Bahco World

TAGS: Ergo; Bågfil; Sandflex;

Bahco ERGO™ bågfilar består av en ERGO™ bågfil och ett Sandflex® bimetallblad som bidrar till verktygets ergonomiska kvaliteter.

ERGO™ bågfil har ergonomisk design och mycket hög bladspänning som ger raka och exakta spår. Det fjäderbelastade bladspänningsmekanismen underlättar snabbt bladbyte och säker förankring. Bladet kan även snedställas 55° för plankapning.

  1. Grepp för den främre handen underlättar sågning med stor kraft och precision
  2. Sågning underlättas på svåråtkomliga ställen tack vare att bladet är den lägsta punkten och och den främsta
  3. Inga skarpa kanter som kan skada användaren. Mjuk och varm högfriktionsyta
  4. Bladet är enkelt att spänna till 150 kg
  5. Bladet kan även snedställas 55° för plankapning
  6. Skydd för knogarna minskar skaderisken
  7. Bladet lossnar inte när du lossar spänningsreglaget
  8. Lättanvänd spänningsmekanism utan klämrisk
  9. Greppet fördelar trycket jämnt över handflatan
  10. Justerskruven är försänkt och vrids lätt vid justering.


Bahco Sandflex® bimetallblad för bågfil är praktiskt taget oförstörbart, splitterfritt och välkänt för sin överlägsna prestanda vad gäller snabb kapning och hållbarhet. Dess precisionständer är lämpliga för alla typer av metallkapning.
I vår produktkatalog hittar du mer information om ERGO™ bågfilar (sidan 982) och Sandflex® bågfilsblad (sidan 986).
Du hittar dem även i Bahco PDF-katalog