Ανταλλακτικά για ρυθμιζόμενα κλειδιά. -1 = Σιαγώνα, -2=κύλινδρος πείρος και ελατήριο

SKU
9035-1
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
9035-1 9035 43 g