cz / cs

Podmínky používání

Podmínky používání

Vítejte na webových stránkách www.bahco.com (dále jen „web“), které prezentují značku Bahco® a díky kterým objevíte produkty, služby, aktivity, novinky a události značky Bahco®. Používáním tohoto webu potvrzujete, že jste tyto podmínky používání četli, porozuměli jim a přijali je bez výhrad. Pokud tyto podmínky nepřijímáte, web nepoužívejte. Pro účely těchto podmínek se SNA EUROPE rozumí vydavatel tohoto webu, jak je uvedeno v právním oznámení zde.

 1. Používání webu

  Tento web můžete navštěvovat a používat pouze v souladu s těmito podmínkami používání a právními předpisy, které se na ně vztahují. Zakázáno je:

  • kopírování či obcházení navigační struktury stránky či jejího obsahu, a to jakýmkoli způsobem, s cílem získat jakýmikoli prostředky materiály, dokumenty či informace, které jsou na webu záměrně skryté;

  • používání softwaru, postupů či zařízení s cílem narušit chod webu;

  • podniknout jakékoli kroky s cílem získat neautorizovaný přístup k jakékoli části webu;

  • podniknout jakékoli kroky s cílem přivést na web či přidružené struktury neúměrné či přílišné množství návštěvníků.

 2. Duševní vlastnictví

  Tento web, stejně jako duševní vlastnictví týkající se jeho obsahu (texty, obrázky, videa, databáze, zvuky, fotografie, know-how, produkty a jejich názvy, obchodní jména, loga, obchodní značky atd.), jsou vlastnictvím SNA EUROPE a jejích přidružených organizací, případně podléhají licencím či autorizacím, které jsme obdrželi od třetích stran.

  Návštěvníkům je povoleno pouze takové užití webu a jeho obsahu, jaké je v souladu s podmínkami použití. Povoleno je si stáhnout a vytisknout informace o produktech a službách značky Bahco® včetně produktových katalogů, pokud je budete používat výhradně pro své vlastní potřeby. Navzdory výše uvedenému neposkytují tyto podmínky používání na uvedené materiály žádnou licenci. V důsledku toho není povoleno reprodukovat, nabízet, zveřejňovat, přetvářet ani upravovat žádnou část tohoto webu a jeho obsahu bez předchozího souhlasu SNA EUROPE.

  V případě, že SNA EUROPE poskytnete informace či obsahy prostřednictvím tohoto webu, dáváte SNA EUROPE nevýhradní, nepřenosný, celosvětově platný souhlas s jejich použitím, a to po celou dobu trvání souvisejícího duševního vlastnictví.

 3. Osobní údaje

  Podmínky, v souladu s nimiž můžeme zpracovávat osobní údaje nasbírané prostřednictvím tohoto webu, jsou vysvětleny v našich zásadách ochrany soukromí zde. Můžete si také přečíst naše zásady používání souborů cookie zde.

 4. Hypertextové odkazy

  Web může obsahovat hypertextové odkazy na jiné weby, které mají své vlastní podmínky používání a ochrany soukromí. SNA EUROPE žádným způsobem neručí za tyto weby, jejich obsah ani za jejich způsob nakládání s osobními údaji. V důsledku toho SNA EUROPE nenese zodpovědnost za žádnou škodu vyplývající z vašeho přístupu na tyto weby či jejich prohlížení či používání.

 5. Vyloučení odpovědnosti

  Nic, co tento web obsahuje, nelze vykládat jako návrh k uzavření obchodu. Veškeré materiály dostupné na tomto webu jsou pouze informačního charakteru pro vaše soukromé užití.

  Web stránky poskytujeme „tak, jak je“ („as is“), přičemž SNA EUROPE nenese záruku jakéhokoli charakteru. SNA EUROPE se zříká odpovědnosti, obzvláště pokud jde o přesnost a bezchybnost informací dostupných na tomto webu. SNA EUROPE dále neručí za to, že web či servery zaručující k nim přístup budou fungovat bez přerušení.

  V důsledku toho SNA EUROPE neručí za žádné přímé ani nepřímé škody vyplývající zejména a mimo jiné z:

  • přístupu na web, jeho prohlížení či používání, a to včetně ztráty dat či jejich zničení či napadení počítače virem;

  • jakéhokoli narušení či zneužití webu podvodným chováním třetí strany.

  SNA EUROPE může zlepšit nebo změnit tento web a jeho obsah, a to kdykoli a bez upozornění.

 6. Změny podmínek používání

  SNA EUROPE může tyto podmínky používání kdykoli drobně či výrazně pozměnit. Pročítejte je tedy prosím pravidelně.

 7. Související zákony a jurisdikce

  Tyto podmínky používání podléhají zákonům Francie. Jakékoli s nimi související neshody či spory budou řešeny kompetentními francouzskými soudy, pokud nebudou podle místních mandatorních právních předpisů považovány za nevymahatelné.