Ηλεκτρονικό δυναμόκλειδο με ένδειξη ροπής - γωνίας, από μέταλλο

SKU
TAW12340
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
TAW12340 17-340 Nm 150.5-3009 lb·in 12.5-250 lb·ft 1/2 in 1 Nm 1 lb·in 1 lb·ft 0-360° 670 mm 650 mm 570 mm 35 mm 35 mm 18 mm 1.910 kg