sk / sk

Akumulátorové náradie

Funkcie

Bezkefkový motor

  • Menej celkovej údržby bez kefiek v motore (menšie opotrebovanie)
  • Efektívne pracuje pri všetkých rýchlostiach pri menovitom zaťažení
  • Vyšší rozsah rýchlosti a nižší elektrický šum
  • Vyššia účinnosť: viac energie – nižšie zahriatie – nižšia spotreba
  • Odolnejší


18 V: Zrodený pre výkon


14 V: Dokonalá rovnováha/Kompaktnosť a výkon


12 V: Keď je kompaktnosť nevyhnutná