cz / cs

Odpovědnost a udržitelnost

Bahco ECO Challenge

Odpovědnost a udržitelnost společnosti SNAE

Zásady bezpečnosti dodržujeme u svých produktů i na pracovišti a nepřipouštíme kompromisy.

V oblastech, kde působíme, usilujeme o ochranu životního prostředí a obecnou prospěšnost. Zavádíme ekologické zásady, jejichž cílem je předcházet důsledkům lidské činnosti na životní prostředí, zmírnit je nebo je napravit.

Zabezpečení přírodních zdrojů je pro nás velmi důležité a věříme, že ekologické cíle jdou ruku v ruce s cíli ekonomickými.

Náš přístup k šetrnosti k přírodě, zdraví a bezpečnosti se promítá do našich výrobních procesů, vývoje produktů i výběru dodavatelů. Jsme zastánci udržitelného rozvoje.

Rozsah a provozní kontrola

Vztah k životnímu prostředí

 • Skleníkové plyny – Na všech místech, kde působíme, se aktivně zapojujeme do hledání způsobů, jak snížit spotřebu energie a přírodních zdrojů.
 • Průmyslový odpad – Dodržujeme veškeré zákonné a další předpisy a nařízení týkající se nakládání s průmyslovým odpadem. Pravidelně přehodnocujeme své procesy a postupy a hledáme způsoby, jak minimalizovat množství nerecyklovatelného odpadu.
 • Recyklace odpadu – Ve svých procesech zavádíme inovace, které zvyšují množství získaných surovin a snižují množství odpadu či ho umožňují recyklovat.

Dodavatelé

 • Diverzita – Všechny firmy mají rovný přístup ke kontraktům a obchodním příležitostem.

Ekologie, zdraví a bezpečnost

 • Mezinárodní standardy bezpečnosti – U každého incidentu hledáme jeho prvotní příčinu. Podle možností pak provádíme nápravná a preventivní opatření..
 • Smrtelné nehody a vážné úrazy – Naším cílem je dosažení nulového počtu smrtelných nehod a vážných zranění pracovníků.
 • Regulace počtu vadných výrobků – Usilujeme o snížení počtu vadných výrobků až jejich úplnou eliminaci. Každoročně provádíme hodnocení a audity s cílem identifikovat příčinu vadných kusů a předejít jejich vzniku.

Výrobky

 • Bezpečnost – Naše výrobky splňují veškeré bezpečnostní standardy a své zákazníky informujeme o tom, jak s nimi správně pracovat.
 • Bezpečnost – Udržitelný rozvoj – Při výrobě a vývoji nových produktů uplatňujeme inovace, které snižují dopad naší činnosti na životní prostředí.

Krok za krokem

Zásady bezpečnosti dodržujeme u svých produktů i na pracovišti a nepřipouštíme kompromisy.

V oblastech, kde působíme, usilujeme o ochranu životního prostředí a obecnou prospěšnost. Zavádíme ekologické zásady, jejichž cílem je předcházet důsledkům lidské činnosti na životní prostředí, zmírnit je nebo je napravit.

 • SNÍŽENÍ

  Snižujeme množství odpadů, které používáme, a to s využitím logického uvažování o tom, co je potřeba. Také snižujeme množství nerecyklovatelných materiálů, které využíváme.

 • OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

  Neustále hledáme nové způsoby použití našich obalových materiálů umožňujících opětovné využití, například pro účely dodávek v rámci dodavatelského řetězce nebo pro manipulaci s materiály ve výrobním závodě.

 • RECYKLACE

  Neustále se snažíme využívat větší podíl recyklovatelných a obnovitelných materiálů v návrzích obalů. Současně se také snažíme, aby byla naše řešení v co největší možné míře recyklovatelná.

Bahco ECO Challenge

Největší úspěchy

10t
Technologie EDI usnadňuje 1 milion digitálních transakcí, což znamená úsporu 10 tun potištěného papíru.
10%
E-learningový program akademie Bahco snižuje ve srovnání s prezenčním školením emise CO2 o 10 % neboli o 8 200 kg.
30%
Kanál YouTube poprodejních služeb Bahco snížil se svými 300 tisíci návštěvami používání tištěných návodů k použití asi o 30 %.
10%
Program Marketing for Sales zaměřený na boxy na nářadí využívající technologii Sharepoint, snižuje emise CO2 oproti prezenční výuce o 10 % neboli 5 400 kg.