Καλάι χωρίς μόλυβδο. Ø 0.8 mm

SKU
3290
Στοιχεία προϊόντων
  • Καλάι 0,8 mm χωρίς μόλυβδο, κατάλληλο για χρήση σε εφαρμογές μικρο-ηλεκτρονικής, για λεπτά σύρματα και για τις περισσότερες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές εφαρμογές συγκόλλησης
  • Το κράμα μόλυβδου - κασσίτερου έχει σημείο τήξης τους 217ºC
  • Το κολλητήρι κράματος κασσίτερου - αργύρου - χαλκού παρέχει χαμηλότερο σημείο τήξης, τους 207ºC και ένωση συγκόλλησης χαμηλής αντίστασης
Τεχνικά στοιχεία
Στοιχεία Ομαδοποιημένου Προϊόντος
Προϊόν Άμεση αγορά
329000330 0.75 Cu 99.25 Sn % 2000 mm 10 g
329000500 0.75 Cu 99.25 Sn % 4000 mm 15 g
Download PDF Download PDF