no / nb
 1. ORGANISERENDE SELSKAP. Selskapet SNA Europe SAS, et fransk " société par actions simplifiées " registrert i Frankrike (Pontoise) under registreringsnummer 509621 736 og hvis hovedkontor ligger i Allée Rosa Luxembourg - 95610 ERAGNY SUR OISE ("organisasjonsselskapet"), organiserer en markedsføringsoperasjon (Operation) fra 19 th oktober til 30 th of november. Denne kampanjen vil bestå av en konkurranse som går ut på å fylle ut skjemaet, svare på spøremålet og ha mulighet til å vinne en premie.
  SNA Europe SAS tilbyr denne konkurransen som et totalt uavhengig selskap med det ene formål å promotere og markedsføre sine varer og tjenester. Spillet skal ikke ses på som gambling, lotteri eller på annen måte som et sjansespill, men som en konkurranse basert på det faktiske bidraget fra deltakerne. Konkurransen tilrettelegges og utføres dessuten kun gjennom juridiske og profesjonelle midler for å annonsere og markedsføre SNA Europe SAS og dets varer og tjenester.
 2. DELTAKELSE. Denne konkurransen er åpen for alle voksne (fra 18 år) bosatt i Norge, unntatt ansatte i organisasjonsselskapet, personer som direkte eller indirekte deltok i forberedelsene, under utførelsen eller i ledelsen av konkurransen, samt deres direkte familiemedlemmer. Deltakelsen er begrenset til kun en gang per person (samme etternavn, samme fornavn og samme e -postadresse) i løpet av konkurransens varighet. Organisasjonsselskapet forbeholder seg retten til å undesøke at vinnerne har deltatt i konkurransen i samsvar med de gjeldende reglene, ettersom deltakelsene som ikke er i samsvar vil diskvalifisere vinnerne og kansellere premien.
 3. Kunngjøring av driften. Konkurransen vil bli kommunisert gjennom nettstedet vårt og sosiale medier.
 4. BESKRIVELSE AV KONKURRANSEN. Besøkende vil kunne fylle ut det elektroniske skjemaet på https://www.bahco.com/no_nb/ . For å delta i konkurransen må deltakeren koble seg til nettstedet i løpet av konkurransens varighet og svare riktig på et spørsmål i det aktuelle innsendingsskjemaet. Bare deltakere som lykkes med å svare på spørsmålet, beholdes for å delta i operasjonen. Vinneren vil bli valgt blant deltakerne som lykkes med å svare på spørsmålet.
 5. VILKÅR FOR Å DELTA I KONKURRANSEN. Hver deltaker kan bare registrere seg en gang, dupliserte opplastinger vil automatisk fjernet fra nettstedet.
 6. PREMIER. For hele konkurransen vil følgende premie bli delt ut:
  En stk Elektrisk sparkesykkel
 7. KRAV FOR DELTAGELSE. For å delta i konkurransen må man gå inn på nettstedet. Der må deltakeren svare på et spørsmål og registrere seg for å delta. Ingen kjøp er nødvendig.
 8. INFORMASJON OM TREKNING OG VINNER. Senest 6. desember 2021 vil organisasjonsselskapet trekke en vinner blant deltakerne som lyktes med å svare på spørsmålet. Så snart trekningen er fullført av organisasjonsselskapet, vil vinnerne av premiene bli informert via e -post sendt til adressen som ble oppgitt da de registrerte seg for operasjonen.
 9. UTDELING AV PREMIEN. Når vinneren blir kontaktet via e -post, blir han/hun bedt om å oppgi en fullstendig postadresse som premien kan sendes til. Hvis vinneren ikke svarer innen 15 dager fra datoen da e -posten ble sendt, vil en ny e -post bli sendt. I mangel av svar fra den nevnte vinneren innen 15 dager fra datoen for den andre e -posten, vil premien bli ansett som tapt, og premien vil ikke bli satt tilbake i konkurransen. Organisering av levering av premien. Premien blir levert til adressen som er oppgitt av vinneren. Det er deltakerens ansvar å gi nøyaktig og oppdatert informasjon for å arrangere premien. Postadressen blir slettet så snart premien er levert til vinneren.
 10. UTILGJENGELIGHET AV PREMIEN. Premiene kan på ingen måte byttes mot deres verdi i kontanter eller mot noen annen belønning og kan ikke overføres. Organisasjonsselskapet kan imidlertid erstatte premien med en annen premie med tilsvarende eller høyere verdi hvis omstendigheter utenfor organisasjonens kontroll gjør det nødvendig å gjøre det.
 11. KÅRING AV VINNER. Organisasjonskomiteens beslutning om ethvert aspekt av operasjonen er endelig og bindende, og det vil ikke bli ført noen korrespondanse om den.
 12. ARKIVERING OG AKSEPTERING AV REGLENE. Deltagelse i konkurransen innebærer full aksept av de nåværende reglene. Reglene er gratis tilgjengelig og kan skrives ut når som helst på www.bahco.com eller på forespørsel hos SNA Europe SAS - Service Marketing - BP 20104 Eragny - 95613 CERGY PONTOISE FRANCE.
 13. KOSTNADREFUSJON. Kostnadene for Internett -tilkoblingen som er nødvendig for å delta i konkurransen vil ikke bli refundert.
 14. Svindel. Organisasjonsselskapet vil kunne kansellere hele eller deler av konkurransen hvis det ser ut til at det er begått svindel i noen form eller på noen måte, i forbindelse med deltakelsen i konkurransen eller utpekingen av vinnerne. Videre forbeholder organisasjonsselksapet seg retten til ikke å dele ut premiene til en deltaker som jukset og/eller å anlegge en sak mot vedkommende.
 15. FORCE MAJEURE. Organisasjonsselskapet forbeholder seg retten til å forkorte, forlenge, endre eller avbryte konkurransen i tilfelle force majeure. Ansvaret blir ikke overholdt i dette tilfellet.
 16. ANSVAR. Deltagelse i konkurransen via internett innebærer anerkjennelse og aksept av internettets egenskaper og begrensninger, spesielt når det gjelder de tekniske ytelsene, tidspunktet for svar for å konsultere, stille spørsmål eller overføre informasjonen. Fraværet av beskyttelse av visse data mot potensiell forseelse og mot forurensningsrisiko av potensielt virus som sirkulerer på Internett, skal på ingen måte utsette det organiserende selskapet for noe ansvar. Organisasjonsselskapet er ikke ansvarlig for tap av internettkommunikasjon eller endring av deltakelser (nettverkskommunikasjon, nettverksbrudd) og mer generelt i tilfelle avbrudd i Internett. Det organiserende selskapet skal ikke holdes ansvarlig for funksjonsfeil eller svikt i postgangen, og spesielt i tilfeller der premiene går tapt under forsendelsen, ikke mottas, blir skadet eller når leveringen blir forsinket. På samme måte er det organiserende selskapet ikke ansvarlig i tilfeller der premiene blir feilsendt på grunn av feil informasjon fra deltakerne eller i tilfeller der premiene ikke ble mottatt av deltakerne innen den tidsrammen som posttjenesten fastsatte.
 17. PERSONLIGE DATA. Behandlingen av personopplysningene til deltakerne er nødvendig for at organisasjonsselskapet, som fungerer som dataansvarlig, effektivt kan administrere driften og sikre at vinnerne mottar sine premier. Disse dataene brukes av organisasjonsselskapet og, om nødvendig, dets underprosessorer som bistår i gjennomføringen av konkurransen, for konkurransens formål, og om nødvendig for å gjøre det mulig for organisasjonsselskapet å sende kommersiell kommunikasjon til deltakerne som ble enige i det ved å krysse av for den tilsvarende boksen i det elektroniske skjemaet. Hvis deltakerne godtok det kommersielle prospektet via e-post, vil deres personlige data også bli sendt til underprosessorene som hjelper organisasjonsselskapet på dette feltet. Deltakerne blir informert om at de ikke trenger å godta for å motta kommersiell kommunikasjon via e -post for å delta i konkurransen. Det juridiske grunnlaget for behandlingen er organisasjonens legitime interesse (dvs. organisering av en konkurranse via nettstedet). Hvis deltakerne ga samtykke til behandling av personopplysningene sine for å motta oppdateringer via e -post og annen informasjon knyttet til innovasjoner og hendelser fra organisasjonsselskapet, er det juridiske grunnlaget for behandlingen deres samtykke. Deltakerne har muligheten til å trekke tilbake samtykket når som helst, eller be om overføring av personopplysningene sine, ved å sende en e -post til info@bahco.com eller til SNA Europe SAS - BP 20104 Eragny - 95613 CERGY PONTOISE France. Personopplysninger vil bli oppbevart i maksimalt 3 år fra innsamlingen eller siste kontakt med deltakerne. I samsvar med databeskyttelseslovene har deltakerne rett til begrensning av behandling, tilgangsrettelse eller sletting av alle eller deler av personopplysningene sine, samt rett til å protestere mot bruk av slike personopplysninger. Deltakerne kan utøve disse rettighetene ved å sende en e -post til info@bahco.com eller til SNA Europe SAS - BP 20104 Eragny - 95613 CERGY PONTOISE France. Personer som vil utøve sin innsigelsesrett før konkurransen avsluttes eller som ikke gir persondata merket som obligatoriske i nettskjemaet, vil ikke kunne delta i konkurransen og motta en premie. Hvis deltakerne mener at organisasjonsselskapet ikke sikrer personvernrettigheter, kan de sende en klage til CNIL eller annen kompetent personvernmyndighet. For ytterligere informasjon om måten organisasjonsfirmaet behandler personopplysninger på: [ sett inn lenke til personvernerklæringen ].
 18. GJELDENDE LOV OG Tvist. Konkurransen og de nåværende reglene styres av og tolkes i samsvar med lovene i Frankrike. Enhver innvending eller krav i forbindelse med operasjonen skal sendes til organisasjonsselskapet til info@bahco.com eller til SNA Europe SAS - BP 20104 Eragny - 95613 CERGY PONTOISE France.