Όροι χρήσης

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα www.bahco.com (η «Ιστοσελίδα»), η οποία παρουσιάζει  την Bahco®  και σας επιτρέπει να ανακαλύψετε τα προιόντα Bahco®, υπηρεσίες, δραστηριότητες, νέα και εκδηλώσεις.
Με τη χρήση της ιστοσελίδας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους παρόντες όρους χρήσης ("οι Όροι Χρήσης") χωρίς καμιά επιφύλαξη. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους Όρους Χρήσης, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση της ιστοσελίδας.
Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, «SNA Europe» αναφέρεται στον εκδότη της ιστοσελίδας, όπως παρουσιάζονται στην Νομική μας Ανακοίνωση προσβάσιμο εδώ

 1. Χρήση της Ιστοσελίδας

  Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να περιηγηθείτε την Ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τους ισχύοντες νόμους. Ειδικότερα, δεν θα::

  • Αναπαράγει ή να παρακάμψουν με οποιονδήποτε τρόπο την δομή πλοήγησης ή την παρουσίαση της ιστοσελίδας, προκειμένου να αποκτήσουν οποιοδήποτε υλικό, έγγραφα ή πληροφορίες μέσω οποιωνδήποτε μέσων που δεν είναι σκόπιμα διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας?

  •  Χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό, σύστημα ή τη συσκευή, ώστε να εμποδίσετε την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας?

  • Προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, προκειμένου να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας

  • Προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία επιβάλλει αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο ή κίνηση στην ιστοσελίδα ή συναφούς υποδομής.

 2. Πνευματική Ιδιοκτησία

  Η ιστοσελίδα, καθώς και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με το περιεχόμενό του (κείμενα, εικόνες, βίντεο, βάσεις δεδομένων, ήχοι, φωτογραφίες, τεχνογνωσία, τα προϊόντα και τα προϊόντα ονόματα, τις επιχειρήσεις, τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, κ.λπ.) είτε η ιδιοκτησία της SNA EUROPE και / ή των θυγατρικών της, ή υπόκεινται σε άδειες ή / και άδειες που έχουν χορηγηθεί σε μας από τρίτους.

  Είστε μόνο εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και το περιεχόμενό της στο βαθμό που απαιτείται για την ηλεκτρονική διαβούλευση του σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης. Μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε πληροφορίες σχετικά με Bahco® προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων των προϊόντων, αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση. Παρά τα ανωτέρω, δεν χορηγείται άδεια σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις. Κατά συνέπεια, δεν μπορείτε να αναπαράγετε, να θέτει στη διάθεση του κοινού, εκτέλεση, δημοσίευση ή να τροποποιήσετε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου του, χωρίς προηγούμενη έγκριση από την SNA Europe.

  Σε περίπτωση που παρέχετε πληροφορίες ή / και το περιεχόμενο στην SNA Εurope μέσω της Ιστοσελίδας, παραχωρείτε στην SNA Europe μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, παγκόσμια άδεια να κάνει χρήση αυτών, για όλη τη διάρκεια του σχετικού δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

 3.  Προσωπικά Δεδομένα

  Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας μας επεξηγούνται στην «Πολιτική Απορρήτου» προσβάσιμη εδώ. Μπορείτε καλούνται επίσης να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies Ή προσβάσιμο εδώ

 4. Συνδεσεις

  Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους υπερκειμένου προς άλλους δικτυακούς τόπους που υπόκεινται σε δικούς τους όρους χρήσης και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. ΣΕΛ ΕΥΡΩΠΗ κάνει καμία εκπροσώπηση ή εγγύηση ως προς αυτές τις άλλες ιστοσελίδες, το περιεχόμενό τους και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Κατά συνέπεια, το ΣΕΛ Ευρώπη δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από την πρόσβαση, την περιήγηση ή τη χρήση αυτών των άλλων δικτυακών τόπων σας.

 5. Αποποίηση

  Τίποτα στην Ιστοσελίδα θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως πρόταση πώλησης ή αγοράς. Κάθε υλικό που διατίθεται στην Ιστοσελίδα σας παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

  Η ιστοσελίδα σας παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθενται», χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους από την SNA Europe. H SNA Europe αποποιείται οποιαδήποτε εγγύηση ότι οι πληροφορίες που διατίθενται στην ιστοσελίδα είναι ελεύθερη από ανακρίβειες ή παραλείψεις. Επιπλέον, η SNA Europe δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές της εξασφάλιζουν ότι η πρόσβαση σε αυτή θα λειτουργεί χωρίς διακοπή.

  Κατά συνέπεια, η SNA Europe δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που προκύπτει από, κυρίως και χωρίς περιορισμό:

  • Πρόσβαση, επίσκεψη ή τη χρήση της ιστοσελίδας, η οποία περιλαμβάνει την απώλεια των δεδομένων, την καταστροφή και τους ιούς των υπολογιστών?

  •  Οποιαδήποτε δόλια παρείσφρηση ή η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από τρίτο πρόσωπο.

  Η SNA Europe, μπορεί να βελτιώσει ή να αλλάξει την τοποθεσία και το περιεχόμενό της, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

 6.  Τροποποιήσεις στους Όρους Χρήσης

  H SNA EUROPE μπορεί να επιφέρει ουσιαστικές ή μη ουσιώδεις τροποποιήσεις σε αυτούς τους Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε, επανεξετάστε αυτή τη σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 7.  Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

  Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις υπόκεινται στη γαλλική νομοθεσία. Εκτός αν μια τέτοια διάταξη, θεωρείται ανεφάρμοστο με την υποχρεωτική τοπική νομοθεσία, οποιοσδήποτε διαφωνίας ή διαφοράς θα πρέπει να εξετάζονται από τα αρμόδια γαλλικά δικαστήρια.