Σάκος ανύψωσης 100 λίτρων. Σύμφωνα με τον κανονισμό ασφαλείας DROPS

SKU
3875-HB100
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
3875-HB100 900 mm 400 mm 60 kg 2825 g