Kundeservice

Med et nettverk av over 65 reparasjonsfasiliteter i 23 land, ekstern og intern støtte med tre sentre i Frankrike, Nederland og Spania, gir vi tekniske råd for reparasjon og kalibrering av verktøy. Vi har en dedikert YouTube kanal som inneholder  korte videoer om hvordan du kan vedlikeholde eller reparere verktøy. Sjekk det ut!