Ηλεκτρονικό μεταλλικό γωνικό δυναμόκλειδο. με μνήμη και USB μεταφορά δεδομένων

SKU
TAWM34800
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
TAWM34800 40-800 Nm 354-7080 lb·in 29.5-590 lb·ft 3/4 in 1 Nm 1 lb·in 1 lb·ft 0-360º 1235 mm 1198 mm 1053 mm 60 mm 55 mm 40 mm 4.850 kg