cz / cs

Zásady ochrany osobních údajů

Skupina SNA Europe, (dále „naše společnost“) se zavazuje k ochraně a respektování vašeho soukromí. Zásady ochrany osobních údajů definují kategorie osobních údajů, způsob a účel jejich shromažďování a třetí strany, jimž tyto údaje mohou být poskytovány, v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále „GDPR“).

Osobní údaje, které od vás můžeme shromažďovat

Naše společnost může shromažďovat a zpracovávat osobní údaje včetně:

Údajů, které nám poskytujete

Jsou to zejména informace, které nám o sobě poskytujete při registraci na našich internetových stránkách, vyplňováním formulářů, příspěvky v online diskusích, nakupováním produktů, přihlášením se k odběru služeb, stahováním materiálů, stejně jako při komunikaci telefonem, e-mailem, osobní komunikaci a účastí na našich obchodních akcích. Informace, které nám poskytujete, zahrnují údaje jako vaše jméno, titul, adresu pracoviště, pracovní telefonní číslo, fakturační údaje, pracovní e-mailovou adresu, národnost, domovskou zemi, informace o účtu o platební kartě, osobní popis, fotografii, zákaznické číslo, informace související s pracovní činností, vyhodnocení preferencí na základě vašich online aktivit, vyplněné dotazníky a název zaměstnavatele. V určitých případech vás můžeme požádat o informaci o vaší soukromé adrese, e-mailové adrese, telefonním čísle a čísle cestovního dokladu.

Údaje, které o vás získáváme jiným způsobem

V případě, že navštívíte náš web, automaticky získáváme informace o vašich návštěvách prostřednictvím využití různých druhů technologií. Jde zejména o informace o vašem poskytovateli internetových služeb, používaném typu prohlížeče, operačním systému, navštívených sekcích našeho webu, online zdrojích a také o informace o datu a čase návštěvy webu za účelem optimalizace a zlepšení námi poskytovaných služeb. Dále získáváme informace o internetových stránkách, které vás k nám nasměrovaly, a IP adresách a lokalitě účastníků online diskusí. Naše webové stránky, aplikace a online služby využívají k identifikaci jednotlivých uživatelů soubory cookie. Tyto soubory nám také pomáhají zlepšovat náš web a služby, abyste z nich měli co nejlepší dojem. V zájmu dozvědět se více o využívaných technologiích, navštivte https://www.bahco.com/cz_cs/cookie-policy/

Používání osobních údajů

Shromážděné osobní údaje používáme na následující účely:

Zkvalitnění prohlížení našeho webu: týká se technické administrace našeho webu; interních operací, administrace zákazníků; průzkumů týkajících se našich produktů; řešení problémů; datové analýzy; za účelem testování, výzkumu a vývoje; za účelem efektivní prezentace obsahu našeho webu, pokud jde o vás i váš počítač; a současně zachování jeho ochrany.

Poskytování obchodních služeb: týká se žádostí o uskutečnění transakcí nebo plnění našich závazků vyplývajících ze smluv, které s námi uzavíráte; provádění kontroly úvěrové bonity; zasílání upozornění v souvislosti s opravami a rekalibrací; zřizování a správy zákaznických účtů; analýzy a vývoje nových produktů, služeb a online nabídek.

Poskytování zákaznické podpory: týká se odpovídání na zákaznické požadavky, otázky a komentáře (včetně online chatu); zasílání upozornění v souvislosti se změnami v naší nabídce a službách a způsobu měření efektivity při plnění vašich potřeb.

Marketing: týká se poskytování informací o jiných produktech a službách, které nabízíme, jež se mohou podobat těm, které jste se v minulosti zakoupili nebo o kterých jste se informovali, jakož i zasílání informačních a marketingově orientovaných e-mailových zpráv, jejichž odebírání je možné kdykoliv odhlásit, jak je popsáno níže.

Provádění průzkumů: týká se vyžádání a obdržení informací v souvislosti s vašimi zkušenostmi s našimi produkty a službami.

Ochrana našich práv a majetku: týká se ochrany našich práv a majetku nebo majetku jiných zúčastněných stran v případě, že máme podezření nebo důvod se domnívat, že tato práva byla nebo by mohla být porušena; za účelem vymáhání dluhů; prevence, odhalení, identifikace, vyšetřování a ochrany proti potenciálním nebo skutečným pohledávkám, závazkům a neoprávněnému chování a aktivitám.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Společnost SNA Europe je členem skupiny Snap-on Inc. Snap-on Inc je globální organizace s mnoha pobočkami, dceřinými společnostmi, obchodními procesy a technickými systémy překračujícími lokální hranice. Naše společnost je oprávněna sdílet vaše osobní údaje s jinými společnostmi v rámci skupiny Snap-on za podmínky dodržování příslušných právních předpisů a nařízením o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být také sděleny vybraným třetím stranám, které nejsou součástí skupiny ale zajišťují zpracování transakcí nebo servisních služeb, vymáhání pohledávek, úvěrovým referenčním agenturám, poskytovatelům profesionálních služeb, vládním orgánům a/nebo jiným společnostem poskytujícím služby jménem naší společnosti.

Vaše informace nebudeme prodávat ani pronajímat třetím stranám. Vaše informace však můžeme sdílet s důvěryhodnými třetími stranami za účelem:

 • Provádění statistických analýz;
 • Zasílání elektronické pošty nebo poštovních zásilek;
 • Poskytování zákaznické podpory;
 • Zabezpečení dodávek;
 • Zlepšení a optimalizace našeho webu a služeb;
 • Nabízení produktů a služeb, které by vás mohly zajímat (s vaším předchozím souhlasem); a
 • Dodržování zákonů v případech, kdy je naše společnost povinna sdílet osobní údaje za účelem ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti naší společnosti nebo jiných osob;
 • Vyhovění požadavkům soudních příkazů, předvolání nebo orgánů činných v trestním řízení;

Mohou nastat okolnosti, kdy se rozhodneme ze strategických nebo jiných obchodních důvodů naši společnost prodat, koupit jinou společnost, provést fúzi nebo jinou formu reorganizace. Taková transakce může zahrnovat i sdělení osobních údajů potenciálním nebo skutečným kupcům, případně přijetí takových údajů od prodávající strany. V takových typech transakcí je naší praxí zajistit vhodnou ochranu osobních údajů. 

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu aktivity vašeho účtu a po dobu, která je potřebná k realizaci vámi požadovaných služeb. V případě, že si přejete zamezit dalšímu používání vašich osobních údajů, můžete tak uskutečnit prostřednictvím e-mailové adresy GDPR.Info@snaeurope.com. Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to třeba za účelem naplnění našich zákonných práv nebo povinností, řešení sporů nebo jakýchkoli požadavků plynoucích ze zákonů, soudních příkazů, předvolání nebo žádostí orgánů činných v trestním řízení.

Přenos dat mimo EHP

Údaje, které shromažďujeme, mohou být přenášeny a uchovávány mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Mohou být také zpracovávány našimi zaměstnanci působícími mimo EHP, jinými členy naší skupiny nebo našimi dodavateli. Tito zaměstnanci přicházejí do kontaktu s vašimi osobními údaji například v souvislosti se zpracováním objednávky, realizací úhrad, poskytováním podpůrných služeb, včetně online chatu a služeb cloudového úložiště. Odesláním svých osobních údajů vyjadřujete souhlas s jejich přenosem, uchováváním a zpracováním ve smyslu výše uvedeného. Naše společnost podnikne všechny potřebné kroky k zajištění ochrany vašich údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Ochrana osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů zajišťujeme dodržováním technických, administrativních a fyzických opatření, jejichž smyslem je předcházet ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému přístupu k údajům, jejich neoprávněnému sdělení, úpravám nebo zničení. Přenos informací prostřednictvím internetu není bohužel vždy dokonale bezpečný. Přestože budeme dodržovat všechna opatření, nedokážeme zaručit ochranu vašich údajů v procesu jejich přenosu na náš web; jakýkoliv přenos dat tedy podstupujete na vlastní riziko. Jakmile však obdržíme vaše osobní údaje, budeme dodržovat přísné bezpečnostní postupy, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim. 

Vaše práva 

V závislosti na okolnostech máte právo:

 • Vyžádat si informace o vašich osobních údajích, které naše společnost eviduje;
 • Vznášet námitky vůči používání vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu;
 • Žádat o opravu nepřesných nebo neaktuálních dat;
 • Žádat o výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich používání pro konkrétní účely;
 • Žádat o přenos vašich osobních údajů do jiné organizace, která spravuje vaše osobní údaje; a/nebo
 • Vznášet námitky vůči jakémukoli rozhodnutí, které vás ovlivňuje a bylo provedeno umělou inteligencí nebo automatizovaným procesem.

V případě dotazů ohledně vašich osobních údajů, které naše společnost eviduje, použijte prosím následující formulář: https://compliance.snapon.com/GDPR/RequestForm?co=Bahco&dl=cs

Odhlášení odběru marketingových materiálů

Máte právo naši společnost požádat, aby nezpracovávala vaše osobní údaje pro marketingové účely. Než začneme vaše osobní údaje za tímto účelem používat nebo je sdílet s třetími stranami, budeme vás o této skutečnosti informovat (obvykle ještě před shromažďováním údajů). V případě zájmu lze takovému používání vašich údajů zabránit označením políček na formulářích, které naše společnost používá pro sběr dat. Rovněž máte právo se za tímto účelem na nás obrátit prostřednictvím e-mailové adresy info@bahco.com nebo kliknutím na odkaz pro zrušení odběru marketingových materiálů a služeb, který je obsažen v jakékoli naší e-mailové zprávě zasílané za tímto účelem.

Používání souborů cookie

Cookie je textový soubor, který do vašeho prohlížeče nebo na pevný disk umístí webový server. Soubory cookie se používají proto, aby mohly weby fungovat efektivněji a zároveň poskytovat informace svým majitelům. Naše společnost používá soubory cookie za účelem identifikace a odlišení jednotlivých uživatelů našeho webu, aplikací a online služeb. Pomáhají nám zabezpečit pro vás lepší dojem z webu i našich služeb.

Soubory cookie používané na našem webu nám pomáhají zajistit pro vás personalizované služby. Některé z nich se podílejí na samotném chodu webu a tvoří jeho původní součást. V případě registrace na našem webu a jeho následného využívání nám poskytujete souhlas s používáním souborů cookie.

V případě, že si přejete používání souborů cookie omezit nebo zrušit, umožňuje vám prohlížeč tyto změny nastavit podle vlastních preferencí. Pokud však zvolíte blokování všech druhů používaných souborů cookie (včetně těch nejzásadnějších), je možné, že váš přístup k některým sekcím našeho webu bude omezen. Za předpokladu, že prohlížeč nenastavíte na blokování souborů cookie, budou automaticky spouštěny našim systémem, jakmile náš web navštívíte.

Seznam všech souborů cookie používaných na našem webu najdete na adrese https://www.bahco.com/cz_cs/cookie-policy/

Odkazy

Náš web může obsahovat odkazy na jiné weby a také můžete být na náš web přesměrováni z jiného zdroje. V případě, že se přesměrujete na jakýkoli z těchto webů, berte prosím na vědomí, že pro tyto weby platí jejich vlastní zásady ochrany osobních údajů a že za tyto zásady naše společnost nenese žádnou odpovědnost. Doporučujeme seznámit se s těmito zásadami, dříve než poskytnete své osobní údaje jiným webům.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Naše společnost si vyhrazuje právo provádět jakékoliv změny těchto zásad bez předchozího upozornění. Všechny změny budou zaznamenány na této stránce proto vás prosíme, abyste pravidelně kontrolovali její obsah a aktuální verzi. Tato verze byla zveřejněna 25. května 2018.

Kontakt

Pokud se domníváte, že byly porušeny právní předpisy na ochranu osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na legal@snaeurope.com. Vaše podněty budou důkladně prověřeny. Případné dotazy, komentáře a požadavky týkající se ochrany osobních údajů jsou vítány a směřujte je prosím na adresu info@bahco.com

Pokud máte zájem získat informace ohledně souborů cookie používaných na našich internetových stránkách, navštivte https://www.bahco.com/cz_cs/cookie-policy/