ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο παρών ιστότοπος, www.bahco.com (εφεξής "ο Ιστότοπος" ή "ο Ιστοτόπός μας"), ανήκει και τελεί υπό τη διαχείριση της SNA EUROPE (εφεξής η «SNA EUROPE» ή «Εμείς»), μία γαλλική εταιρία με έδρα στη διεύθυνση: BP 20104 ERAGNY, 95 613 CERGY PONTOISE.
Η SNA EUROPE συνεπώς ενεργεί ως Ελεγκτής Δεδομένων σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται μέσω του παρόντος ιστοτόπου.
Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ως «προσωπικές πληροφορίες» ή «προσωπικά δεδομένα» νοείται οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με ένα φυσικό πρόσωπο το οποίο ταυτοποιείται ή μπορεί να ταυτοποιηθεί, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, μέσω αναφοράς σε έναν αριθμό ταυτότητας ή σε ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά που αφορούν ειδικά αυτό το άτομο.  Αυτό περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και/ή το όνομα χρήστη σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, αλλά και οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία και κυρίως τη διεύθυνση ΙΡ ή τις πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας και τα αιτήματά σας αναφορικά με τα προϊόντα μας. 
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου βρίσκει εφαρμογή σε όλο το υλικό, υφιστάμενο και μελλοντικό, του Ιστοτόπου μας.  Συνεπώς, παρακαλείσθε να διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις πριν συνεχίσετε την επίσκεψή σας.  Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας, αποδέχεστε αυτές τις προϋποθέσεις. 


ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ

Μπορείτε να μας παράσχετε πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας με διάφορους τρόπους: 

 • Συμπληρώνοντας φόρμες που διατίθενται στον Ιστότοπο με σκοπό την επικοινωνία μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή με άλλο τρόπο. 
 •  Συμμετέχοντας σε έρευνες ή άλλες δραστηριότητες που ενδεχομένως προτείνονται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων κατά βάση των διαγωνισμών, των προωθητικών ενεργειών, των κληρώσεων και/ή οποιασδήποτε άλλης εκδήλωσης που απαιτεί τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που σας ταυτοποιούν. 
 • Συμμετέχοντας σε λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέσω του Ιστοτόπου μας. 

Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που μας παρέχετε είναι ειλικρινής και ακριβής. Δεν επιτρέπεται να μας παρέχετε πληροφορίες που σχετίζονται με τρίτα μέρη εκτός αν έχετε λάβει προηγουμένως τη συγκατάθεσή τους. 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ 

Πέραν από τις πληροφορίες που μας παρέχετε, μπορούμε να συλλέγουμε αυτόματα και άλλα δεδομένα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον Ιστότοπό μας.  Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Τη διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου σας (διεύθυνση ΙΡ) που χρησιμοποιείται από τον υπολογιστή σας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα πλοήγησης και την έκδοσή του, αλλά και άλλες τεχνικές πληροφορίες που σχετίζονται με τη σύνδεσή σας. .
 •  Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας, της διάρκειας της επίσκεψης, των σελίδων που προβλήθηκαν, του χρόνου ανταπόκρισης των σελίδων και πληροφοριών που αφορούν την αλληλεπίδραση με τις σελίδες (τα σημεία όπου κάνατε κλικ για παράδειγμα).

Επίσης στον Ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies.  Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική για τα Cookies που περιλαμβάνεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. 

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Πραγματοποιούμε επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας παρέχετε ή συλλέγουμε.  Οι σκοποί αυτής της επεξεργασίας είναι οι παρακάτω: 

 • Να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και/ή να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις δραστηριότητές μας.  Αυτό μπορεί να μας οδηγήσει στο να επικοινωνήσουμε μαζί σας με διάφορους τρόπους.  Επισημαίνεται ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας με ηλεκτρονικά μέσα, κυρίως μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μόνο εφόσον έχετε συναινέσει σε αυτό επιλέγοντας το αντίστοιχο πλαίσιο στις φόρμες μέσω των οποίων συλλέγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ή να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας όταν διαβιβάζονται σε εμάς μέσων των φορμών επικοινωνίας μαζί μας.
 • Να σας στείλουμε ειδοποιήσεις σχετικά με ενδεχόμενες αλλαγές στον Ιστότοπό μας και/ή σε σχετικές υπηρεσίες και/ή υλικό.
 • Να διαχειριστούμε και να παρακολουθήσουμε τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που ενδεχομένως διοργανώνουμε μέσω του Ιστοτόπου μας.
 •  Να επιτρέψουμε σε εμάς και σε εσάς να χρησιμοποιήσετε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω των κουμπιών τους που είναι διαθέσιμα στον Ιστότοπό μας
 • Να διεξάγουμε έρευνες σε σχέση με τα προϊόντα μας και/ή τον Ιστότοπό μας και να πραγματοποιήσουμε ανάλυση των στατιστικών στοιχείων των επισκέψεων. 
 • Να διαχειριστούμε και να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας, γεγονός που μπορεί να περιλαμβάνει ελέγχους και έρευνα για σφάλματα. 
 • Να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας στους επιλεγμένους συνεργάτες μας, μετά από συγκατάθεσή σας. 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αν έχετε συμπληρώσει τις φόρμες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπό μας («Επικοινωνία», «Αίτημα Λήψης Βοήθειας») μπορεί να χρειαστεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις θυγατρικές μας που εδρεύουν στην χώρα που έχετε επιλέξει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας, έτσι ώστε να μπορέσουν να απαντήσουν στο ερώτημά σας ή να σας στείλουν ενημερώσεις και πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα και τις δραστηριότητές μας. 

Μπορούμε επίσης να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτα μέρη που δεν ανήκουν στον όμιλό μας, όπως:

 • Στους παρόχους υπηρεσιών και τους υπεργολάβους που ενεργούν εκ μέρους μας για τη διαχείριση και τον έλεγχο του Ιστοτόπου μας και/ή την επεξεργασία των δεδομένων μας.  Επισημαίνεται ότι ζητούμε από αυτά τα τρίτα μέρη να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο πλαίσιο των καθηκόντων που τους ζητούμε να εκτελέσουν. 
 • Στους επιλεγμένους συνεργάτες μας, αν έχετε αποδεχτεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε αυτούς. 
 • Σε δημόσιες αρχές οι οποίες είναι δεόντως εξουσιοδοτημένες βάσει των εφαρμοστέων νόμων να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένων στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους. 

Επισημαίνεται επίσης ότι οι εταιρικές δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν τη μεταβίβαση ή την πώληση περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους και ιδιαίτερα στον αγοραστή των περιουσιακών στοιχείων.  Αυτές οι μεταβιβάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν και τις βάσεις δεδομένων που ελέγχονται από την SNA EUROPE.  


ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα που συλλέγουμε ενδέχεται να διαβιβαστούν σε ορισμένες θυγατρικές της SNA EUROPE που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και πιο συγκεκριμένα σε χώρες που δεν εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 
Δεσμευόμαστε να λάβουμε κάθε απαραίτητο μέτρο για την οργάνωση αυτών των διαβιβάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κυρίως χρησιμοποιώντας το σύνολο των τυπικών συμβατικών διατάξεων που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του Άρθρου 26 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. 


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES;

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που λαμβάνεται από τον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε ορισμένες ιστοσελίδες.  Για παράδειγμα, τα cookies επιτρέπουν σε μία ιστοσελίδα να αναγνωρίζει την επίσκεψη ενός χρήστη, επαναφέρουν τις προτιμήσεις σας (π.χ. τη γλώσσα) και καταγράφουν την πλοήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο από τον συγκεκριμένο υπολογιστή. 
Αν δεν αποδέχεστε την χρήση των cookies, ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες.  

Επισημαίνεται ότι, αρνούμενοι τη χρήση των cookies, ενδεχομένως να μην μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε κάποια μέρη του Ιστοτόπου μας. 

ΠΟΙΑ COOKIES ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ;

Στον Ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε τέσσερις τύπους cookies:

 •  Τεχνικά και Λειτουργικά cookies:  ο σκοπός αυτών των cookies είναι αποκλειστικά να επιτρέπουν την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μέσων.  Δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν και συνεπώς δεν εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.  Χρησιμοποιούμε τεχνικά και λειτουργικά cookies για να απλουστεύσουμε την επίσκεψή σας και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας από τον ιστότοπό μας.  Για παράδειγμα, τα λειτουργικά cookies μπορεί να καταγράφουν πληροφορίες που σχετίζονται με τις προηγούμενες επιλογές σας, όπως την επιλεγμένη γλώσσα.  Επίσης, μπορεί να μας επιτρέπουν να προβάλλουμε βίντεο στον ιστότοπό μας. 
 • Cookies ανάλυσης: Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον Ιστότοπό μας (αριθμός επισκεπτών, σελίδες με τις περισσότερες επισκέψεις, διάρκεια επίσκεψης, ποσοστό χρηστών που επιστρέφουν, κ.α.).  Τα cookies ανάλυσης εγκαθίστανται από την Google Inc., μία αμερικανική εταιρία. Αυτά τα cookies είναι μόνιμα, που σημαίνει ότι παραμένουν στον υπολογιστή σας μετά την επίσκεψή σας, μέχρι να φτάσουν στην ημερομηνία λήξης.  Αυτά τα cookies και ο τρόπος αποκλεισμού τους περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 
 • Disqus cookies: Αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να αναρτάτε σχόλια σε άρθρα και εκδηλώσεις που περιέχονται στον Ιστότοπό μας και να συνδέεστε στο Disqus χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο Facebook, στο Twitter, στη Google ή στο Disqus. Αυτά τα cookies εγκαθίστανται από τη Disqus, όπως και από την Quantcast και τη Google (τρίτα μέρη). Αυτά τα cookies και ο τρόπος αποκλεισμού τους ή περιορισμού της λειτουργίας τους (π.χ. της παρακολούθησης) περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 
 • Κουμπιά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και Twitter): Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα κουμπιά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που περιέχονται στον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους χρήστες να κοινοποιήσουν υλικό από αυτόν τον ιστότοπο μέσω των κοινωνικών δικτύων. Αυτά τα cookies τοποθετούνται από το Facebook και το Twitter (τρίτα μέρη). Επίσης χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των χρηστών με θέματα που τους ενδιαφέρουν και για να τους προβάλλουν στοχευμένες διαφημίσεις σύμφωνα με το υλικό που έχουν επισκεφτεί ή κοινοποιήσει. Αυτά τα cookies και ο τρόπος αποκλεισμού τους (ή περιορισμού της λειτουργίας τους) περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

Επισημαίνεται ότι ο παρακάτω πίνακας υπόκειται σε ενημέρωση. 

Cookie

Τοποθετείται από:

Σκοπός και αποκλεισμός

Πλαίσιο αποδοχής Cookies και/ή προβολή πλαισίου

 

Bahco.com

Καταγράφει αν έχετε δει το ενημερωτικό πλαίσιο για τα Cookies και αν έχετε αποδεχτεί τη χρήση τους.  Αυτό το cookie παραμένει στον υπολογιστή σας και μετά το τέλος της επίσκεψής σας.  Αυτά τα cookies δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. 

Cookies της Google Analytics

_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmt, _utmv, _utmx, _utmxx

 

Google.com


 

 

 

_utma

_utmb

_utmc

_utmz

_utmt

_utmv

_utmx

_utmxx

Cookies του Disqus

__qca, disqus_unique, testCookie, Mc, UID, UIDR

 

Disqus.com, Quantserve.com (Quantcast), Scorecardresearch.com (Google Analytics)

 1. Μπορείτε να αρνηθείτε την εγκατάσταση των cookies της Quantcast στην παρακάτω διεύθυνση:  https://www.quantcast.com/opt-out/
 2. Για να απενεργοποιήσετε τα cookies της Google Analytics, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο πρόγραμμα απενεργοποίησης της Google Analytics για τα προγράμματα πλοήγησης: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 3. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία παρακολούθησης των cookies της Disqus από την εξής διεύθυνση:  https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951-data-sharing-settings

_qca

disqus_unique

testCookie

Mc

UID

UIDR

Cookies του Twitter

_ga, _gat, _gat_a, _gat_b, guest_id

Twitter.com

Πρόκειται για cookies που συσχετίζονται με το κουμπί του Twitter, το οποίο σας επιτρέπει να κοινοποιείτε υλικό από αυτόν τον Ιστότοπο μέσω του Twitter. Αυτά τα cookies επίσης χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των χρηστών με θέματα που τους ενδιαφέρουν και για να τους προβάλλουν στοχευμένες διαφημίσεις σύμφωνα με το υλικό που έχουν επισκεφτεί ή κοινοποιήσει. Αυτά τα cookies εγκαθίστανται από το Twitter, ένα τρίτο μέρος. Μπορείτε να ανατρέξετε στην πολιτική του Twitter αναφορικά με τα cookies και να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σε σχέση με αυτά (π.χ. τη λειτουργία παρακολούθησης) στην παρακάτω διεύθυνση: 
https://support.twitter.com/articles/20170514#

_ga

_gat

_gat_a

_gat_b

_guest_id

Facebook Cookies

Locale, _js_datr, _js_reg_fb_gate, _is_reg_fb_ref

Facebook.com

Πρόκειται για cookies που συσχετίζονται με το κουμπί του Facebook, το οποίο σας επιτρέπει να κοινοποιείτε υλικό από αυτόν τον Ιστότοπο στο Facebook. Επίσης χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των χρηστών με θέματα που τους ενδιαφέρουν και για να τους προβάλλουν στοχευμένες διαφημίσεις σύμφωνα με το υλικό που έχουν επισκεφτεί ή κοινοποιήσει. Αυτά τα cookies εγκαθίστανται από το Facebook, ένα τρίτο μέρος. 

 

 • Μπορείτε να ανατρέξετε στην πολιτική του Facebook αναφορικά με τα cookies στην παρακάτω διεύθυνση: 

https://www.facebook.com/help/cookies

 • Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις στοχευμένες διαφημίσεις, ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Locale

_js_datr

_js_reg_fb_gate

_is_reg_fb_ref

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΣΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΑ COOKIES;

Μπορείτε να αποκλείσετε τα cookies ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποτρέπει την εγκατάστασή τους στη συσκευή σας.  Ανάλογα με το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες: :

Για κινητές συσκευές:

iOS
 1. Στην Αρχική σελίδα, επιλέξτε τις «Ρυθμίσεις». 
 2. Επιλέξτε το «Safari».
 3. Επιλέξτε «Αποκλεισμός Cookies» και εισάγετε τις προτιμήσεις σας.
 4. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε τη «Διαγραφή ιστορικού και δεδομένων ιστοτόπων», για να διαγράψετε τα ήδη εγκατεστημένα cookies
Android
 1. Ξεκινήστε το πρόγραμμα πλοήγησης από την αρχική σελίδα.
 2. Πατήστε το κουμπί του «Μενού» και μετά επιλέξτε τις "Ρυθμίσεις".
 3. Επιλέξτε τις «Ρυθμίσεις Ιστοτόπου».
 4. Επιλέξτε το «Cookies» και εισάγετε τις προτιμήσεις σας. 
 5. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε το «Απόρρητο», να μεταβείτε στο κάτω μέρος και να επιλέξετε το «Διαγραφή δεδομένων πλοήγησης» για να διαγράψετε τα ήδη αποθηκευμένα cookies.
Windows
 1. Ανοίξτε τον Internet Explorer
 2. Επιλέξτε το «Περισσότερα».
 3. Επιλέξτε τις "Ρυθμίσεις» και μετά τις «Προχωρημένες Ρυθμίσεις».
 4. Κατεβείτε στην ενότητα «Cookies από ιστοσελίδες» και έπειτα εισάγετε τις προτιμήσεις σας.
 5. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε το "Περισσότερα" και μετά να επιλέξετε τις "Ρυθμίσεις" και να πατήσετε τη «Διαγραφή Ιστορικού», για να διαγραφούν τα ήδη αποθηκευμένα cookies.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

Έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης, της διόρθωσης ή της διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας.  Επίσης, με βάση το νόμο, μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.  Αν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, παρακαλείσθε να αποστείλετε το αίτημά σας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή μέσω ταχυδρομείου στην SNA EUROPE, χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Email : info@bahco.com Ταχ. διεύθυνση : SNA Europe, BP 20104 Eragny, 956 13 Cergy Pontoise, Γαλλία

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ 

Η Πολιτική Απορρήτου μας (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής για τα Cookies) μπορεί να εξελιχθεί ανάλογα με οποιεσδήποτε αλλαγές στη νομοθεσία και/ή στα χαρακτηριστικά του Ιστοτόπου μας.  Συνεπώς, σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά τις σελίδες μας που περιέχουν την Πολιτική Απορρήτου.  Επισημαίνεται ότι μπορούμε επίσης να σας ενημερώσουμε για αυτές τις αλλαγές με κάθε πρόσφορο μέσο.