Φρέζες καρβιδίου με κυλινδρική κεφαλή. F = Πυκνή, Μ = Μεσαία, C = Αραιή

SKU
A2025M08X
Τεχνικά στοιχεία
Simple product attributes
Προϊόν Άμεση αγορά
A2025M08X 20 mm 25 mm 8 mm 65 mm M X 3216' 80 g