Φορείο για μεταλλικά κουτιά 1483K

SKU
1483CART
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
1483CART 150 kg 200 mm 655 mm 6.02 kg 270 mm