Σάκος 19''

SKU
4750FB2-19A
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
4750FB2-19A 470 mm 230 mm 370 mm 25 kg 1.87 kg