Ηλεκτρονικό μεταλλικό γωνικό δυναμόκλειδο. με μνήμη και USB μεταφορά δεδομένων

SKU
TAWM38135
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
TAWM38135 7-135 Nm 62-1194 lb·in 5.2-99.5 lb·ft 3/8 in 1 Nm 1 lb·in 1 lb·ft 0-360º 475 mm 460 mm 380 mm 28 mm 28 mm 15 mm 1.280 kg