Právne oznámenie

Webová stránka www.bahco.com je publikovaná spoločnosťou SNA Europe "Société par actions simplifiée à associé unique" registrovanou v obchodnom registri Pontoise.

Základný kapitál: 1,037,000.00 euros.
Registračné číslo: 509 621 736.
Sídlo: allée Rosa Luxembourg, 95610 Eragny-sur-Oise (France).
Telefónne číslo: +33 (0)1 39 09 98 80
Riaditeľ publikácie: Jesus Arregui

Webovú stránku www.bahco.com hostí: SNA Europe

Adresa: allée Rosa Luxembourg, 95610 Eragny-sur-Oise (France).
Telefónne číslo: +33 (0)1 39 09 98 80