Ανταλλακτικά για ρυθμιζόμενα κλειδιά. -1 = Σιαγώνα, -2=κύλινδρος πείρος και ελατήριο

SKU
9033-1
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
9033-1 9033, 33H 43 g