sk / sk

Elektronický momentový kľúč s pevnou račňovou hlavou. s pevným račňovým očkovým kľúčom

SKU
IZO-DR
Údaje o výrobku
 • Hodnoty momentu v Nm, ft.lb, lb.in.
 • Môže sa používať pri otáčaní doprava i doľava, pri teplotách medzi 5 °C a 42 °C.
 • Uchovanie dát a hodnôt nastavenia počas výmeny batérie.
 • Automatické vypínanie a automatická kontrola nuly po zapnutí.
 • Ďalšie informácie sú v návode na používanie.
 • Presnosť ±2 %.
 • Optický, zvukový a vibračný hmatový signál.
 • S pevnou račňovou hlavou s 32 zubami.
 • Dvojzložková pohodlná rukoväť z plastu s priehradkou na 3 alkalické batérie AA (priložené) a koncové viečko so závesným otvorom.
 • Dodáva sa pevnom plastovom kufri.
 • Dodáva sa prehlásením výrobcu o zhode, sledovateľným podľa medzinárodných noriem a označením CE.
 • 2014/30/EC, ISO 6789
 • Vyrobený v USA.
Documents
Technické údaje
Grouped product items
Produkt Kúp online
IZO-DR-810 81-810 Nm 716.9-7169 lb·in 59.74-5974.2 lb·ft 3/4 in 1 Nm 1 lb·in 1 lb·ft 1265 mm 1225 mm 1185 mm 60 mm 55 mm 30 mm 4.520 kg
Download PDF Download PDF