Υδραυλικός σασμανόγρυλος με ένα έμβολο 500 Kg

SKU
BH5SP500QA
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
BH5SP500QA 500 kg 1175 mm 1985 mm 38 66 cm 2041 x 660 x 660 mm 34.85 kg