se / sv

GARANTI OCH EFTERFÖRSÄLJNING

FAQs

Var kan jag få mitt Bahco-verktyg reparerat?

Bahco har interna reparationsverkstäder och ett nätverk av externa reparationsverkstäder som utför reparationer, underhåll och kalibrering av Bahco-verktyg. Kontakta den Bahco-distributör som sålde verktyget till dig för att ordna denna service.

Om ditt verktyg inte längre omfattas av garantin och du inte vet var du köpte det, kontakta din närmaste Bahco-distributör för att ordna service. 

 


Vilken garanti har Bahco-verktyg?

Bahco-verktyg tillverkas och utformas för professionell användning. Du kan hitta den allmänna garantin här.

 


Vad är undantaget från garantin?

  • Slitage orsakat av användning (borstar, skivor, sågar, blad, lameller osv.).
  • Skador orsakade av felaktig användning (bristande smörjning, bristande underhåll, användning i felaktiga tillämpningar, användning i extrema miljöförhållanden för vilka utrustningen inte är konstruerad, etc.).
  • Utrustning med modifieringar eller obehöriga reparationer.

 


När börjar garantiperioden och hur kan jag begära garanti på ett defekt verktyg?

Garantiperioden börjar löpa från och med inköpsdatumet. Detta datum kan kontrolleras på fakturan eller något annat dokument med motsvarande rättsligt värde. Genom att överlämna detta dokument tillsammans med det defekta verktyget till vår Bahco-distributör kommer denne att ordna reparationen eller utbytet.

 


Kan jag reparera mitt verktyg själv?

Bahco är engagerad i våra kunders "rätt till reparation" för att förlänga livslängden på våra verktyg så mycket som möjligt. Vi har officiella reservdelar och reparationsmanualer tillgängliga för våra kunder så att serviceåtgärder kan utföras enkelt och säkert.

 


Var kan jag få Bahco-verktygsdelar och var kan jag köpa reservdelar, förbrukningsmaterial och tillbehör?

Genom den distributör som sålde verktyget till dig.

 


Var kan jag få reparationshandböcker och teknisk dokumentation?

Bahco har underhålls-, kalibrerings- och reparationsmanualer för produkter som klassificeras som reparerbara. Du kan få tillgång till dem genom att begära dem från en av våra Bahco-distributörer, som tillhandahåller dem i digitalt format.

SNAEs ALLMÄNNA GARANTI


1. När det är tillåtet enligt lag erbjuds alla handverktyg i katalogen med garanti mot material- och tillverkningsfel under verktygets normala livslängd. ”Livslängd” definieras som den tidsperiod som ett verktyg kan förväntas hålla vid normal användning och under normala förhållanden.


2. Följande omfattas inte av denna allmänna professionella garanti: pneumatiska verktyg, hydraulverktyg, batteridrivna verktyg, elektriska/elektroniska verktyg, momentverktyg, fordonsverktyg, mätverktyg och verktyg som har specifika garantivillkor.


3. Produkterna är utformade och tillverkade för professionell användning. Garantitiden är i allmänhet ETT ÅR (12 månader) från produktens inköpsdatum. Batterierna garanteras vara fria från tillverknings- och materialfel under en period på TVÅ ÅR från det ursprungliga inköpsdatumet. Om en inspektion visar att problemet beror på produktions- eller materialfel kommer det att repareras kostnadsfritt (alternativt sker ett utbyte enligt vårt gottfinnande). Vi vill påminna om att definitionen av ”professionell användning” är att verktyget används för ändamål med koppling till en bransch, en verksamhet eller ett yrke som innehas av användaren.


4. Defekta produkter repareras, byts ut eller ersätts. I allmänhet täcker SNA Europe inte kostnaderna för uppställning, förflyttning, platsbesök eller reparation på plats hos kunden eller resekostnader för reparation, utbyte eller ersättning av produkter.


5. Garantin gäller inte produkter som inte har använts eller underhållits enligt gällande anvisningar eller som slitits ut på grund av felaktig användning eller förändrats utan tillstånd.


6. Garantin gäller inte reparationer som krävs på grund av normalt slitage. Garantin gäller inte knivar, gummidelar, tätningar, hammarstift, slipplattor, knivar, luftfilter, klämmor, säkringar och andra tillbehör.


7. Garantin gäller inte produkter som används i en annan miljö än de är avsedda för eller som skadats på grund av yttre påverkan (vatten, kemikalier, fysisk åverkan, stötar) eller främmande ämnen. Om produkten går förlorad eller förstörs helt eller delvis gäller inte denna garanti. Undantaget är om garantins förmånstagare kan tillhandahålla tekniskt underlag som bevisar att orsaken till problemet beror på ett konstruktions- eller materialfel och att det är produktens komponenter som är vållande.


8. Garantianspråk måste göras inom garantiperioden. Hela produkten måste då lämnas in eller fraktas till återförsäljaren eller distributören tillsammans med verifierad inköpsdokumentation som visar inköpsdatum och produktbeteckning.


9. Produkten kommer att bytas ut eller repareras så fort som möjligt. När den utbytta eller reparerade produkten tas emot uppmanas kunden att bekräfta överensstämmelsen. Utbyten och reparationer utförda enligt garantin innebär inte att garantiperioden förlängs eller förnyas.


10. Underhålls- och reparationsåtgärder som utförs under garantiperioden ska utföras av en auktoriserad distributör eller godkänd servicerepresentant för att garantin ska fortsätta gälla. Det enda undantaget är underhållsåtgärder som ska utföras av användaren och som specificeras i produktens bruksanvisning.