tr / tr

Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

Bahco ECO Challenge

SNA Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik

Bahco olarak, Değiştirilemez Ürün ve İş Yeri Güvenliği kurallarına bağlıyız.

Topluluklarımızdaki çevre kalitesini ve toplum refahını korumaya, topluluk çevresine olan etkiyi engellemek, azaltmak ya da gerektiğinde düzeltmek için tasarlanmış çevreye duyarlı politikaları hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Doğal kaynakları korumanın önemine ve çevresel hedeflerin ekonomik olarak iyi durumda olmakla tutarlı olabileceğine ve olması gerektiğine inanıyoruz.

Çevre, Sağlık ve Güvenlik performansı konusundaki yaklaşımımız, sürdürülebilirliği teşvik etmek için işlerimizin, ürün geliştirme sürecimizin ve tedarik zincirimizin her noktasına uzanmaktadır.

Kapsam ve Operasyonel Kontrol

Tesis çevresi

 • Sera Gazları - Çalışmalarımızı yürüttüğümüz her yerde, mümkün olduğu sürece kaynak kullanımını azaltmak için enerji ve kaynak koruma önlemlerini tespit etmek konusunda aktif bir tutum sergiliyoruz.
 • Toplu Endüstriyel Atık - Endüstriyel atıkların ortadan kaldırılması ile ilgili bütün hukuki ve diğer gerekliliklerle uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Toplu endüstriyel atık miktarını azaltmak adına süreçlerimizi ve prosedürlerimizi düzenli olarak inceliyoruz.
 • Atık Geri Dönüşümü - Ham madde randımanında azami miktara ulaşmak ve geri dönüştürülmüş atığı azaltmak için iyileştirme süreçleri oluşturuyoruz.

Tedarikçiler

 • Çeşitlilik - Tüm ticari girişimlerin sözleşmelerde ve iş fırsatlarında eşit hakları bulunmaktadır.

Çevre Sağlığı ve Güvenliği

 • Küresel Güvenlik Oranları - Her kaza için temel neden analizi gerçekleştiriyoruz. Uygun olan düzeltici ve engelleyici eylemleri inceliyor ve uygulamaya alıyoruz.
 • Ölümler ve Ciddi Yaralanmalar - Hedefimiz, çalışanlarımız ve yüklenicilerimiz için ölüm ve ciddi yaralanma olaylarının hiç yaşanmamasıdır.
 • İcra Eylemleri ve Mevzuat/İzin Uyuşmazlıkları - Uyuşmazlıkları ortadan kaldırmaya ve engellemeye çalışıyoruz. Uyuşmazlıkları tespit etmek ve engellemek için yıllık değerlendirmeler ve denetimler gerçekleştiriyoruz.

Ürünler

 • Güvenlik - Bütün güvenlik standartlarını karşılayan ürünler sunuyor, müşterilerimizi bu ürünlerin doğru kullanımı hakkında bilgilendiriyoruz.
 • Güvenlik - Sürdürülebilir Tasarımlar - Çevreye etkimizi azaltmak için ürün yenilikleri ve tasarım uygulamaları gerçekleştiriyoruz.

Adım adım

Bahco olarak, Değiştirilemez Ürün ve İş Yeri Güvenliği kurallarına bağlıyız.

Topluluklarımızdaki çevre kalitesini ve toplum refahını korumaya, topluluk çevresine olan etkiyi engellemek, azaltmak ya da gerektiğinde düzeltmek için tasarlanmış çevreye duyarlı politikaları hayata geçirmeye çalışıyoruz.

 • AZALTIYORUZ

  Neye ihtiyacımız olduğunu mantıklı bir şekilde düşünerek paketleme miktarını azaltıyoruz. Aynı zamanda kullandığımız geri dönüştürülemez malzemelerin sayısını da düşürüyoruz

 • TEKRAR KULLANIYORUZ

  Tedarik zinciri için paketleme ve tesis içi malzeme idaresi uygulamaları gibi alanlarda tekrar kullanılabilir paketleme ürünlerimiz için yeni uygulama alanları aramayı bırakmıyoruz.

 • GERİ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

  Bütün çözümlerimizin mümkün olduğu kadar geri dönüştürülebilir olmasını sağlamaya çalışmakla birlikte, tüm paketleme tasarımlarımızda geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir malzemelerin kullanım miktarını daha üst düzeylere çıkarıyoruz.

Bahco ECO Challenge

Önemli Noktalar

10t
EDI teknolojisi, 10 tonluk basılı kağıt harcamasını azaltarak 1 milyon dijital işlemi kolaylaştırdı.
10%
Bahco Academy e-öğrenme programı, bizzat orada olmayı gerektiren eğitimlerin %10'undan tasarruf ederek CO2 emisyonlarını 8200 kg azaltacak.
30%
300 bin ziyaretçiye sahip Bahco After Sales adlı YouTube kanalı, basılı kullanım kılavuzlarının kullanımını yaklaşık %30 oranında azalttı.
10%
Sharepoint teknolojisi kullanan Marketing for Sales Toolbox Programı, bizzat orada olmayı gerektiren toplantıların %10'undan tasarruf ederek CO2 emisyonlarını 5400 kg azaltacak.