Nasze wartości

Polityka BHP

Wyznajemy zasady bezpieczeństwa produktu i miejsca pracy.

Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony jakości środowiska i dobra publicznego w naszych społecznościach oraz by prowadzić politykę przyjazną dla środowiska, która zapobiega, łagodzi lub naprawia efekty ingerencji człowieka w środowisko.


Wierzymy w znaczenie ochrony zasobów naturalnych oraz w to, że cele środowiskowe mogą i powinny być spójne z ekonomicznym aspektem zdrowia.

Nasze podejście do polityki środowiskowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy widoczne jest we wszystkich aspektach naszych działań, rozwoju produktu i łańcucha dostaw, w celu promowania zrównoważonego rozwoju.

Kontrola operacyjna oraz zakres jej stosowania

Pełna kontrola nad strategią środowiskową oraz bezpieczeństwem i higieną pracy zapewniająca przestrzeganie wszystkich przepisów lokalnych, państwowych i rządowych, jest wymogiem minimalnym. Wszystkie aspekty naszej produkcji i usług są oceniane.

Ograniczona kontrola, nasi dostawcy - zachęcamy wszystkich naszych dostawców do przyjęcia podobnych zasad, oferując im naszą pomoc.

Nasze produkty - oceniamy wpływ i oddziaływanie projektów naszych nowych produktów i procesów rozwoju.

Cele

Strona środowiskowa

 • Gazy cieplarniane - Pozostajemy aktywnie zaangażowani w identyfikację środków ochronnych energii i zasobów, w celu ograniczenia ich zużycia we wszystkich naszych lokalizacjach. 

 • Odpady przemysłowe - Dążymy do wypełeniania wszystkich wymagań lokalnych, państwowych i rządowych dotyczących unieszkodliwiania odpadów przemysłowych. Regularnie kontrolujemy nasze procesy i procedury, w celu zminimalizowania ilości odpadów.

 • Recycling odpadów - Ustalamy procesy naprawcze, aby  zmaksymalizować produkcję surowców, zmniejszając ilość odpadów.

BHP

 • Globalne wskaźniki bezpieczeństwa - Przeprowadzamy dogłębną analizę przyczyny pierwotnej dla każdego wypadku. Sprawdzamy i wdrażamy odpowiednie działania naprawcze i korygujące.

 • Wypadki śmiertelne i poważne obrażenia - Naszym celem jest zminimalizowanie wypadków śmiertelnych i poważnych obrażeń do zera.

 • Działania w zakresie egzekwowania przepisów i niezgodności - Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować i zapobiec wszelkim niezgodnościom. Przeprowadzamy coroczne oceny w celu wykrywania i przeciwdziałania niezgodnościom.

Dostawcy

 • Różnorodność - Wszystkie przedsiębiorstwa mają taki sam dostęp do zamówień i możliwości biznesowych.

Produkty

 • Bezpieczeństwo - Dostarczamy produkty, które spełniają wszystkie wymagane normy bezpieczeństwa, naszym klientom udzielamy informacji na temat ich prawidłowego używania.

 • Design dla zrównoważonego rozwoju - Wdrażamy innowacje i praktyki projektowe, które zmniejszają negatywny pływ na środowisko. 

Filozofia jakości

Nasza filozofia jakości stworzona jest po to, by:

 1. Angażować wszystkich pracowników w dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług, które spełniają lub przewyższają wymagania naszych klientów i nasze własne cele, pracując w obrębie naszego Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z ISO 9001

 2. Działać w duchu nieustannego doskonalenia i dobrze wykonywać zadania za pierwszym razem, jednocześnie zapewniając pełną i terminową dostawę produktów i usług, w sposób jak najbardziej efektywny.

Filozofia RCI

Filozofia RCI wyznawana przez SNA Europe mówi o tym, że każdy proces może być bezustannie udoskonalany, przy jednoczesnym dostarczaniu pożądanych rezultatów:

 • Zapewnianie bezpiecznego i ergonomicznego środowiska pracy pracownikom SNA Europe

 • Tworzenie produktów wysokiej jakości, spełniających wymagania naszych klientów

 • Tworzenie wyrównanego, ciągłego przepływu produkcji, który spełnia oczekiwania naszych klientów

 • Poprawa globalnej wydajności SNA w Europie, tworzącej przewagę konkurencyjną

 • Dążenie do doskonałości

Zarząd SNA Europe aktywnie dąży do doskonałości. Czytaj więcej…

Relacje z dostawcami i przestrzeganie przepisów

SNA Europe ustanowiła politykę zamówień publicznych z myślą o wypełnianiu strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, w celu prowadzenia uczciwych i odpowiedzialnych transakcji w całym łańcuchu dostaw. Zasady te obejmują zagadnienia prawne, poszanowanie praw człowieka, prawa pracy, bezpieczeństwa, zdrowia i spraw środowiskowych, takich jak kontrola ryzyka substancji chemicznych, czy ochrony informacji. SNA Europe stale ulepsza swoje społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne, poprzez wysiłki prowadzące do uzyskania zrozumienia i wsparcia polityki ze strony dostawców.

SNA Europe prowadzi uczciwe i bezstronne transakcje, poprzez zapewnienie jednakowych możliwości dla wszystkich dostawców (w tym potencjalnych kandydatów), zgodnie ze swoimi procedurami wewnętrznymi. SNA Europe inicjuje i utrzymuje kontakty z dostawcami opierając się na kompleksowych kryteriach, zgodnych z przepisami prawa i norm społecznych, ochroną środowiska, właściwą ochroną informacji, poszanowaniem własności intelektualnej, zasadami zarządzania przedsiębiorstwem, zdolnością do rozwoju technologicznego, właściwą ceną oraz świadczeniem wysokiej jakości usług w zakresie dostaw.

SNA Europe dąży do zapewnienia korzystnych cen i wysokiej jakości, aby zagwarantować stałe dostarczanie optymalnych produktów dla swoich klientów. To sprawia, że SNA Europe zyskuje pełne zaufanie klientów na całym świecie.

SNA Europe nie zezwala swoim pracownikom na wchodzenie w osobiste relacje z jakimkolwiek dostawcą.

Zgodnie z naszymi zasadami dostawcy zlecający dostarczanie produktów i usług dla SNA Europe innym podwykonawcom, ponoszą odpowiedzialność za działania podwykonawców. Czytaj więcej…

Kodeks Postępowania i Etyki

SNA Europe wykazuje ogromne poszanowanie standardów etycznych, wynikających głównie z zasad integralności i określających to, kim jesteśmy i jak działamy. Wartości te wyznajemy zarówno jako indywidualne osoby, jak i cała korporacja, bez względu na to skąd jesteśmy. Potrzebne są chęci, by we wszystkim co robimy działać uczciwie i zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. Każdego dnia dokonujemy wyborów - w większości tych prostych. W przypadku bardziej złożonych sytuacji kierujemy się naszymi wytycznymi, mówiącymi o tym, jak prowadzić działalność w bardzo wymagającym środowisku. Jako część Snap-on Inc. kierujemy się Kodeksem Etyki Biznesu, dostępnym w języku chińskim, holenderskim, angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, portugalskim, hiszpańskim, szwedzkim i rosyjskim.

https://www1.snapon.com/corporate/codeofconduct.nws

Kodeks Postępowania obejmuje najważniejsze aspekty życia zawodowego i zawiera wytyczne SNA Europe Associates, które pozwalają w utrzymaniu doskonałej reputacji naszej korporacji. Czytaj więcej…