Ηλεκτρονικό δυναμόκλειδο με ένδειξη ροπής - γωνίας, από αλουμίνιο. με μνήμη και USB για λήψη δεδομένων

SKU
TAWM930A
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
TAWM930A 1.5-30 Nm 9x12 mm 1/4 in 1.5-30 Nm 1.1-22.1 lb·ft 13.3-265.5 lb·in 8952-1 377 mm 0.650 kg