Rättslig information

www.bahco.com publiceras av SNA Europe, ett fransk företag av typen ”Société par actions simplifiée à associé unique” som finns registrerat i handelsregistret Pontoise Trade and Companies Register.

Aktiekapital: 1,037,000.00 Euro.
Registreringsnummer: 509 621 736.
Registrerad adress: allée Rosa Luxembourg, 95610 Eragny-sur-Oise (Frankrike).
Telefonnummer: +33 (0)1 39 09 98 80
Publiceringschef: Jesus Arregui

www.bahco.com ligger på servrar som tillhör: SNA Europe

Adress: allée Rosa Luxembourg, 95610 Eragny-sur-Oise (Frankrike).
Telefonnummer: +33 (0)1 39 09 98 80