Ηλεκτρονικό μεταλλικό γωνικό δυναμόκλειδο. με μνήμη και USB μεταφορά δεδομένων

SKU
TAWM1430
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
TAWM1430 1.5-30 Nm 13.3-265.5 lb·in 1.1-22.1 lb·ft 1/4 in 1 Nm 1 lb·in 1 lb·ft 0-360º 345 mm 300 mm 20 mm 17 mm 10 mm 0.820 kg