Υδραυλικός σασμανόγρυλος με δύο έμβολα 1000 Kg

SKU
BH5DP1000QA
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
BH5DP1000QA 1000 kg 899 mm 1899 mm 1389 mm 36 75,9 cm 61 kg