complete gereedschap in kwestie samen met de verkoopdocumenten, die de aankoopdatum en de productaanduiding moeten bevestigen, naar de detailhandelaar of distributeur worden gestuurd.

 

9. Vervanging of reparatie van het product wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. Bij ontvangst van het vervangen of gerepareerde product wordt de klant verzocht de conformiteit te valideren. Vervangingen en reparaties die onder de garantie worden uitgevoerd, verlengen of vernieuwen de garantieperiode voor het gereedschap niet.

 

10. Elk onderhoud of reparatie uitgevoerd tijdens de garantieperiode moet, op straffe van ongeldigheid van deze garantie, uitgevoerd worden door een erkende distributeur of officiële onderhoudsagent, met uitzondering van de onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd moeten worden door de gebruiker zoals gespecificeerd in de handleiding van het product.