Vilkår for bruk

Velkommen til nettstedet www.bahco.com ("Nettstedet"), som presenterer Bahco® universet og lar deg se Bahco® produkter, tjenester, aktiviteter, nyheter og hendelser.Ved å bruke nettstedet, bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert disse bruksvilkårene ("Vilkår for bruk") uten reserve. Hvis du ikke aksepterer disse vilkårene for bruk, vennligst avstå fra å bruke nettsiden.For hensikten med dette dokumentet, "SNA EUROPE" refererer til utgiveren av nettstedet, som presentert i vår juridiske opplysninger tilgjengelige her.

 1.  Bruk av nettstedet

  Du kan få tilgang til og surfe på nettstedet utelukkende i samsvar med disse vilkårene for bruk og gjeldende lover. Spesielt vil du ikke:

  • Reprodusere eller omgå, på noen måte navigasjonsstrukturen eller presentasjon av nettstedet for å oppnå noe materiale, dokumenter eller informasjon på noen måte som ikke med vilje er gjort tilgjengelig gjennom Nettstedet;

  • Bruke programvare, rutine eller enhet for å hindre riktig drift av Nettstedet;

  • Foreta seg noe for å få uautorisert tilgang til noen del av Nettstedet;

  • Foreta noe som medfører urimelig eller uforholdsmessig stor belastning eller trafikk på nettsiden eller tilhørende infrastruktur.

 2. Intellektuell Eiendom

  Nettstedet, samt alle immaterielle rettigheter i forhold til dens innhold (tekst, bilder, videoer, databaser, lyder, fotografier, kunnskap, produkter og produkter navn, foretaksnavn, logoer, varemerker, osv) er enten eiendom av SNA EUROPE og/eller tilknyttede selskaper, eller er gjenstand for lisenser og / eller tillatelser gitt til oss av tredjeparter.

  Du har kun tillatelse til å bruke nettstedet og dets innhold i nødvendig utstrekning av online konsultasjon i samsvar med vilkårene for bruk. Du kan laste ned og skrive ut informasjon om Bahco® produkter og tjenester, inkludert produktenes kataloger, for personlig bruk. Uavhengig av det foregående, er ingen lisens gitt under disse vilkårene. Følgelig kan du ikke reprodusere, gjøre tilgjengelig for allmennheten, utføre, publisere eller endre noen del av nettstedet og dets innhold uten avtale fra SNA EUROPE.

  I tilfelle du gi informasjon og/eller innhold til SNA EUROPE gjennom nettstedet, gir du SNA EUROPE en ikke eksklusiv, ikke overførbar, verdensomspennende lisens til å gjøre bruk av slikt, for hele varigheten av den relaterte immaterielle rettigheter.

 3.  Personopplysninger

  Hvilke vilkår vi kan behandle personopplysninger innsamlet gjennom dette nettstedet er forklart i vår "Personverserklæring" tilgjengelig her. Du er også invitert til å referere til vår cookies tilgjengelig her.

 4. Hypertekst lenker

  Nettstedet kan inneholde hyperkoblinger til andre nettsteder som er underlagt deres egne vilkår for bruk og retningslinjer for personvern. SNA EUROPE gir ingen garanti med hensyn til andre nettsteder, deres innhold og deres bruk av dine personopplysninger. Følgelig skal SNA EUROPE ikke være ansvarlig for eventuelle skader som følge av din tilgang, surfing eller bruk av disse andre nettstedene. 

 5. Ansvarsfraskrivelse

  Ingenting på nettstedet skal oppfattes som et forslag om salg eller kjøp. Ethvert materiale tilgjengelig på nettstedet er gitt til deg for informasjonsformål.

  Nettstedet er levert "som den er" og "som tilgjengelig" uten noen form for garanti fra SNA EUROPE. SNA EUROPE fraskriver seg all garanti at informasjonen er tilgjengelig på nettstedet er fritt for feil eller utelatelser. Videre gjør SNA EUROPE garanterer ikke at nettstedet eller serverne som sikrer tilgang til det vil fungere uten avbrudd.

  Følgelig skal SNA EUROPE ikke være ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av, spesielt og uten begrensning:

  • Tilgang til, lesing av eller bruk av nettstedet, som inkluderer tap av data, ødeleggelse og datavirus;

  • Bedragersk inntrenging til eller bruk av nettstedet av en tredjepart.

  SNA EUROPE kan forbedre eller endre Nettstedet og dets innhold når som helst og uten forvarsel.

 6. Endringer i vilkårene for bruk

  SNA EUROPE kan gjøre betydelige eller ikke-betydelige modifikasjoner på disse vilkårene for bruk når som helst. Vennligst les denne siden med jevne mellomrom.

 7. Gjeldende lov og jurisdiksjon

  Disse vilkårene og betingelsene er underlagt fransk lovgivning. Med mindre en slik bestemmelse anses ugjennomførlig av en obligatorisk lokal lovgivning, skal enhver uenighet eller rettssaker behandles av vedkommende franske domstoler.