dk / da

Vilkår for anvendelse

Vilkår for anvendelse

Velkommen til websitet www.bahco.com (“websitet”), der repræsenterer Bahco®’s univers og giver dig mulighed for at lære mere om Bahco®’s produkter, tjenester, aktiviteter, nyheder og events. Ved at benytte dig af websitet tilkendegiver du, at du har læst og forstået samt accepterer disse vilkår og betingelser for anvendelsen (“vilkår for anvendelse”) af websitet uden forbehold. Hvis du ikke accepterer disse vilkår for anvendelse, skal du lade være med at bruge websitet. I dette dokument henviser “SNA EUROPE” til udgiveren af websitet, som det er fremlagt i vores juridiske meddelelse, der er tilgængelig her.

 1. Brug af websitet

  Du må kun tilgå og bruge websitet i overensstemmelse med følgende vilkår for anvendelse samt gældende lovgivning. Du vil navnlig ikke:

  • på nogen måde gengive eller omgå websitets navigationsstruktur eller udseende for at fremskaffe materialer, dokumenter eller oplysninger ved hjælp af metoder, som ikke bevidst er gjort tilgængelige via websitet;

  • bruge nogen former for software, rutine eller enhed, der kan hindre korrekt drift af websitet;

  • på nogen måde foretage handlinger, der kan give dig uautoriseret adgang til dele af websitet;

  • foretage handlinger, der kan påføre urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning af eller trafik på websitet eller på tilhørende infrastruktur.

 2. Intellektuel ejendomsret

  Websitet, såvel som alle intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med dens indhold (tekst, billeder, videoer, databaser, lyd, fotografier, viden, produkter og produktnavne, virksomhedsnavne, logoer, varemærker osv.) er enten ejet af SNA EUROPE og/eller dennes associerede selskaber eller er underlagt licenser og/eller tilladelser, som er bevilliget til os af tredjeparter.

  I overensstemmelse med vilkår for anvendelse har du kun ret til at bruge websitet og dets indhold i det omfang, som det er nødvendigt til online konsultation. Du har lov til at downloade og udskrive oplysninger om Bahco®’s produkter og tjenester, herunder produktkataloger, til egen personlig brug. Uagtet ovenstående tildeles der ingen licens i henhold til disse vilkår og betingelser. Som følge heraf må du ikke gengive, gøre indholdet offentligt, publicere eller ændre nogen dele af websitet og dets indhold uden forudgående godkendelse fra SNA EUROPE.

  Hvis du giver SNA EUROPE oplysninger og/eller indhold via websitet, giver du samtidig SNA EUROPE en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, global licens, der giver os ret til at bruge indholdet, i hele varigheden af den relaterede intellektuelle ejendomsret.

 3. Personlige oplysninger

  De betingelser for, hvordan vi behandler personlige oplysninger, der indsamles via dette website, indsamles, er tilgængelige i vores ““Privatlivspolitik”, som findes her. Du henvises også til vores Cookiepolitik, som findes her.

 4. Links

  Websitet kan indeholde links til andre websites, som er underlagt deres egne vilkår og betingelser samt privatlivspolitik for deres website. SNA EUROPE fremsætter ingen erklæringer om eller garantier for disse websites, deres indhold og deres brug af dine personlige data. Som følge heraf kan SNA EUROPE ikke holdes ansvarlig for nogen former for skader, som skyldes din adgang, browsing eller anden brug af disse websites.

 5. Ansvarsfraskrivelse

  Indholdet på websitet skal ikke opfattes som et tilbud om salg eller køb. Alle materialer og produkter, som er tilgængelige på websitet, er kun af vejledende karakter.

  Websitet stilles til rådighed “som det er og forefindes” og “som det er tilgængeligt” uden nogen former for garanti fra SNA EUROPE. SNA EUROPE fralægger sig enhver garanti for, at det tilgængelige indhold på websitet er fri for unøjagtigheder eller mangler. Herudover giver SNA EUROPE ikke garanti for, at websitet eller serverne, der sikrer adgang til websitet, fungerer uden afbrydelse.

  Som følge heraf kan SNA EUROPE ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader, som skyldes, især og uden begrænsning:

  • adgang til, browsing på eller brug af websitet, som medfører tab af data, ødelæggelse og virusser på computeren;

  • enhver ulovlig indtrængen i eller brug af websitet af en tredjepart.

  SNA EUROPE har til enhver tid ret til, uden varsel, at forbedre eller ændre websitets indhold.

 6. Ændringer til disse vilkår for anvendelse

  SNA EUROPE har til enhver tid ret til at foretage betydelige eller mindre betydelige ændringer til disse vilkår for anvendelse. Læs derfor denne side med jævne mellemrum.

 7. Gældende lovgivning og jurisdiktion

  Disse vilkår og betingelser er underlagt fransk lovgivning. Medmindre en sådan bestemmelse ikke kan håndhæves af gældende lokal lovgivning, skal enhver uenighed eller retstvist behandles af de kompetente franske domstole.