ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Skupina SNA Europe, (dále "naše společnost") se zavazuje k ochraně a respektování vašeho soukromí. Prohlášení o ochraně osobních údajů definuje kategorie osobních údajů, způsob a účel jejich shromažďování a třetí strany jimž tyto údaje mohou být poskytovány v souladu s Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27.4.201. (Dále "GDPR").

Osobní data které od vás můžeme shromažďovat

Naše společnost může shromažďovat a zpracovávat osobní údaje včetně:

Údajů, které nám poskytujete

Jsou to zejména informace, které nám o sobě poskytujete registrací na našich internetových stránkách, vyplňováním formulářů, příspěvky v online diskusích, nakupováním produktů, přihlášením se k odběru služeb, stahováním materiálů a také komunikace prostřednictvím telefonu, e-mailu, osobní komunikace a účastí na našich obchodních akcích. Informace, které nám poskytujete, zahrnují údaje jako vaše jméno, titul, adresu pracoviště, pracovní telefonní číslo, fakturační údaje, pracovní e-mailovou adresu, národnost, domovskou zemi, informace o účtu a údaje z kreditní karty, osobní popis, fotografii, zákaznické číslo, informace související s pracovní činností, vyhodnocení preferencí na základě vašich online aktivit, vyplněné dotazníky a název zaměstnavatele. V určitých případech vás můžeme požádat o informaci o vaší soukromé adrese, e-mailové adrese, telefonním čísle a čísle cestovního dokladu.

Údajů, které o vás získáváme jiným způsobem

V případě, že navštívíte naši internetovou stránku, automaticky získáváme informace o vašich návštěvách prostřednictvím využití různých druhů technologií. Jde zejména o informace o poskytovateli vašich internetových služeb, používaném typu prohlížeče, operačním systému, navštívených sekcích naší internetové stránky, online zdrojů a také informace o datu a čase návštěvy stránky za účelem optimalizace a zlepšení námi poskytovaných služeb. Dále získáváme informace o internetových stránkách které vás k nám nasměrovaly a IP adresách a lokalitě účastníků online diskusí. Naše internetová stránka, aplikace a online služby využívají cookies za účelem identifikace jednotlivých uživatelů. Pomáhají nám také zlepšit naše služby, kvalitu procházení a váš čas strávený s námi online. V případě, že máte zájem dozvědět se více o technologiích, které naše společnost používá, navštivte https://www.bahco.com/cs-cz/cookie-policy/

Používání osobních údajů

Shromážděné osobní údaje používáme na následující účely:

Zkvalitnění prohlížení našich internetových stránek: týká se technické administrace naší stránky; interních operací, administrace zákazníků; průzkumů týkajících se našich produktů; řešení problémů; datové analýzy; za účelem testování, výzkumu a vývoje; za účelem efektivní prezentace obsahu našich internetových stránek a současně zachování jeho ochrany.

Poskytování obchodních služeb: týká se žádostí o uskutečnění transakcí; plnění našich závazků vyplývajících ze smluv, které s námi uzavíráte; provádění kreditní kontroly; zasílání upozornění v souvislosti s opravami a rekalibrace; zřizování a správy zákaznických účtů; analýzy a vývoje nových produktů, služeb a online nabídek.

Poskytování zákaznické podpory: týká se odpovědí na zákaznické požadavky, otázky a komentáře (včetně online diskusí); zasílání upozornění v souvislosti se změnami v naší nabídce a službách a způsobu měření efektivity našich nástrojů.

Marketing: týká se poskytování informací o jiných produktech a službách, které nabízíme a které mohou být podobné těm, na které jste se v minulosti informovali nebo které jste u nás objednali a také zasílání informačních a marketingově orientovaných e-mailových zpráv a materiálů, jejichž odebírání je možné kdykoliv odhlásit. / Odstavec "Odhlášení odběru marketingových materiálů" /

Provádění průzkumů: týká se vyžádání a obdržení informací v souvislosti s vašimi zkušenostmi s našimi produkty a službami.

Ochrana našich práv a majetku: týká se ochrany našich práv a majetku nebo majetku jiných zúčastněných stran v případě, že máme podezření nebo důvod se domnívat, že tato práva byla porušena; za účelem vymáhání dluhů; prevence, odhalení, identifikace, vyšetřování a ochrany proti potenciálním nebo skutečným pohledávkám, závazkům a neoprávněným chováním a aktivitami.


 

Poskytování osobních údajů třetím stranám

SNA Europe je členem skupiny Snap-on Inc. Snap-on Inc je globální organizace s více pobočkami, dceřinými společnostmi, obchodními procesy a technickými systémy překračujícími lokální hranice. Naše společnost je oprávněna sdílet vaše osobní údaje s jinými společnostmi v rámci skupiny Snap-on pod podmínkou souladu s příslušnými právními předpisy a nařízením o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje mohou být také svěřeno vybraným třetím stranám, které nejsou přímou součástí skupiny ale zajišťují procesování transakcí nebo servisu, vymáhání pohledávek, úvěrové referenční agentury, poskytovatelé profesionálních služeb, vládní orgány a / nebo jiné společnosti poskytující služby jménem naší společnosti.

Vaše informace nebudeme prodávat a pronajímat třetím stranám. Vaše informace však můžeme sdílet s důvěryhodnými třetími stranami za účelem:

 • Provádění statistických analýz;
 • Zasílání elektronické pošty nebo poštovních zásilek;
 • Poskytování zákaznické podpory;
 • Zabezpečení dodávek;
 • Zlepšení a optimalizace našich internetových stránek a služeb;
 • Nabídky produktů a služeb, které by vás mohly zajímat (s vaším předchozím souhlasem);
 • Dodržování zákonů v případech, z nichž naší společnosti vyplývá povinnost sdílet osobní údaje za účelem ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti naší společnosti nebo jiných osob;
 • Součinnosti s orgány činnými v trestním řízení, soudními příkazy a předvoláními;

V případě, že ze strategických nebo jiných obchodních důvodů naše společnost přistoupí k prodeji, koupi nebo jiné reorganizaci své struktury může dojít k postoupení osobních údajů za účelem realizace aktuálních nebo budoucích transakcí v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů.

Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu aktivity vašeho účtu a po dobu, která je potřebná k realizaci vámi požadovaných služeb. V případě, že si přejete zamezit dalšímu používání vašich osobních údajů, můžete tak uskutečnit prostřednictvím e-mailové adresy datamanager@snaeurope.com. Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho jako je třeba za účelem naplnění našich zákonných práv nebo povinností, řešení sporů nebo jakýchkoliv právních, soudních příkazů, předvolání nebo žádostí orgánů činných v trestním řízení.

Přenos dat mimo EEA

Údaje, které shromažďujeme, mohou být přenášeny a uchovávány v lokalitách mimo Evropského hospodářského prostoru ( "dále EEA"). Mohou být také zpracovávány našimi zaměstnanci působícími mimo EEA, jinými členy naší skupiny nebo našimi dodavateli. Tito zaměstnanci a třetí strany přicházejí do kontaktu s vašimi osobními údaji například v souvislosti se zpracováním objednávky, realizací úhrad, poskytováním podpůrných služeb včetně online diskusí a služeb úložiště cloud. Odesláním vašich osobních údajů souhlasíte s jejich přenosem, archivací a procesování ve smyslu výše uvedeného. Naše společnost podnikne všechny potřebné kroky k zajištění ochrany Vašich údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Ochrana osobních údajů

Ochranu Vašich osobních údajů zajišťujeme dodržováním technických, administrativních a fyzických opatření vůči ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému přístupu, neoprávněnému zveřejnění úpravám nebo zničení. Bohužel, přenos informací prostřednictvím internetu není vždy dokonale bezpečný. Přestože budeme dodržovat všechna opatření, nedokážeme zaručit ochranu vašich údajů v procesu jejich přenosu na naše stránky; jakýkoliv přenos dat tedy podstupujete na vlastní riziko. Jakmile však obdržíme vaše osobní údaje, budeme dodržovat přísné bezpečnostní postupy, abychom zabránili neoprávněné manipulaci.

Vaše práva

V závislosti na okolnostech, máte právo na:

 •  Vyžádání informací o vašich osobních údajích, které naše společnost eviduje;
 •  Námitky proti používání vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu;
 •  Úpravu nepřesných nebo neaktuálních dat;
 •  Vymazání vašich osobních údajů nebo omezení jejich používání pro konkrétní účely;
 •  Vyžádání přenosu vašich osobních údajů do jiné organizace, která spravuje vaše osobní údaje a / nebo
 •  Námitky proti rozhodnutí, které vás ovlivňuje a bylo provedeno umělou inteligencí nebo automatizovaným procesem.

V případě dotazů ohledně vašich osobních údajů, které naše společnost eviduje, použijte prosím následující formulář https://compliance.snapon.com/GDPR/RequestForm?co=Bahco&dl=cs

Odhlášení odběru marketingových materiálů

Máte právo požádat naši společnost o zrušení využívání vašich osobních údajů v souvislosti s marketingovými účely. Než začneme vaše osobní údaje za tímto účelem používat nebo je sdílet s třetími stranami budeme vás o této skutečnosti informovat. V případě zájmu lze takovému používání vašich údajů zabránit označením políček na formulářích, které naše společnost používá pro sběr dat. Rovněž máte právo se za tímto účelem na nás obrátit prostřednictvím e-mailové adresy info.cz@bahco.com, nebo kliknutím na odkaz o zrušení odběru marketingových materiálů a služeb zaslán v jakékoli naší e-mailové zprávě s tímto účelem.

Používání souborů cookies

Cookie je textový soubor, který je umístěn ve vašem prohlížeči nebo na hard disku počítače serverem internetové stránky. Soubory cookies se používají proto, aby mohli internetové stránky fungovat efektivněji a zároven poskytovat informace jejich majitelům. Naše společnost používá cookies za účelem identifikace a odlišení jednotlivých uživatelů, jiných internetových stránek, aplikací a online služeb. Pomáhají nám zabepezpečiť pro vás vyšší kvalitu procházení a celkovou kvalitu našich služeb.

Cookies používané na naší stránce nám pomáhají zajistit pro vás služby šité na míru. Některé z nich se podílejí na samotném chodu stránky a tvoří její původní součást. V případě registrace na naší internetové stránce a jejího následného využívání nám poskytujete váš souhlas s používáním souborů cookies.

V případě, že si přejete používání souborů cookies omezit nebo zrušit, váš prohlížeč umožňuje tyto změny nastavit podle vlastních preferencí. V případě, že zvolíte blokování všech druhů používaných cookies je však možné, že váš přístup k některým sekcím naší stránky bude omezen. Za předpokladu, že váš prohlížeč nenastavíte na blokování souborů cookies, budou automaticky spuštěny našim systémem.

Seznam všech souborů cookies používaných na naší internetové stránce najdete na https://www.bahco.com/cs-cz/cookie-policy/

Odkazy

Naše internetová stránka může obsahovat odkazy na jiné stránky a také můžete být na naši stránku přesměrováni z jiného zdroje. V případě, že se přesměrujete na jakoukoliv z těchto stránek, berte prosím na vědomí, že na tyto stránky se vztahují jejich vlastní směrnice v souvislosti s ochranou osobních údajů za jejichž obsah a spolehlivost naše společnost neodpovídá. Doporučujeme seznámit se s těmito směrnicemi dříve než poskytnete své osobní údaje jiným internetovým stránkám.

 

Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů

Naše společnost si vyhrazuje právo provádět jakékoliv změny v tomto Prohlášení bez předchozího upozornění. Všechny změny budou zaznamenány na této stránce proto vás prosíme abyste pravidelně kontrolovali její obsah a aktuální verzi. Tato verze byla zveřejněna 25. května 2018.

Kontakt:

Pokud se domníváte, že byly porušeny právní předpisy na ochranu osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na legal@snaeurope.com. Vaše podněty budou důkladně prověřeny. Případné dotazy, komentáře a požadavky týkající se ochrany osobních údajů jsou vítány a směřujte je prosím na adresu info.cz@bahco.com

Pokud máte zájem získat informace ohledně cookies používaných na našich internetových stránkách, navštivte https://www.bahco.com/cs-cz/cookie-policy/