PRIVACYBELEID

Deze website, www.bahco.com ('de Website' of 'onze Website'), is de eigendom van en wordt beheerd door SNA EUROPE ('SNA EUROPE' of 'we/wij/ons'), een Franse onderneming met maatschappelijke zetel op het volgende adres: BP 20104 ERAGNY, 95 613 CERGY PONTOISE (FRANKRIJK).

SNA EUROPE fungeert daarom als gegevensbeheerder voor de verwerking van uw persoonsgegevens verzameld via deze Website.

In dit Privacybeleid verwijst de term 'persoonsgegevens' naar elke informatie met betrekking tot een natuurlijke persoon die direct of indirect wordt of kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificatienummer of een of meer factoren die specifiek voor hem/haar gelden. Dit omvat onder andere uw naam en/of gebruikersnaam, uw contactgegevens, persoonsgegevens zoals bedoeld in de toepasselijke wetten, met name het IP-adres of informatie over de voorkeuren en verzoeken van een persoon in verband met onze producten.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de volledige huidige en toekomstige inhoud van onze Website. Lees daarom zorgvuldig de hieronder vermelde algemene voorwaarden voordat u de Website verder gebruikt. Door onze Website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de onderhavige voorwaarden.

DOOR U VERSTREKTE PERSOONSGEGEVENS

U kunt ons informatie over uzelf verstrekken op verschillende manieren:

 • door de op de Website beschikbare formulieren in te vullen zodat we telefonisch, via e-mail of anderszins contact met u kunnen opnemen;
 • door deel te nemen aan enquêtes of andere op de Website aangeboden activiteiten, waaronder wedstrijden, promotieacties, prijstrekkingen en/of elk ander evenement waarvoor u uw persoonsgegevens moet verstrekken;
 • door gebruik te maken van de sociale-mediafuncties op onze Website.

We gaan ervan uit dat alle door u verstrekte persoonsgegevens waar en correct zijn. Het is verboden informatie over een derde te verstrekken tenzij u zijn/haar voorafgaande toestemming hebt verkregen.

ANDERE DOOR ONS VERZAMELDE INFORMATIE

Naast de informatie die u verstrekt, kunnen we tijdens uw bezoek aan de Website ook automatisch andere gegevens verzamelen. Deze gegevens kunnen o.a. de volgende zijn:

 • het IP-adres (internetprotocol) van uw computer, het browsertype en de browserversie en andere technische informatie over uw internetverbinding;
 • informatie over uw bezoek, waaronder datum, tijd, duur van het bezoek, bekeken pagina's, reactietijd van pagina's, interactie met pagina (bv. kliks).

We maken op onze Website gebruik van cookies. U vindt hierover meer informatie in het hoofdstuk 'Cookiebeleid' van dit Privacybeleid.

GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Op basis van de door u verstrekte of de door ons verzamelde gegevens voeren we gegevensverwerking uit. Het doel van deze gegevensverwerking is het volgende:

 • om te reageren op uw aanvragen en/of om u informatie over onze producten en activiteiten te verstrekken. Dit kan ertoe leiden dat we via een andere weg contact met u opnemen. Houd er rekening mee dat we slechts contact met u kunnen opnemen via elektronische weg, meer bepaald via e-mail, als u zich hiermee akkoord hebt verklaard door het desbetreffende vakje aan te vinken op de formulieren waarmee we uw contactgegevens verzamelen of om te reageren op uw aanvragen wanneer de gegevens ons worden toegestuurd via onze contactformulieren.
 • om u meldingen te sturen over mogelijke wijzigingen aan onze Website en/of verwante diensten en/of inhoud.
 • om uw deelname aan de door ons via onze Website georganiseerde evenementen en activiteiten te beheren en op te volgen;
 • om ervoor te zorgen dat u en wij kunnen communiceren met sociale netwerken via de op onze Website beschikbare sociale-mediaknoppen;
 • om enquêtes uit te voeren in verband met onze producten en/of Website en om verkeersstatistieken samen te stellen;
 • om onze Website te beheren en verbeteren, met inbegrip van testen en foutopsporingen;
 • om uw persoonsgegevens met onze geselecteerde partners te delen, afhankelijk van uw voorafgaande toestemming.

DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Als u de formulieren op onze Website ('Contact', 'Adviesgesprek aanvragen') hebt ingevuld, dan is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten delen met onze verwante bedrijven in het land dat u tijdens uw bezoek hebt geselecteerd, zodat ze kunnen reageren op uw verzoek of u updates en informatie over onze producten en activiteiten kunnen sturen.

We kunnen uw informatie ook delen met derden die niet tot onze bedrijvengroep behoren, zijnde:

 • de dienstverleners en onderaannemers die in onze naam handelen om onze Website en/of onze gegevensverwerking te beheren en administreren. Houd er rekening mee dat we deze derden vragen uw persoonsgegevens alleen te gebruiken in het kader van de taken die we hen vragen uit te voeren.
 • geselecteerde partners van ons, als u zich daarmee akkoord hebt verklaard.
 • overheidsorganen die de wettelijke machtiging hebben om toegang tot persoonsgegevens te verkrijgen in het kader van hun taken.

Houd er ook rekening mee dat onze zakelijke activiteiten ook de overdracht of verkoop van activa aan derden, met name de koper van de activa, kunnen inhouden. Dergelijke overdracht houdt mogelijk ook de overdracht van de door SNA EUROPE beheerde databases in.

INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

De door ons verzamelde gegevens worden mogelijk overgedragen aan sommige verwante bedrijven van SNA EUROPE die zich buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') bevinden, meer bepaald in landen die geen adequate bescherming van persoonsgegevens garanderen.

We streven ernaar alle nodige maatregelen te treffen om dergelijke overdrachten te organiseren overeenkomstig de voorschriften van de Europese wetgeving, meer bepaald door gebruik te maken van de standaard contractbepalingen die door de Europese Commissie zijn uitgegeven op basis van artikel 26 van Richtlijn 95/46/EG.

COOKIEBELEID

WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt gedownload wanneer u bepaalde websites bezoekt. Met behulp van cookies kan een website bijvoorbeeld een gebruiker herkennen, om zijn voorkeuren (bv. taal) te herinneren en zijn bezoek aan de website vanaf zijn computer te registreren.

Als u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, dient u de onderstaande instructies te volgen.

Houd er rekening mee dat als u cookies weigert, u bepaalde delen van onze website mogelijk niet kunt gebruiken.

WELKE COOKIES WORDEN OP ONZE WEBSITE GEBRUIKT?

 • Technische en functionele cookies: deze cookies zijn specifiek bedoeld om communicatie via elektronische weg mogelijk te maken. Ze kunnen niet uitgeschakeld worden en zijn daarom niet in de onderstaande tabel vermeld. We gebruiken technische en functionele cookies om uw navigatie op de website te vereenvoudigen en uw ervaring met onze Website te verbeteren. Functionele cookies kunnen bijvoorbeeld informatie registreren over uw voorgaande keuzes, zoals uw geselecteerde taal. Ze zorgen er ook voor dat we video's op onze Website kunnen tonen.
 • Analytische cookies: met deze cookies kunnen we informatie verzamelen over hoe bezoekers onze Website gebruiken (aantal bezoekers, populairste pagina's, duur van een bezoek, terugkeerpercentage, enz.). Analytische cookies worden geplaatst door Google Inc., een Amerikaanse onderneming. Deze cookies zijn blijvend, wat betekent dat ze na uw bezoek op uw computer blijven totdat ze hun vervaldatum bereiken. Deze cookies en de manier om ze uit te schakelen, zijn beschreven in de onderstaande tabel.
 • Disqus-cookies: met behulp van deze cookies kunt u commentaren op artikelen en evenementen op onze Website plaatsen en inloggen op Disqus via Facebook-, Twitter-, Google- of Disqus-verificatie. Deze cookies worden geplaatst door Disqus alsook door Quantcast en Google (derden). Deze cookies en de manier om de cookies of bepaalde functies ervan uit te schakelen (bv. tracering) zijn beschreven in de onderstaande tabel.
 • Sociale-mediaknoppen (Facebook en Twitter): deze cookies worden gebruikt in samenhang met de sociale-mediaknoppen op onze Website. Met deze cookies kunnen gebruikers inhoud van deze Website met anderen delen via sociale netwerken. Deze cookies worden geplaatst door Facebook en Twitter (derden). Ze worden ook gebruikt om gebruikers te koppelen aan de onderwerpen van hun interesse en om de gebruikers doelgericht reclame te tonen op basis van de door hen bezochte of gedeelde content. Deze cookies en de manier om deze cookies (of bepaalde functies ervan) uit te schakelen, zijn beschreven in de onderstaande tabel.

Houd er rekening mee dat we de onderstaande tabel kunnen bijwerken.

Cookie

Geplaatst door:

Doel en uitschakeling

Acceptatie cookiebanner en/of Weergave banner

Bahco.com

Registreert of de cookiebanner aan u werd getoond en of u het gebruik van cookies hebt geaccepteerd. Dit cookie blijft op uw computer totdat uw bezoekerssessie is verlopen. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Google Analytics-cookies

_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmt, _utmv, _utmx, _utmxx

Google.com

Analytische cookies die informatie verzamelen over hoe gebruikers onze website gebruiken. Deze cookies worden geplaatst door Google, m.a.w. een derde. U kunt ze verwijderen met behulp van de uitschakelfunctie voor invoegtoepassingen van uw browser voor Google Analytics:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

_utma

_utmb

_utmc

_utmz

_utmt

_utmv

_utmx

_utmxx

Disqus-cookies

__qca, disqus_unique, testCookie, Mc, UID, UIDR

Disqus.com, Quantserve.com (Quantcast), Scorecardresearch.com (Google Analytics)

Cookies waarmee de gebruiker commentaren op artikelen of evenementen kan plaatsen en die de Disqus-inloggegevens op de webpagina's bewaart. Deze cookies kunnen ook uw navigatieactiviteiten registreren. Deze cookies worden geplaatst door Disqus, Quantcast en Google, m.a.w. derden.

 1. U kunt de Quantcast-cookies hier uitschakelen: https://www.quantcast.com/opt-out/
 2. Om de Google Analytics-cookies uit te schakelen, kunt u gebruikmaken van de uitschakelfunctie voor invoegtoepassingen van uw browser voor Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 3. U kunt de traceerfuncties van de Disqus-cookies hier uitschakelen: https://help.disqus.com/customer/portal/articles/1657951-data-sharing-settings

_qca

disqus_unique

testCookie

Mc

UID

UIDR

Twitter-cookies

_ga, _gat, _gat_a, _gat_b, guest_id

Twitter.com

Cookies gekoppeld aan de Twitter-knop, waarmee u de content van deze Website via Twitter met anderen kunt delen. Deze cookies worden ook gebruikt om gebruikers te koppelen aan de onderwerpen van hun interesse en om de gebruikers doelgericht reclame te tonen op basis van de door hen bezochte of gedeelde content. Deze cookies worden geplaatst door Twitter, m.a.w. een derde. U vindt het beleid van Twitter inzake cookies en de manier om de instellingen ervan te wijzigen (bv. de traceerfunctie) hier:

https://support.twitter.com/articles/20170514#

_ga

_gat

_gat_a

_gat_b

_guest_id

Facebook-cookies

Locale, _js_datr, _js_reg_fb_gate, _is_reg_fb_ref

Facebook.com

Cookies gekoppeld aan de Facebook-knop, waarmee u de content van deze Website op Facebook met anderen kunt delen. Ze worden ook gebruikt om gebruikers te koppelen aan de onderwerpen van hun interesse en om de gebruikers doelgericht reclame te tonen op basis van de door hen bezochte of gedeelde content. Deze cookies worden geplaatst door Facebook, m.a.w. een derde.

Locale

_js_datr

_js_reg_fb_gate

_is_reg_fb_ref

HOE UW BROWSER CONFIGUREREN OM COOKIES TE WEIGEREN?

U kunt cookies weigeren door uw browser zo te configureren dat hij voorkomt dat er cookies op uw computer worden geplaatst. Afhankelijk van de browser die u gebruikt, volgt u de onderstaande instructies:

Op mobiele apparatuur:

iOS
 1. Op de startpagina selecteert u de optie 'Instellingen'.
 2. Selecteer 'Safari'.
 3. Tik op 'Cookies blokkeren' en selecteer uw voorkeursopties.
 4. Bovendien kunt u de optie 'Historiek en websitegegevens wissen' selecteren om reeds opgeslagen cookies te wissen.
Android
 1. Open uw browser vanuit de startpagina.
 2. Tik op de toets 'Menu' en selecteer 'Instellingen'.
 3. Selecteer de optie 'Instelling website'.
 4. Tik op 'Cookies' en selecteer uw voorkeursopties.
 5. Bovendien kunt u via de optie 'Privacy' naar onderen scrollen en tikken op 'Browsergegevens wissen' om reeds opgeslagen cookies te wissen.
Windows
 1. Open Internet Explorer
 2. Tik op 'Meer'.
 3. Selecteer 'Instellingen' en daarna 'Geavanceerde instellingen'.
 4. Scrol naar onderen tot 'Cookies van websites' en stel uw voorkeursopties in.
 5. Bovendien kunt u tikken op 'Meer', vervolgens op 'Instellingen' en daarna op 'Historiek wissen' om reeds opgeslagen cookies te wissen.

UW RECHTEN

U hebt recht op toegang, rechtzetting of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ook voor legitieme redenen de verwerking van uw persoonsgegevens weigeren. Als u deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan uw verzoek per e-mail of post naar SNA EUROPE via de volgende contactgegevens:

E-mail: info@bahco.com Post: SNA Europe, BP 20104 Eragny, 956 13 Cergy Pontoise, Frankrijk.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Ons Privacybeleid (met inbegrip van het Cookiebeleid) kan evolueren, afhankelijk van wijzigingen in de wetgeving en/of functies op onze Website. We vragen u daarom om de pagina van ons Privacybeleid regelmatig te herlezen. We stellen u mogelijk ook op de hoogte van dergelijke wijzigingen via de gepaste wegen.

Laatst bijwerkt op: 27/11/2015