Μπροσέλλες- βιομηχανική χρήση/Ανοξείδωτες, αντιμαγνητικές, αντιοξειδωτικές. Από ανοξείδωτο χάλυβα, αντι- μαγνητικό, αντιοξειδωτικό

SKU
TL 3-SA-SL
Στοιχεία προϊόντων
  • Πολύ αιχμηρά άκρα
  • Υλικό: ανοξείδωτος χάλυβας, αντιμαγνητικό, αντιοξειδωτικό
  • Φινίρισμα: γυαλισμένο
  • Για βιομηχανική εφαρμογή
Τεχνικά στοιχεία
Στοιχεία Ομαδοποιημένου Προϊόντος
Προϊόν Άμεση αγορά
TL 3-SA-SL 3-SA 120 mm 13 g
Download PDF Download PDF