dk / da

Ansvarlighed og bæredygtighed

Bahco ECO Challenge

SNA Europe ansvarlighed og bæredygtighed

Vi er forpligtede til produkt- og arbejdspladssikkerhed, som ikke er til forhandling.

Vi bestræber os på at beskytte miljøet og menneskers velfærd i vores samfund samt at implementere miljøvenlige politikker, som er designede til at forhindre, begrænse og, hvor det er relevant, udbedre samfundets påvirkninger af miljøet.

Vi mener, at det er vigtigt at beskytte naturressourcerne, og at miljømæssige mål kan og skal være forenelige med økonomisk vækst.

Vores tilgang til miljø, sundhed og sikkerhed berører alle aspekter af vores drift, produktudvikling og forsyningskæde, så vi fremmer bæredygtighed.

Omfang og styring

Miljø

 • Drivhusgasser – Vi er aktivt involveret i at identificere tiltag til energi- og ressourcebesparelse, så vi, hvor det er muligt, kan opnå en reduktion i brugen af ressourcer på alle vores faciliteter.
 • Totalt industriaffald – Vi overholder alle lovkrav og andre krav vedrørende bortskaffelse af industriaffald. Vi gennemgår vores processer og procedurer regelmæssigt, så vi minimerer det totale industriaffald.
 • Genanvendelse af affald – Vi implementerer forbedringsprocesser for at maksimere udnyttelsen af råmaterialer og reducere mængden af genanvendt affald.

Leverandører

 • Diversitet – Alle virksomheder har lige adgang til kontrakter og forretningsmuligheder.

Sundhed og sikkerhed

 • Globalt sikkerhedsniveau – Vi foretager en årsagsanalyse af alle hændelser. Vi gennemgår og implementerer korrigerende og præventive handlinger, hvor det er passende
 • Dødsulykker og alvorlige skader – Vores mål er nul dødsulykker og alvorlige skader, som involverer vores medarbejdere og leverandører.
 • Håndhævelse og lovmæssige/tilladte afvigelser – Vi bestræber os på at eliminere og forhindre afvigelser. Vi udfører årlige evalueringer og audits for at identificere og forhindre afvigelser.

Produkter

 • Sikkerhed – Vi sælger produkter, som lever op til alle gældende sikkerhedsstandarder, og vi informerer vores kunder om, hvordan de bruger vores produkter korrekt.
 • Sikkerhed – Design for bæredygtighed – Vi implementerer produktinnovationer og designmetoder for at reducere miljøpåvirkningen.

Et skridt ad gangen

Vi er forpligtede til produkt- og arbejdspladssikkerhed, som ikke er til forhandling.

Vi bestræber os på at beskytte miljøet og menneskers velfærd i vores samfund samt at implementere miljøvenlige politikker, som er designede til at forhindre, begrænse og, hvor det er relevant, udbedre samfundets påvirkninger af miljøet.

 • REDUCER

  Den mængde emballage, som vi bruger, ved at overveje nøje, hvad der er behov for. Vi reducerer også mængden af de ikke-genanvendelige materialer, som vi bruger

 • GENANVEND

  Vi forsøger kontinuerligt at finde nye anvendelsesmuligheder til vores genanvendelige emballageprodukter, eksempelvis til forsyningskædeemballage og anvendelser inden for intern materialehåndtering.

 • GENBRUG

  Vi fortsætter med at inkorporere større andele af genanvendte og genanvendelige materialer i alt vores emballage, samtidig med at vi også sikrer, at alle vores løsninger kan genbruges mest muligt.

Bahco ECO Challenge

Højdepunkter

10t
EDI-teknologien har gjort 1 million digitale transaktioner lettere ved at reducere mængden af udskrevet papir med 10 tons.
10%
Bahco Academys e-læringsprogram bidrager til, at på 10 % af de uddannelser, der kræver fremmøde, kan fremmødet undgås, hvilket reducerer CO2-emissionerne med 8.200 kg.
30%
Bahco Eftersalgs' YouTube-kanal med 300.000 besøg reducerede brugen af trykte brugervejledninger med ca. 30 %.
10%
Værktøjskasseprogrammet Markedsføring til salg med sharepoint-teknologi bidrager til, at på 10 % af de møder, der kræver fremmøde, kan fremmødet undgås, hvilket reducerer CO2-emissionerne med 5.400 kg.