INTEGRITETSPOLICY

SNA Europe Group, (”vi”) är förpliktigad att skydda och respektera din integritet. I denna sekretesspolicy anges de kategorier av dina personuppgifter vi samlar in, hur vi samlar in dem, vad de används till och med vilka vi delar dem, i enlighet med lagarna om integritet, särskilt den europeiska allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Personuppgifter som vi kan samla in från dig

Vi kan komma att samla in och behandla en rad personuppgifter, inklusive:

Data som du ger till oss

Detta är information om dig som du tillhandahåller genom att registrera dig för att använda vår webbplats, fylla i formulär på vår webbplats, delta i livechatt på vår webbplats, köpa produkter, prenumerera på tjänster, ladda ner programvara från vår webbplats eller tar kontakt med oss via telefon, e-post, personligen eller på mässor eller event eller på annat sätt. Den information du ger oss omfattar t ex ditt namn, titel, företagsadress, företagstelefonnummer, inköpsinformation, e-postadress, nationalitet, bosättningsland, finans- och kreditkortsinformation, personlig beskrivning, fotografi, kundnummer, affärsrelaterad information, preferenser som tillhandahålls av aktivitet på internet, enkätsvar och namnet på din arbetsgivare. Under vissa omständigheter kan vi be att få din privata adress, e-postadress, telefonnummer och passnummer.

Data vi samlar in om dig

När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in information om dina besök genom användning av olika teknologier. Dessa kommer att innehålla information om din internetleverantör, webbläsartyp, operativsystem, sidor som är tillgängliga på vår webbplats och online-källor och datum och tid för användande för att optimera din användarupplevelse och förbättra din tid som du spenderar hos oss online. Vi får också information som berättar ifrån vilken webbplats du kom till vår webbplats och för användare av livechatt, din IP-adress och geografiska plats. Vår webbplats, våra appar och onlinetjänster använder cookies för att skilja dig från andra användare. Detta hjälper oss att ge dig en bra upplevelse och gör det också möjligt för oss att förbättra vår webbplats och våra tjänster. För detaljerad information om vilken teknik vi använder, vänligen se https://www.bahco.com/sv-se/cookie-policy/

 

Användning av dina personuppgifter

Vi kan komma att använda personuppgifter som vi har om dig på följande sätt:

Erfarenhet av webbplats: för den tekniska administrationen av webbplatsen, för intern verksamhet, för kundadministration för produktundersökningar, för felsökning, för dataanalys, testning och forskning och utveckling, för att säkerställa att innehållet från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din dator, samt som en del av våra ansträngningar att hålla vår webbplats säker.

Företagsanvändning:  att uppfylla en transaktionsförfrågan eller att fullgöra våra skyldigheter som följer av avtal som du träffar med oss, att genomföra en kreditkontroll, att skicka meddelande om reparation eller omkalibrering, att upprätta och hantera kundkonton och att analysera och utveckla nya produkter, tjänster och onlinetjänster.

Ge support: att ge kundsupport och svara på förfrågningar, frågor och kommentarer (inklusive via livechatt) att meddela dig om förändringar av våra varor och tjänster och att mäta hur effektivt vi bemöter dina problem.

Marknadsföring:  att ge dig information om andra varor och tjänster som vi erbjuder eller erbjuds av andra som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om och skicka informativa eller marknadsföringsmeddelanden till dig som du kan välja att inte ta emot enligt beskrivningen nedan.

Enkäter: att begära och ta emot information från dig om din erfarenhet av våra produkter och tjänster.

Skydda våra rättigheter och vår egendom:  att skydda våra rättigheter eller egendom eller andra, när vi har rimliga skäl att tro att sådana rättigheter eller egendom har påverkats eller skulle kunna påverkas, att återkräva skulder; förhindra, upptäcka, identifiera, utreda och skydda mot potentiella eller faktiska fordringar, skulder och olagliga beteenden eller aktiviteter.

Överföring av data till tredje part

SNA Europe är en del av Snap-on Inc-koncernen. Snap-on Inc är en global organisation med dotterbolag, filialer, affärsprocesser och tekniska system som korsar gränser. Vi kan dela dina personuppgifter med andra företag inom Snap-on-gruppen under förutsättning att de överensstämmer med gällande lagstiftning och med denna sekretesspolicy.

Vi kan också lämna dina personuppgifter till utvalda icke-anslutna tredje parter, inklusive de som utför transaktionsprocesser eller servicefunktioner, kreditupplysningsföretag, inkassobyråer och / eller andra företag som tillhandahåller tjänster för vår räkning, professionella tjänsteleverantörer, brottsbekämpande myndigheter och andra myndigheter.

Vi kommer inte att sälja  eller hyra ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan dock dela din information med betrodda tredje parter i syfte att:

 • Utföra statistisk analys
 • Sända dig e-post eller post
 • Ge dig kundsupport
 • Anordna leveranser
 • Förbättra och optimera vår webbplats och våra tjänster
 • Möjliggöra för dem att erbjuda produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig (förutsatt att du har samtyckt till detta)
 • Följa lagen i de fall där vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter i syfte att följa en juridisk eller reglerande skyldighet eller för att skydda våra rättigheter, egendom samt vår eller andras säkerhet
 • Att följa en domstolsorder, stämning eller brottsbekämpande myndighets begäran.

Omständigheter kan uppstå om vi av strategisk eller annat affärsskäl beslutar att sälja, köpa, genomföra en sammanslagning eller på annat sätt omorganisera vår verksamhet. En sådan transaktion kan innebära att personuppgifter lämnas för potentiella eller faktiska inköp eller mottagandet av sådana uppgifter från säljare. Det är vår praxis att söka lämpligt skydd för personuppgifter i dessa typer av transaktioner. 

Lagringstid av personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som ditt konto är aktivt eller så länge som behövs för att förse dig med de varor och tjänster du har begärt. Om du vill begära att vi inte längre använder din information, kontakta oss på datamanager@snaeurope.com. Vi kommer att behålla din information så länge som det är nödvändigt för att följa våra lagliga rättigheter eller skyldigheter, lösa tvister eller att följa någon annan lag eller förordning eller att följa en domstolsorder, stämning eller brottsbekämpande myndighets begäran.

Överföring av data utanför EES

De uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en plats utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det kan också behandlas av personal som arbetar utanför EES som arbetar för oss, en annan medlem i vår grupp eller en av våra leverantörer. Sådan personal kan vara engagerad i bland annat uppfyllandet av din beställning, bearbetning av dina betalningsuppgifter och tillhandahållande av supporttjänster, inklusive livechatt och molntjänster. Genom att lämna in dina personuppgifter godkänner du denna överföring, lagring eller behandling. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy.

 

Säkerheten för din information

Vi kommer att sträva efter att skydda säkerheten för dina personuppgifter genom att upprätthålla administrativa, tekniska och fysiska skydd mot förlust, missbruk eller obehörig tillgång, avslöjande, förändring eller förstörande av det. Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Trots att vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina uppgifter som sänds till vår webbplats. All överföring sker på egen risk. När vi har fått din information kommer vi att använda strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst. 

Dina rättigheter 

Beroende på omständigheterna kan du ha rätt till att:

 • Begära tillgång till alla personuppgifter vi har om dig
 • Invända mot behandlingen av data för direkt marknadsföring
 • Be om att få felaktiga uppgifter vi har om dig rättade eller uppdaterade
 • Be om att dina data raderas eller begränsa bearbetningen i vissa begränsade situationer
 • Begära överföring av dina uppgifter till en annan organisation som kontrollerar dina personuppgifter, och / eller
 • Invända mot varje beslut som väsentligt påverkar dig som inhämtas enbart av en dator eller annan automatiserad process.

Om du vill göra en formell begäran om vilken information vi har om dig, kan du kontakta oss genom att använda följande länk: https://compliance.snapon.com/GDPR/RequestForm?co=Bahco&dl=sv

Hur man väljer bort att bli kontaktad i marknadsföringssyfte

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföring. Vi brukar informera dig (innan vi samlar in data) om vi har för avsikt att använda dina uppgifter för sådana ändamål eller om vi har för avsikt att lämna ut din information till tredje part för dessa ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att kryssa vissa rutor på formulären vi använder för att samla in data. Du kan även utöva rätten när som helst genom att kontakta oss på info@bahco.com eller genom att klicka på unsubscribe länken i alla informations- eller PR e-post som vi skickar till dig.

Hur vi använder cookies

En cookie är en textfil som placeras i din webbläsare eller på datorns hårddisk av en webbsidesserver. Cookies används ofta för att få webbplatser att fungera, eller arbeta mer effektivt, samt att ge information till ägaren av webbplatsen. Vi använder cookies för att skilja dig från andra användare av vår webbplats, appar och onlinetjänster. Det hjälper oss att ge dig en bra upplevelse och förbättra vår webbplats och våra tjänster.

Vår webbplats använder cookies som hjälper oss att förbättra vår webbplats och leverera en bättre och mer personlig service till dig. Några av de cookies vi använder är avgörande för att webbplatsen ska fungera och har redan ställts in. Om du registrerar dig hos oss eller om du fortsätter att använda vår webbplats, godkänner du vår användning av cookies.

Du kan blockera cookies genom att aktivera inställningen på din webbläsare som gör att du att vägra inställningen av alla eller vissa cookies. Om du använder dina webbläsarinställningar för att blockera alla cookies (inklusive nödvändiga cookies) kan du dock inte komma åt alla eller delar av vår webbplats. Om du inte har justerat din webbläsarinställning så att den kommer att vägra cookies, kommer vårt system att utfärda cookies så snart du besöker vår webbplats.

För att se en lista över de cookies som används på vår webbplats, se https://www.bahco.com/sv-se/cookie-policy/

Länkar

Vår webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till och från tredje parts webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser bör du observera att dessa webbplatser har sin egen integritetspolicy och att vi inte tar något ansvar för dessa policyer. Vänligen kontrollera dessa policyer innan du skickar personliga uppgifter till dessa webbplatser.

Ändringar i vår integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i denna sekretesspolicy när som helst och utan föregående meddelande. Vi kommer att publicera alla förändringar på denna sida så kontrollera regelbundet för att få veta den senaste versionen av vår integritetspolicy. Den här versionen publicerades den 25 maj 2018.

Kontakt

Om du anser att någon tillämplig dataskyddslagstiftning eller denna policy inte har följts, vänligen kontakta oss på legal@snaeurope.com.  Varje överträdelse kommer att tas på allvar. Frågor, kommentarer och önskemål om denna sekretesspolicy är välkomna och adresseras till info@bahco.com

 

För information om de cookies som används på vår webbplats, besök https://www.bahco.com/sv-se/cookie-policy/